Pogosto zastavljena vprašanja

Splošni podatki

What is a Medical Device? What’s the difference vs a medicine?
A medical device is typically a product that works on or inside the human body, with either temporary or permanent impact, and is aimed at prevention, diagnosis, monitoring or treatment of diseases. The key difference versus traditional medicines is that a medical device works primarily mechanically as opposed to pharmacologically, i.e. it works alongside or with your body versus affecting the chemistry of human cells. Nowadays medical devices are used for alleviating and treating many severe and chronic diseases of the heart, brain, bladder, digestive tract etc. with superior efficacy to traditional therapy based on chemical molecules. This is because they typically work directly where your body needs help.
Vad är en medicinteknisk produkt? Vad är skillnaden mot ett läkemedel?
Medicintekniska produkter används bland annat för att påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdomar hos människor. Skillnaden mot läkemedel är att en medicinteknisk produkt verkar mekaniskt eller fysiskt, till skillnad från läkemedel som har en farmakologisk verkan.
Är en medicinteknisk produkt mindre effektiv än ett läkemedel?
Om en produkt klassas som en medicinteknisk produkt eller ett läkemedel beror inte på hur effektiv den är, utan enbart på verkningsmekanismen. En medicinteknisk produkt kan vara lika effektiv som ett läkemedel.
Hur ser en vanlig vårta ut?
En vanlig vårta, verruca vulgaris, ser ut som en upphöjning på huden och sitter oftast på händerna eller fötterna. En vanlig vårta kännetecknas av sin grova, blomkålsliknande yta. Fotvårtor ser ut som vanliga vårtor men uppstår på fotsulan eller under tårna. Fotvårtor är vanligtvis plattare och gör ofta ont på grund av tryck när man går på foten.
Finns det andra sorters vårtor?
Ja, förutom den vanliga vårtan har flera andra typer av vårtor identifierats: VANLIGA VÅRTOR Vanliga vårtor är hudfärgade och har en grov yta. De kan uppstå en och en eller flera i grupp, och kan bli stora som en ärta. Vanliga vårtor uppstår vanligen på händer och är oftast relativt enkla att behandla. Fotvårtor är lätt upphöjda, med en grov yta. De växer på undersidan av foten och kan tränga djupt in på grund av kroppsviktens belastning. De är svårast att behandla och kan vara smärtsamma. Om man granskar en fotvårta lite närmare brukar man kunna se små svarta prickar inuti. Dessa prickar är inte rötter som vissa tror, utan blödningar i vårtan som uppstår av trycket när man går och stöder på den. FLAT VÅRTA (VERRUCA PLANA) Flata vårtor är små, jämna och platta. De är hudfärgade och har en tendens att förekomma i stora ansamlingar om 20 eller upp till 100 stycken samtidigt. De kan uppstå var som helst, men förekommer oftast i ansikte och nacke eller på händer, vrister och knän. De är ofta feldiagnostiserade, särskilt vid förekomst i ansiktet. De uppstår ofta i samband med rivsår eller liknande. FILIFORM VÅRTA (VERRUCA FILIFORMIS) Filiforma vårtor är långsmala svulster som växer på läppar och ögonlock, i ansiktet eller på halsen. KÖNSVÅRTA (CONDYLOMA ACUMINATUM) Könsvårtor växer kring analöppningen och/eller könsorganen. MOSAIKVÅRTA En ansamling små vårtor som sitter tillsammans i en klase. OBS! Wartner Frysbehandling 2nd Generation och Wartner Vårtpenna ska endast användas till behandling av vanliga hand- och fotvårtor.
Vad ska jag göra om jag inte är säker på om en knottra är en vårta eller inte?
Uppsök läkare om du inte är säker på om en åkomma är en vårta eller inte.
Kaj je medicinski pripomoček? Kakšna je razlika med medicinskim pripomočkom in zdravilom?
Medicinski pripomoček je običajno izdelek, ki začasno ali stalno deluje na človeško telo ali v njem in je namenjen preprečevanju, diagnozi, nadzorovanju ali zdravljenju bolezni. Glavna razlika v primerjavi s tradicionalnimi zdravili je v tem, da medicinski pripomoček deluje predvsem mehansko in ne farmakološko; to pomeni, da deluje v skladu z delovanjem telesa, namesto da bi vplival na kemijsko sestavo človeških celic. Dandanes se medicinski pripomočki uporabljajo za lajšanje in zdravljenje številnih resnih in kroničnih bolezni srca, možganov, mehurja, prebavnega trakta itd. in so bolj učinkoviti kot tradicionalne terapije s kemičnimi molekulami. To je zato, ker običajno delujejo neposredno na mesto, kjer vaše telo potrebuje pomoč.
What should I do if I’m not sure whether a lump is a wart or not?
Always consult your doctor if you’re not sure whether the condition is a wart or a verruca.
Are there other types of warts?

Yes, apart from common warts, a range of wart types have been identified, varying in shape and site affected, as well as the type of human papillomavirus involved. These include:

Common warts (Verruca vulgaris): These are discrete, flesh-coloured papules, with a rough surface. They may be single or multiple and occasionally can be quite large. They are most common on the hands, but may occur anywhere. They are usually relatively easy to treat.

Plantar warts (Verruca, Verruca pedis): These are discrete and only just raised, having a roughened surface. They can occur on the palm but usually found on the sole, where they penetrate deeply because of the pressure of the body weight and are most difficult to treat. They may be quite painful and can interfere with walking. Minute haemorrhages may occur within them due to trombosed capillaries, which is visible by multiple black specks in the centre. They are usually found on pressure points on the soles of the feet.

Plane warts (Verruca plana): These are small, smooth flattened warts, flesh-coloured, which can occur in large numbers. They can occur everywhere, bust most particularly on the face, neck, hands, wrists and knees. They are quite frequently misdiagnosed, particularly on the face. They often occur in lines corresponding to a scratch or other such trauma.

Filiform or digitate wart: A thread or finger like wart, most common on the face, especially near the eyelids and lips.

https://www.wartner.eu/wp-admin/post.php?post=1021&action=edit&lang=uk_en

Genital wart (venereal wart, Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): They occur on the genital area.

Mosaic wart: A group of tightly clustered plantar-type warts, commonly on the hands or soles of the feet.

Periungual wart: A cauliflower-like cluster of warts that occurs around the nails.

NB. WARTNER WART & VERRUCA REMOVER AND THE WARTNER VERRUCA & WART REMOVAL PEN are not to be used to treat any other type of warts other than common warts and verrucas.
What do common warts and verrucas look like?
Common warts are recognizable by the rough, “cauliflower-like” appearance of their surface. They are most commonly found on the hands, knees and elbows. Verrucas are the same as common warts but only appear on the sole of the foot, or the bottom of toes. Verrucas tend to be flatter and are often painful due to the pressure caused by walking.
Is a Medical Device less efficient than a Medicine?
Medical devices for prevention and treatment of diseases are typically as or more effective than traditional medicines, because they work directly on the root cause and/or location of the problem. For example medical devices are used nowadays to provide superior relief to patients suffering from chronic pain due to cancer.
What is a Medical Device? What’s the difference vs a medicine?
A medical device is typically a product that works on or inside the human body, with either temporary or permanent impact, and is aimed at prevention, diagnosis, monitoring or treatment of diseases. The key difference versus traditional medicines is that a medical device works primarily mechanically as opposed to pharmacologically, i.e. it works alongside or with your body versus affecting the chemistry of human cells. Nowadays medical devices are used for alleviating and treating many severe and chronic diseases of the heart, brain, bladder, digestive tract etc. with superior efficacy to traditional therapy based on chemical molecules. This is because they typically work directly where your body needs help.
Medikal Cihaz nedir?
Medikal cihaz genellikle, insan vücüdu üzerinde ya da içinde kalıcı ya da geçici olarak önleyici, teşhis edici, denetleyici ya da tedavi edici etkinlik gösteren bir üründür. Geleneksel tedaviler ile medikal cihazlar arasındaki en önemli fark, medikal cihazların farmakolojik olarak değil; mekanik olarak etkinlik göstermesidir. Medikal cihazlar, farmakolojik etkinin aksine insan hücrelerinin kimyasını etkilemez. Son zamanlarda medikal cihazlar kalp, beyin, mesane ve sindirim sistemi hastalıkları gibi bir çok şiddetli ve kronik hastalığı hafifletmede ve tedavi etmede, kimyasal moleküllerle yapılan geleneksel tedavilere göre daha yüksek bir etkinlik göstermektedir. Bunun sebebi, medikal cihazların doğrudan vücudunuzun ihtiyacı olan bölgede etkinlik göstermesidir.
Yaygın siğiller ve taban siğillerinin görünümü nasıldır?
Yaygın siğiller, yüzey görünümleri sebebiyle “karnabahar” görüntüsü ile tanınır. Çoğunlukla ellerde, dizlerde ve dirseklerde görülür. Taban siğilleri yaygın siğillere benzer fakat ayak tabanında, ayak parmaklarının zemininde görülürler. Yürüme esnasında ağrı yapabilirler.
Farklı siğil türleri var mıdır?
Evet. Yaygın siğillerin dışında, insan papilloma virüsü (HPV)’nün de sebep olduğu değişen şekil ve etkilerde siğil çeşitleri tespit edilmiştir. Yaygın siğiller(Verruca vulgaris):Bunlar düzensiz, pürüzlü yüzeye sahip ten renginde kabarcıklardır. Tek ya da çoklu halde görülebilmektedir. Oldukça büyük olanları da mevcuttur. Genellikle ellerin üzerinde görülmesinin yanında hemen hemen her yerde görülebilirler. Genellikle tedavisi kolaydır. Taban siğilleri (Verruca, Verruca pedis): Bunlar kabarık ve pürüzlü bir yüzeye sahiptirler. Genellikle avuç içinde ve genellikle vücut ağırlığının basıncı ile tedavisi en zor olan ayak tabanında görülürler. Oldukça ağrılı olabilirler. Üzerinde meydana gelen küçük kanamalar nedeniyle ortaları siyah halde görülebilirler. Genellikle ayak tabanlarında basınca maruz kalan noktalarda görülürler. Düz siğiller (Verruca plana): Ten renginde, küçük, çok sayıda, yassı ve pürüzsüz olurlar.Her yerde görülebilmenin yanında daha çok yüz, boyun, el, bilek ve dirseklerde görülür. Özellikle yüzde görülenler sıklıkla yanlış teşhis edilir. Genellikle çizik ya da benzeri travmalarda meydana gelirler. Filiform ya da parmaksı siğil, ipliksi, parmağa benzeyen siğiller sıklıkla yüzde ve özellikle göz kapaklarının yanında ve dudak çevresinde bulunurlar. Genital siğil (Condyloma acuminatum, Verruca acuminate): genital bölgede oluşur. Mozaik siğil, genellikle eller üzerinde ya da ayak tabanlarında görülen sıkı kümelenmiş plantar-tipi siğillerdir. Periungual siğil, karnabahar bitkisi görünümünde olup genellikle tırnak kenarlarında görülür. WARTNER YENİ NESİL , SİĞİL VE AYAK SİĞİLİ DIŞINDAKİ SİĞİL TEDAVİLERİNDE KULLANILMAZ.
Bir yumrunun siğil olup olmadığı konusunda emin emin değilsem ne yapmalıyım?
Eğer oluşumun siğil ya da taban siğili olup olmadığından emin değilseniz mutlaka doktorunuza başvurun.
Какво е медицинско изделие? Каква е разликата в сравнение с лекарството?
Медицинското изделие обикновено е продукт, който работи върху или вътре в човешкото тяло, бива временно или постоянно и цели превенция, диагностика, мониторинг или лечение на заболявания. Основната разлика в сравнение с традиционните лекарства е, че медицинското изделие осъществява предимно механично въздействие, а не фармакологично, т.е. то действа успоредно или заедно с тялото Ви, вместо да влияе на химията на човешките клетки. В наши дни медицински изделия се използват за облекчаване и лечение на много тежки и хронични заболявания на сърцето, мозъка, пикочния мехур, храносмилателния тракт и т.н. и са по-ефикасни от традиционната терапия с химически молекули. Това е така, защото обикновено въздействат директно там, където тялото Ви се нуждае от помощ.
По-малко ефикасно ли е медицинското изделие в сравнение с лекарството?
Медицинските изделия за профилактика и лечение на заболявания обикновено са също толкова или по-ефективни от традиционните лекарства, защото те въздействат директно върху първопричината и/или проблемната зона – например в днешно време медицински изделия се използват за осигуряване на по-голямо облекчение на пациента, страдащ от хронична болка в резултат на раково заболяване.
Как изглеждат обикновените брадавици и веруки?
Обикновените брадавици се разпознават по грубата си и наподобяваща карфиол повърхност. Най-често се откриват по ръцете, коленете и лактите. Веруките са като обикновените брадавици, но се появяват само по стъпалото на крака или в основата на пръстите на краката. Веруките обикновено са по-плоски и често са болезнени поради натиска по време на ходене.
Има ли други видове брадавици?
Да, освен обикновените брадавици са идентифицирани редица видове брадавици, вариращи по форма и място на възникване, както и видачовешки папиломен вирус, който ги причинява. Те включват: Обикновени брадавици (Verruca vulgaris): Този вид представлява отделни папули с телесен цвят и грапава повърхност. Може да бъдат единични или множество и понякога може да са доста обемисти. Най-често срещани са по ръцете, но може да се появят навсякъде. Обикновено се лекуват сравнително лесно. Плантарна брадавици (Verruca, Verruca pedis): Те са отделни, едва изпъкнали, с неравна повърхност. Може да се появят по дланта, но обикновено се намират по стъпалото, където проникват дълбоко поради натиска на телесното тегло и са най-трудни за лечение. Те може да са доста болезнени и да повлияят на ходенето. Тъй като проникват спираловидно навътре, с тях се появяват миниатюрни кръвоизливи поради тромбозирали капиляри, което е видно от множеството черни точици в центъра. Обикновено се намират върху стъпалата на краката, там където има най-голям натиск. Плоски брадавици (Verruca plana): Това са малки, гладки и плоски брадавици с телесен цвят, които може да възникнат в големи количества. Те се появяват навсякъде, но най-вече по лицето, шията, ръцете, китките и коленете. Доста често биват погрешно диагностицирани, особено тези по лицето. Често се образуват под формата на линиитедраскотини или други подобни травми. Филиформени или пръстовидни брадавици, нишко- или пръсто-подобни брадавици, най-често появяващи се по лицето, особено в близост до клепачите и устните. Генитални брадавици (venereal wart, Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): те се появяват в областта на гениталиите. Мозайковидни брадавици, група от плътно скупчени брадавици от плантерен тип, често по ръцете или стъпалата на краката. Епидермални брадавици, клъстер от брадавици наподобяващ карфиол, който се появява около ноктите. ВНИМАНИЕ. ВАРТНЕР 2-РО ПОКОЛЕНИЕ 2-РО ПОКОЛЕНИЕ / ПИСАЛКА ПРОТИВ БРАДАВИЦИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ на друг вид брадавици, различни от обикновените брадавици и веруки.
Какво да правя, ако не съм сигурен дали подутината е брадавица?
Винаги се консултирайте с вашия лекар, ако не сте сигурни дали заболяването е брадавица или верука.
Er medicinsk udstyr mindre effektivt end et lægemiddel?
Hvor vidt et produkt klassificeres som medicinsk udstyr eller et lægemiddel, afhænger ikke af, hvor effektivt det er, men udelukkende af virkningsmekanismen. Medicinsk udstyr kan være lige så effektivt som et lægemiddel.
Hvad er medicinsk udstyr? Hvad er forskellen i forhold til et lægemiddel?
Medicinsk udstyr anvendes blandt andet til at påvise, forebygge, overvåge, behandle eller lindre sygdomme hos mennesker. Forskellen i forhold til et lægemiddel er, at medicinsk udstyr fungerer mekanisk eller fysisk til forskel fra lægemidler, der har en farmakologisk virkning.
Hvordan ser en almindelig vorte ud?
En almindelig vorte, verruca vulgaris, er en forhøjning på huden og sidder oftest på hænderne eller fødderne. En almindelig vorte er kendetegnet ved, at den har en grov, blomkålslignende overflade. Fodvorter ligner almindelige vorter, men opstår på fodsålen eller under tæerne. Fodvorter er almindeligvis fladere og gør ofte ondt på grund af trykket, når man går på foden.
Findes der andre slags vorter?
Ja, ud over den almindelige vorte findes der flere andre slags vorter: FLADE VORTER (VERRUCA PLANA) Flade vorter er små, jævne og flade. De er hudfarvede og har en tendens til at optræde i store klynger med 20 eller op til 100 styk samtidigt. De kan opstå hvor som helst, men forekommer oftest i ansigtet og nakken eller på hænder, vriste og knæ. De fejldiagnosticeres ofte, særligt når de sidder i ansigtet. De opstår ofte i forbindelse med flænger eller lignende. TRÅDFORMEDE VORTER (VERRUCA FILIFORMIS) Trådformede vorter er lange, smalle svulster, der vokser på læberne, øjenlågene, i ansigtet eller på halsen. KØNSVORTER (CONDYLOMA ACUMINATUM) Kønsvorter vokser omkring endetarmsåbningen og/eller kønsorganerne. MOSAIKVORTER En klynge af mange tætsiddende små vorter. OBS! Wartner Frysebehandling 2nd Generation og Wartner Vortepen må kun anvendes til behandling af almindelige hånd- og fodvorter.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke er sikker på, om en knop på huden er en vorte eller ej?
Søg læge, hvis du ikke er sikker på, om du har en vorte eller ej.
Mi az az orvostechnikai eszköz? Mi a különbség egy orvostechnikai eszköz és egy gyógyszer között?
Az orvostechnikai eszköz jellemzően olyan termék, ami az emberi testen vagy testben fejt ki átmeneti vagy tartós hatást, és betegségek megelőzésére, diagnosztizálására, megfigyelésére vagy kezelésére szolgál. Az alapvető különbség a gyógyszerekhez képest, hogy az orvostechnikai eszköz farmakológiai hatás helyett főként mechanikai módon fejti ki a hatását, azaz az emberi testtel együttműködve működik, és nem befolyásolja az emberi sejtek kémai működését. Manapság az orvostechnikai eszközöket a szívet, az agyat, a húgyhólyagot, az emésztőrendszert, stb. érintő számos súlyos és krónikus betegség enyhítésére és kezelésére használják, a kémiai molekulákkal végzett hagyományos terápiához hasonló kiváló hatékonysággal. Ennek oka, hogy kifejezetten ott fejtik ki hatásukat, ahol a szervezetnek szüksége van rá.
Kevésbé hatékony egy orvostechnikai eszköz, mint egy gyógyszer?
A betegségek megelőzésére és kezelésére szolgáló orvostechnikai eszközök jellemzően épp ugyanolyan hatékonyak, mint a hagyományos gyógyszerek, mivel közvetlenül a probléma gyökerénél és/vagy helyén fejtik ki hatásukat – például a manapság használt orvostechnikai eszközök kiválóan csillapítják a krónikus rákos megbetegedés okozta fájdalomtól szenvedő betegek fájdalmait.
Hogy néz ki a közönséges szemölcs és lábon lévő szemölcs?
A közönséges szemölcs felismerhető érdes, „karfiolszerű” felszínéről. Általában a kezeken, a térdeken és a könyökön fejlődnek ki. A lábon lévő szemölcsök ugyanolyanok, mint a közönséges szemölcsök, de csak a talpakon és a lábujjak alsó felén jelennek meg. A lábon lévő szemölcsök inkább laposabbak, és a járás okozta nyomás miatt gyakran fájdalmasak.
Más típusú szemölcsök is léteznek?
Közönséges szemölcs (Verucca vulgaris): Ezek különálló, durva felszínű, hússzínű kinövések. Előfordulhat belőlük egy vagy több, és esetenként nagyméretűek is lehetnek. Leggyakrabban a kezeken, de bárhol máshol is kialakulhatnak. Viszonylag egyszerű a kezelésük.

Lábon lévő szemölcs (Verruca pedis): Különálló és csak kissé kiemelkedő, durva felszínű szemölcsök. Előfordulhatnak a tenyéren, de rendszerint a talpon találhatók, ahol a testsúly okozta nyomás következtében mélyre hatolnak, és ezért az ilyen típusú szemölcsök kezelése a legnehezebb. Igencsak fájdalmasak lehetnek, és zavarhatják a normális járást. Ahogy egyre mélyebbre hatolnak, az elzáródott kapillárisok miatt kismértékű vérzés jelentkezik, amit a szemölcs közepén látható több fekete pont jelez. Általában a talp nyomáspontjain fordulnak elő.

Lapos szemölcs (Verruca plana): Ezek kis, sima felületű, lapos, hússzínű szemölcsök, melyek akár nagyobb számban is előfordulhatnak. Bárhol megjelenhetnek, de elsősorban az arcon, nyakon, kezeken, csuklón és térdeken láthatók. Rendszeresen rosszul diagnosztizálják, különösen azokat, amelyek az arcon jelenek meg. Gyakran egy sérülés vagy hasonló trauma vonalában fordulnak elő.

Fonalas vagy ujjas szemölcs: egy cérnához vagy ujjhoz hasonló alakú szemölcs, mely leggyakoribb az arcon, különösen a szemhéjak és az ajkak körül.

Genitális szemölcsök (szexuális úton terjedő szemölcs, Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): a nemi szerveken fordul elő.

Mozaik szemölcs: általában a kezeken és a talpon szorosan egymás mellett jelentkező lapos szemölcsök csoportja.

Periungualis szemölcs: karfiolszerű szemölcs-csoportosulás a köröm körül.

FONTOS TUDNIVALÓ: A Wartner Szemölcsfagyasztót / Szemölcseltávolító stiftet KIZÁRÓLAG a közönséges szemölcsök és lábon lévő szemölcsök kezelésére szabad használni
Mit tegyek, ha nem vagyok biztos benne, hogy egy dudor szemölcs-e vagy sem?
Mindig konzultáljon orvosával, ha nem biztos benne, hogy közönséges vagy lábon lévő szemölcse van.
Što je medicinski proizvod? Kako se razlikuje od lijeka?
Medicinski proizvod obično je proizvod koji djeluje na ljudsko tijelo ili unutar njega, privremeno ili trajno, te čiji je cilj prevencija, dijagnoza, nadzor ili liječenje bolesti. Glavna razlika u odnosu na tradicionalne lijekove jest u tome što medicinski proizvodi prije svega djeluju mehanički, a ne farmakološki, tj. ne utječu na kemiju ljudskih stanica, nego djeluju u skladu s tjelesnim procesima. Danas medicinski proizvodi služe za ublažavanje i liječenje mnogih teških i kroničnih bolesti srca, mozga, mjehura, probavnog sustava itd. uz bolji učinak od tradicionalnih terapija kemijskim sredstvima jer medicinski proizvodi djeluju upravo ondje gdje je organizmu potrebna pomoć.
Jesu li medicinski proizvodi manje učinkoviti u usporedbi s lijekovima?
Medicinski proizvodi za prevenciju i liječenje bolesti jednako su učinkoviti kao i lijekovi, pa čak i učinkovitiji jer djeluju izravno na uzrok i mjesto problema – primjerice, medicinski proizvodi danas pružaju veliku pomoć u olakšavanju kronične boli kod oboljelih od raka.
Kako izgledaju obične bradavice i bradavice na stopalima?
Obične bradavice mogu se prepoznati po gruboj rožnatoj površini nalik cvjetači. Najčešće se pojavljuju na rukama, koljenima i laktovima. Bradavice na stopalima jednake su običnim bradavicama, samo što se pojavljuju na tabanima ili nožnim prstima. Obično su plosnatije zbog pritiska tijekom hodanja.
Ima li i drugih vrsta bradavica?
Da, uz obične bradavice postoji niz drugih vrsta bradavica koje se razlikuju po veličini i mjestu nastanka te po vrsti humanog papiloma virusa. Te vrste uključuju: Obične bradavice (Verruca vulgaris) su zasebne izrasline hrapave površine u boji kože. Mogu biti jednostruke ili višestruke, a katkad mogu biti i prilično velike. Mogu se pojaviti bilo gdje, ali najčešće se javljaju na rukama. Relativno se lako tretiraju. Bradavice na stopalima (Verucca pedis) su zasebne, blago povišene izrasline hrapave površine. Mogu se pojaviti na dlanovima, no najčešće se javljaju na tabanima, gdje prodiru dublje u kožu zbog pritiska težine tijela, i najteže se tretiraju. Mogu biti vrlo bolne te stoga ometaju hod. Unutar bradavica na stopalu može doći do sitnih krvarenja koja se mogu vidjeti kao male crne točke na bradavici. Obično se javljaju na onim točkama na tabanima koje se pritišću tijekom hodanja. Ravne bradavice (Verucca plana) su male, glatke i plosnate bradavice u boji kože koje se mogu javiti u većem broju. Mogu se pojaviti bilo gdje, no najčešće se javljaju na licu, vratu, rukama, zglobovima i koljenima. Često se pogrešno dijagnosticiraju, a posebno one na licu. Često se pojavljuju na mjestima gdje je koža ogrebena ili na koji drugi način oštećena. Končaste bradavice najčešće se javljaju na licu, posebno uz kapke i usne. Genitalne bradavice (Condyloma acuminatum, Verucca acuminata) javljaju se na genitalnom području. Mozaične bradavice su nakupina bradavica sličnih ravnim bradavicama. Najčešće se javljaju na rukama i tabanima. Periungvalne bradavice su nakupine bradavica nalik cvjetači koje se javljaju oko noktiju. NB. WARTNER SMRZAVAČ BRADAVICA I OLOVKA PROTIV BRADAVICA PREPORUČUJU SE SAMO ZA TRETIRANJE OBIČNIH BRADAVICA I BRADAVICA NA STOPALIMA.
Što učiniti ako nismo sigurni je li kvržica bradavica ili nije?
Uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom ako niste sigurni je li riječ o običnoj bradavici ili bradavici na stopalima.
Šta je medicinsko sredstvo? Koja je razlika između medicinskog sredstva i leka?
Medicinsko sredstvo se može opisati kao proizvod koji ima prolazni ili trajni efekat na ljudsko telo a za cilj ima prevenciju, dijagnozu, praćenje ili tretman bolesti. Osnovna razlika između medicinskog sredstva i leka je u tome što medicinsko sredstvo ima prevashodno mehanički efekat na ljudsko telo dok lek deluje farmakološki, odnosno utiče na hemijski procese u ćelijama tela. Danas se medicinska sredstva koriste čak i za poboljšanje stanja ili tretman mnogih ozbiljnih oboljenja srca, mozga, bešike, digestivnog trakta itd.
Hva er et medisinteknisk produkt? Hva er forskjell fra det og et legemiddel?
Medisintekniske produkter brukes bl.annet for å påvise, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdommer. Forskjellen fra et legemiddel er at et medisinteknisk produkt virker mekanisk eller fysisk, mens et legemiddel virker farmalogisk.
Що таке засіб медичного призначення? Чим він відрізняється від лікарського засобу?
Засіб медичного призначення – це продукт, що постійно або тимчасово діє зсередини або зовні тіла людини, і призначений для профілактики, діагностики, моніторингу або лікування хвороб. Ключова різниця від традиційних лікарських засобів полягає в тому, що медичний виріб переважно діє механічно, а не фармакологічно, тобто функціонує паралельно з людським організмом або разом з ним, тоді як лікарські препарати впливають на хімічні процеси в клітинах організму. В наш час засоби медичного призначення використовуються для полегшення і лікування багатьох тяжких і хронічних хвороб серця, мозку, сечового міхура, травного тракту та ін. з ефективністю, в багатьох випадках вищою за ефективність фармакологічного лікування за допомогою хімічних молекул. Кращі результати досягаються за рахунок того, що засоби медичного призначення діють безпосередньо в тому місці організму, де потрібна допомога.
Kako izgleda obična, a kako bradavica na stopalu?
Običnu bradavicu možete da prepoznate po gruboj površini nalik na karfiol. Najčešće se nalaze na šakama, kolenima i laktovima. Bradavice na stopalu su iste kao obične bradavice ali se javljaju samo na tabanima ili na nožnim prstima. One su ravnije površine i često su bolne usled pritiska koji je posledica hodanja.
Da li postoje drugi tipovi bradavica?
Da, pored običnih bradavica, postoje i drugi tipovi bradavica, koje se razlikuju prema obliku i mestu pojavljivanja kao i po tipu HPV virusa koji ih izaziva. Neki do tipova bradavica su: Obične bradavice (Verruca vulgaris): diskretni izraštaji boje mesa čija površina podseća na karfiol. Mogu da se pojave pojedinačno ili u grupama i ponekad mogu da bude izuzetno velike. Najčešće se pojavljuju na šakama, ali mogu da se nađu i na bilo kom drugom delu tela. Uglavnom ih je vrlo jednostavno tretirati. Ravne bradavice (Bradavice na stopalu, Verruca pedis): diskretni izraštaji grube površine koji su blago izdignuti iznad kože. Mogu da se pojave na dlanu ali su najčešće na stopalima gde mogu da se razviju u dubinu zbog pritiska koje telo vrši na njih tokom hodanja zbog čega ih je vrlo teško tretirati. Mogu da budu vrlo bolne i da otežavaju hodanje. Ukoliko bliže pogledate bradavicu videćete male crne tačke u njoj koje nastaju zbog krvarenja. Obično se javljaju na mestu gde se vrši pritisak tokom hodanja kao što je svod stopala. Zaravnjene bradavice (Verruca plana): male, glatke, ravne bradavice boje mesa koje mogu biti prisutne u velikom broju. Mogu da se pojave bilo gde, ali se najčešće javljaju na licu, vratu, šakama, ručnim zglobovima i kolenima. Vrlo često je teško postaviti njihovu dijagnozu, pogotovo kad se nalaze na licu. Često se javljaju u linijama koje podsećaju na ogrebotine ili slične povrede. Končaste bradavice: najčešće se pojavljuju na licu, pogotovo blizu kapaka i usana. Genitalne bradavice (venerične bradavice, Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): pojavljuju se u genitalnom predelu. Mozaične bradavice: predstavljaju grupu zbijenih ravnih bradavica koje se najčešće nalaze na šakama i stopalima. Bradavice oko nokatnih ploča: formiraju grozdove koji podsećaju na karfiol i dobile su ime po mestu nastanka. WARTNER 2. GENERACIJA I WARTNER OLOVKA PROTIV BRADAVICA NE SMEJU DA SE KORISTE ZA TRETMAN BILO KOJIH DRUGIH TIPOVA BRADAVICA izuzev običnih bradavica i bradavica na stopalu.
Er et medisinteknisk produkt mindre effektiv enn et legemiddel?
Om et produkt klassifiseres som medisinteknisk eller legemiddel, kommer ikke an på effektiviteten, men på virkningsmekanismen. Et medisinteknisk produkt kan være like effektiv som et legemiddel.
Чи є засіб медичного призначення менш ефективним, ніж лікарський препарат?
Засоби медичного призначення є настільки ж або більш ефективними за фармакологічні лікарськи препарати, бо діють безпосередньо на причину та\або в місці хвороби. Так, засоби медичного призначення використовуються навіть для полегшення болю у пацієнтів, що страждають на онкологічн захворювання.
Hvordan ser en vanlig vorte ut?
En vanlig vorte, verruca vulgaris, ser ut som en forhøyning i huden med en grov og blomkålslignende overflate. De sitter ofte på hender eller føtter. Fotvorter ser ut som vanlige vorter, men oppstår på fotsålen eller under tærne. Fotvortene er flate og er ofte vonde når man klemmer på den, eller går på den.
Як виглядають звичайні і підошовні бородавки?
Звичайні бородавки можна розпізнати за грубою поверхнею, що нагадує “цвітну капусту”. Розташовані вони зазвичай на руках, колінах і ліктях. Підошовні бородавки схожі на звичайні, але з’являються на ступнях або нижніх поверхнях пальців ніг. Підошовні бородавки є більш пласкими та часто викликають болісні відчуття внаслідок тиску на них при ходьбі.
Finnes det andre typer vorter?
Ja, foruten vanlige vorter, har flere andre typer blitt identifisert: Vanlige vorter: Forhøyet hudfarget klump, med en grov overflate. Kan være en alene eller flere i en klase, de kan bli store som en ert. De oppstår vanligvis på hender og er relativt enkle å fjerne. Fotvorter Fotvorter er enten lett forhøyet, eller vorten kan gå innover i huden. De kommer ofte under foten og kan trenge dypt inn i huden på grunn av kroppens tyngde som man belaster foten med. De kan være noe mer utfordrende å fjerne og kan være smertefulle. Om man titter litt nærmere på fotvorten kan man se små sorte prikker inni. Disse prikkene er ikke røtter som noen tror, men blødninger i vorten som oppstår av trykket når man står og går på foten. Flat vorte (VERRUCA PLANA) Disse er små, jevne og flate. De er hudfargede og opptrer gjerne i klaser på 20-100 sammen. De kan oppstå overalt, men forekommer oftest i ansikt, nakke eller på hender, vrist eller knær. De blir ofte feildiagnostisert, spesielt når de er i ansiktet. De oppstår ofte i forbindelse med rifter i huden etc. Stilk vorte (VERRUCA FILIFORMIS) Disse er lange og smale utvekster som kommer på f.eks lepper eller øyelokk, i ansikt eller på halsen. Kjønnsvorte (CONDYLOMA ACUMINATUM) Vortene kommer omkring analåpningen og/eller på kjønnsorganene. Mosaikkvorte En samling små vorter som sitter sammen i en stor klase. OBS! Wartner Frysebehandling 2nd Generation brukes kun ved behandling av vanlige hånd- og fotvorter.

Чи існують інші типи бородавок?
Так, окрім звичайних бородавок існує велика кількість всіляких бородавок, які відрізняються формою і місцем ураження, а також типом вірусу папіломи, що їх спричинив. Вони включають:
  • Звичайні бородавки (Verruca vulgaris): Це окремо розташовані, тілесного кольору утворення з грубою поверхнею. Це може бути одна або кілька бородавок, іноді доволі великого розміру. Найчастіша їх локалізація – руки, але не виключено ураження й будь-яких інших частин тіла. Звичайні бородавки відносно легко піддаються лікуванню.
  • Підошовні бородавки (Verruca, Verruca pedis): Схожі на звичайні бородавки, трохи підіймаються над поверхнею шкіри, мають грубу поверхню. Вони можуть з’явитися на долонях, але зазвичай розташовани на стопах ніг, де проникають у шкіру досить глибоко унаслідок тиску ваги тіла, а тому є найбільш стійкими до лікування. Вони можуть виклати біль та шкодити довколишнім тканинам. Через те, що бородавка мають складну структуру, на них можуть з’являтись крововиливи, спричинені закупоркою судин, що виглядають як чорні плями у центрі бородавки. Такі плями звичайно з’являються у тих місцях стопи, що зазнають найбільшого тиску при ходьбі.
  • Пласкі бородавки (Verruca plana): Мають невеликі розміри, гладку пласку поверхню тілесного кольору, можуть з’являтися у великих кількостях. Можуть знаходитись на будь-яких частинах тіла, але в більшості випадків це шкіра обличчя, шиї, рук, зап’ястків і колін. Можуть залишитись недіагностованими, особливо на лиці. Часто з’являються в місцях, де були подряпини або інші пошкодження шкіри.
  • Ниткоподібні, або пальцевидні бородавка- це бородавки у вигляді нитки, або пальця, що зазвичай локалізуються на обличчі, особливо біля вій і губ;
  • Загострені бородавки (венерична бородавка, Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): розташовані в області геніталій.
  • Мозаїчні бородавки: щільно згруповані бородавки підошовного типу, розташовані на руках або стопах.
  • Навколонігтьові бородавки: бородавки, згруповані у вигляді цвітної капусти, які зазвичай з’являються довкола нігтів.
ПРИМІТКА. ЗАСOБИ ВАРТНЕР КРІО\WARTNER СRYO II покоління та ВАРТНЕР ПЕН ВІД БОРОДАВОК \WARTNER WART PEN НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ будь-яких інших типів бородавок, окрім звичайних та підошовних бородавок.
Hva skal jeg gjøre om jeg ikke er sikker på om det er en vorte eller ikke?
Oppsøk din fastlege om du er usikker.
Що мені слід робити, якщо я не впевнений, чи є утворення на шкірі саме бородавкою?
Якщо Ви не впевнені, чи є утворення на шкірі саме бородавкою, обов’язково проконсультуйтесь з лікарем.
Šta da radite ukoliko niste sigurni da je izraslina bradavica?
Uvek se konsultujte sa Vašim lekarom ukoliko niste sigurni da li je stanje koje imate bradavica.
What is a Medical Device? What’s the difference vs. a medicine?
A medical device is typically a product that works on or inside the human body, either temporary or permanent, and is aiming at prevention, diagnosis, monitoring or treatment of diseases. The key difference versus traditional medicines is that a medical device primarily works mechanically as opposed to pharmacologically, i.e. it works alongside or with your body versus affecting the chemistry of the human cells. Nowadays medical devices are used for alleviating and treating many severe and chronic diseases of heart, brain, bladder, digestive tract etc. with a superior efficacy to traditional therapy with chemical molecules. This because they typically work directly where your body needs help.
Is a Medical Device less efficient than a Medicine?
Medical devices for prevention and treatment of diseases are typically as or more effective than traditional medicines, because they work directly on the root cause and/or location of the problem – for example medical devices are nowadays used to provide superior relief to patient suffering from chronicle pain due to cancer.
What do common warts and verrucas look like?
Common warts are recognizable by the rough, “cauliflower-like” appearance of their surface. They are most commonly found on the hands, knees and elbows. Verrucas are the same as common warts but only appear on the sole of the foot, or the bottom of toes. Verrucas tend to be flatter and are often painful due to the pressure caused by walking.
Are there other types of warts?
Yes, apart from the common wart, a range of types of wart have been identified, varying in shape and site affected, as well as the type of human papillomavirus involved. These include: Common warts (Verruca vulgaris): These are discrete, flesh-coloured papule, with a rough surface. They may be single or multiple and occasionally can be quite large. They are most common on the hands, but may occur anywhere. They are usually relatively easy to treat. Plantar wart (Verruca, Verruca pedis): These are discrete and only just raised, having a roughened surface. They can occur on the palm but usually found on the sole, where they penetrate deeply because of the pressure of the body weight and are most difficult to treat. They may be quite painful and can interfere with walling. As they in volute, minute haemorrhages occur with them due to trombosed capillaries, which is visible by multiple black specks in the centre. They are usually found on pressure points on the soles of the feet. Plane warts (Verruca plana): These are small, smooth flattened warts, flesh-coloured, which can occur in large numbers. They can occur everywhere, bust most particularly on the face, neck, hands, wrists and knees. They are quite frequently misdiagnosed, particularly on the face. They often occur in lines corresponding to a scratch or other such trauma. Filiform or digitate wart, a thread- or finger-like wart, most common on the face, especially near the eyelids and lips. Genital wart (venereal wart, Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): they occur on the genital area. Mosaic wart, a group of tightly clustered plantar-type warts, commonly on the hands or soles of the feet. Periungual wart, a cauliflower-like cluster of warts that occurs around the nails. NB. WARTNER 2ND GENERATION 2ND GENERATION/WART PEN ARE NOT TO BE USED TO TREAT other type of warts than common warts and verrucas.
What should I do if I'm not sure whether a lump is a wart or not?
Always consult your doctor if you’re not sure whether the condition is a wart or a verruca.
Che cos’è un dispositivo medico? Qual è la differenza con un farmaco?
In generale, un dispositivo medico è un prodotto per prevenire, diagnosticare, monitorare o trattare le malattie. La differenza fondamentale rispetto ai farmaci è che un dispositivo medico opera in modo meccanico e non farmacologico, ovvero coadiuva il corpo, senza intervenire sulla chimica delle cellule umane.
Come appaiono le verruche?
Le verruche comuni (detti anche ‘porri’) sono caratterizzate da una superficie ruvida, “a forma di cavolfiore” e di solito si formano su mani, ginocchia e gomiti. Le verruche plantari sono molto simili a quelle comuni ma si manifestano sulla pianta del piede o sotto le dita del piede: in genere sono più piatte e spesso dolorose, a causa della pressione esercitata durante la deambulazione
Esistono altri tipi di verruche?
Sì, oltre alle verruche comuni, ne esiste un’intera gamma che varia nella forma e nella parte del corpo interessata, a seconda del tipo di papillomavirus che la scatena: Verruche comuni (Verruca Vulgaris): altrimenti dette ‘porro’, sono piccole escrescenze color pelle dalla superficie ruvida che possono essere singole o multiple e talvolta anche di grandi dimensioni. Di solito si formano sulle mani ma si possono sviluppare anche in altre parti del corpo e sono relativamente facili di trattare. Verruche plantari (Verruca, Verruca pedis): questo tipo di verruche di solito sono singole e poco sviluppate, dalla superficie ruvida. Si possono ritrovare sul palmo della mano ma di solito sono tipiche della pianta del piede, dove penetrano a fondo a causa della pressione del peso del corpo e per questo sono più difficili da curare. Possono diventare molto dolorose e rendere difficile la deambulazione, inoltre, data la loro tendenza all’involuzione, provocano delle minuscole emorragie dovute ai capillari con coaguli di sangue, riconoscibili dalla presenza di tante piccole macchie nere al centro della verruca. Si formano per lo più nei punti di maggior pressione del piede. Verruche Piane (Verruca Plana): sono piccole, lisce e piatte, color pelle e normalmente molto numerose. Si possono sviluppare in qualsiasi parte del corpo ma sono più frequenti su viso, collo, mani, polsi e ginocchia e spesso, specie sul viso, sono difficili da diagnosticare. Di solito si formano su graffi, tagli o traumi simili. Verruche filiformi o verruche digitate: sono formazioni lunghe e sottili che crescono sul viso, soprattutto vicino alle palpebre e alle labbra. Verruche genitali (verruca venerea, Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): si formano nell’area genitale. Verruche a mosaico: un gruppo di piccole verruche di tipo plantare attaccate una all’altra, di solito più comuni sulle mani e sulla pianta del piede. Verruche periungueali: un gruppo di verruche dall’aspetto “a cavolfiore” che si sviluppano intorno alle unghie. NOTA BENE: WARTNER CRIOTERAPIA (METODO DI CONGELAMENTO) E WARTNER PENNA PER VERRUCHE VANNO USATE PER TRATTARE ESCLUSIVAMENTE LE VERRUCHE COMUNI E PLANTARI.
Che cosa devo fare se penso si tratti di una verruca?
Consultare sempre il proprio medico.
Mikä on lääketekninen tuote? Miten se eroaa lääkkeestä?
Lääketeknisiä tuotteita käytetään mm. osoittamaan, ehkäisemään, seuraamaan, hoitamaan tai helpottamaan ihmisten sairauksia. Lääketekninen tuote eroaa vaikutustavaltaan lääkkeestä. Lääketekninen tuote vaikuttaa mekaanisesti tai fysikaalisesti, kun taas lääkkeellä on farmakologinen vaikutus.  
¿Qué es un Producto Sanitario? ¿Cuál es la diferencia con un Medicamento?
Un producto sanitario es básicamente un producto que actúa dentro o fuera del cuerpo humano, ya sea de forma temporal o permanente, cuyo objetivo es la prevención, el diagnóstico, el seguimiento o el tratamiento de enfermedades. La diferencia clave con los medicamentos tradicionales es que un producto sanitario actúa fundamentalmente de forma mecánica, frente a la actuación farmacológica del medicamento tradicional, es decir, que actúa con el cuerpo en lugar de tener un efecto químico en las células humanas. Actualmente los productos sanitarios se usan para aliviar y tratar muchas enfermedades crónicas del corazón, cerebro, aparato digestivo, de la vejiga, etc., presentando una mayor eficacia que la terapia tradicional con moléculas químicas. Ello se debe a que actúan directamente donde el cuerpo lo necesite.
Onko lääketekninen tuote vähemmän tehokas kuin lääke?
Tuotteen luokittelu lääketekniseksi tuotteeksi tai lääkkeeksi ei riipu siitä kuinka tehokas se on. Lääketekninen tuote voi olla tehokas siinä missä lääkekin.
¿Qué aspecto tienen las verrugas comunes y plantares?
Las verrugas comunes se reconocen por el aspecto rugoso, en forma de “coliflor”, de su superficie. Suelen aparecer en manos, rodillas y codos. Las verrugas plantares son lo mismo que las comunes pero solo aparecen en la planta del pie o en la base de los dedos de los pies. Suelen ser mucho más planas y causan dolor debido a la presión que se ejerce sobre ellas al caminar.
Miltä tavallinen syylä näyttää?
Tavallinen syylä, verruca vulgaris, on kohouma iholla ja se sijaitsee tavallisesti käsissä tai jaloissa. Tavallisen syylän tunnistaa kukkakaalimaisesta, karheasta pinnasta.
¿Existen otros tipos de verrugas?
Sí. Además de las verrugas comunes existe una serie de tipos de verrugas clasificadas según la forma y el lugar en que aparecen, así como el tipo de virus del papiloma humano que las producen. Estas incluyen: Verrugas comunes (Verruca vulgaris): estas son discretas y presentan una pápula de color rosado con una superficie rugosa. Puede aparecer una sola o varias, pudiendo ser en algunas ocasiones bastante grandes de tamaño. Suelen aparecer sobre todo en las manos, pero también pueden hacerlo en cualquier parte del cuerpo. Son relativamente fáciles de tratar. Verrugas plantares(Verruca, Verruca pedis): estas son discretas, bastante planas, y presentan una superficie rugosa. Pueden aparecer en la palma de la mano pero suelen encontrarse en la planta del pie, donde crecen en profundidad debido a la presión que ejerce el peso del cuerpo sobre ésta, por lo que son más difíciles de tratar. Pueden ser bastante dolorosas e incluso presentar resistencia. Si se complican, pueden sangrar debido a los capilares trombosados, lo cual es visible con pequeñas machas negras en el centro. Suelen encontrarse en puntos donde se ejerce presión de la plantas de los pies. Las verrugas planas (Verruca plana): estas son pequeñas verrugas, de superficie plana y lisa, de color rosado que pueden aparecer en gran número y en cualquier lugar del cuerpo pero fundamentalmente en la cara, cuello, manos, muñecas y rodillas. Con frecuencia son mal diagnosticadas sobre todo en la cara. Suelen aparecer en líneas que responden a un rasguño u otro traumatismo. Las verrugas filiformes o pediculadas son verrugas adheridas a la piel por un hilo o en forma de dedo, frecuentes en la cara, sobre todo cerca de los párpados y labios. Verrugas genitales (verruga venérea, Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): aparecen en los genitales. Verrugas en mosaico.Se trata de un grupo de verrugas del tipo plantar que se presentan en racimo principalmente en las manos o plantas de los pies. Verrugas periungueales: estas son verrugas que se presentan como racimos en forma de coliflor alrededor de las uñas. NB. Cryopharma by Wartner2ª GENERACIÓN. EL STICK Cryopharma by WartnerPARA VERRUGAS 2ª GENERACIÓN NO DEBE UTILIZARSE PARA TRATAR otras verrugas que no sean verrugas comunes o verrugas plantares.
Onko olemassa muita syylätyyppejä?
Kyllä, jopa tavallisia syylätyyppejä on useita: TAVALLISET SYYLÄT Tavalliset syylät ovat ihonvärisiä ja niillä on karkea pinta. Ne voivat esiintyä yksittäin tai ryhmissä ja voivat olla jopa herneen kokoisia. Tavalliset syylät ovat yleisimpiä käsissä ja niitä on helpoin hoitaa. Jalkasyylät ovat hieman kohollaan ja niissä on karkea pinta. Ne kasvavat jalkapohjassa ja voivat ulottua syvällekin riippuen painon jakautumisesta jalalle. Niitä on hankala hoitaa ja ne ovat usein kipeitä. Jos tarkastelee jalkasyylää hieman lähempää, voi nähdä pieniä mustia pilkkuja. Nämä eivät ole syylän juuria, kuten moni luulee, vaan verenpurkaumia, jotka ovat aiheutuneet jalalle kohdistuneesta paineesta. LITTEÄ SYYLÄ (VERRUCA PLANA) Litteät syylät ovat pieniä, tasaisia tai hieman kohollaan olevia syyliä. Ne ovat ihonvärisiä ja esiintyvät usein suurissa, jopa 20 – 100 syylän ryhmissä. Niitä voi esiintyä missä vain, mutta ne ovat tavallisimpia kasvoilla, kaulalla, käsissä,ranteissa tai polvissa. Näitä ei useinkaan diagnosoida oikein, varsinkaan kasvoissa. Niitä esiintyy usein voimakkaan raapimisen yhteydessä. LANKAMAINEN SYYLÄ (VERRUCA FILIFORMIS) Lankamaiset syylät ovat pitkiä, ohuita kasvaimia huulissa, silmäluomissa, kasvoissa ja kaulassa. KÖNSVÅRTA (CONDYLOMA ACUMINATUM) Kondyloomaa eli visvasyyliä esiintyy peräaukon ja/tai sukupuolielinten ympärillä ja ne ovat kukkakaalimaisia ihon yläpuolelle työntyviä syyliä. Niitä on lähinnä aikuisilla ja ne tarttuvat seksuaalisen kontaktin kautta. MOSAIIKKISYYLÄT Mosaiikkisyylät ovat rykelmänä esiintyviä pieniä syyliä. HUOM! Wartner jäädytyshoitoa ja Wartner syyläkynää tulee käyttää vain tavallisten käsi-ja jalkasyylien hoitoon.
¿Qué debo hacer si no estoy seguro de si un bulto es una verruga o no?
Se recomienda siempre consultar con un médico si no está seguro de si tiene una verruga común o plantar.
Mitä minun tulisi tehdä, jos en ole varma onko ihomuutokseni syylä?
Kysy neuvoa lääkäriltä, jos olet epävarma mikä ihomuutoksesi on.
What should I do if I'm not sure whether a lump is a wart or not?
Always consult your doctor if you’re not sure whether the condition is a wart or a verruca.
Are there other types of warts?

Yes, apart from common warts, a range of wart types have been identified, varying in shape and site affected, as well as the type of human papillomavirus involved. These include:

Common warts (Verruca vulgaris): These are discrete, flesh-coloured papules, with a rough surface. They may be single or multiple and occasionally can be quite large. They are most common on the hands, but may occur anywhere. They are usually relatively easy to treat.

Plantar warts (Verruca, Verruca pedis): These are discrete and only just raised, having a roughened surface. They can occur on the palm but usually found on the sole, where they penetrate deeply because of the pressure of the body weight and are most difficult to treat. They may be quite painful and can interfere with walking. Minute haemorrhages may occur within them due to trombosed capillaries, which is visible by multiple black specks in the centre. They are usually found on pressure points on the soles of the feet.

Plane warts (Verruca plana): These are small, smooth flattened warts, flesh-coloured, which can occur in large numbers. They can occur everywhere, bust most particularly on the face, neck, hands, wrists and knees. They are quite frequently misdiagnosed, particularly on the face. They often occur in lines corresponding to a scratch or other such trauma.

Filiform or digitate wart: A thread or finger like wart, most common on the face, especially near the eyelids and lips.

Genital wart (venereal wart, Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): They occur on the genital area.

Mosaic wart: A group of tightly clustered plantar-type warts, commonly on the hands or soles of the feet.

Periungual wart: A cauliflower-like cluster of warts that occurs around the nails.

NB. WARTNER WART & VERRUCA REMOVER AND THE WARTNER VERRUCA & WART REMOVAL PEN are not to be used to treat any other type of warts other than common warts and verrucas.
What do common warts and verrucas look like?
Common warts are recognizable by the rough, “cauliflower-like” appearance of their surface. They are most commonly found on the hands, knees and elbows. Verrucas are the same as common warts but only appear on the sole of the foot, or the bottom of toes. Verrucas tend to be flatter and are often painful due to the pressure caused by walking.
Is a Medical Device less efficient than a Medicine?
Medical devices for prevention and treatment of diseases are typically as or more effective than traditional medicines, because they work directly on the root cause and/or location of the problem. For example medical devices are used nowadays to provide superior relief to patients suffering from chronic pain due to cancer.
Sollte man Warzen behandeln?
Warzen sind harmlose Hautwucherungen und nicht gefährlich. Sie sind aber hochansteckend und das Virus breitet sich sehr schnell von einer Person zur nächsten oder auch von einem Körperteil auf ein anderes aus. Daher sollte man unbedingt und unmittelbar etwas dagegen unternehmen. Es ist zwar richtig, dass ca. 50% aller Warzen innerhalb von 2 Jahren von selbst verschwinden, aber abzuwarten ist keinesfalls ratsam. Denn je älter die Warze wird, desto hartnäckiger und schwieriger zu entfernen wird sie auch. Und von alldem abgesehen sind Warzen ohne Zweifel unästhetisch.
Ali je medicinski pripomoček manj učinkovit kot zdravilo?
Medicinski pripomočki za preprečevanje ali zdravljenje bolezni so običajno enako ali celo bolj učinkoviti kot tradicionalna zdravila, saj učinkujejo neposredno na vzrok in/ali mesto težave. Tako se danes medicinske pripomočke uporablja npr. za lajšanje kroničnih bolečin bolnikov z rakom.
Wat is een medisch hulpmiddel? Wat is het verschil met een medicijn?
Een medisch hulpmiddel is een product dat op of in het menselijk lichaam werkt. Het is gericht op de preventie, diagnose, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten. Het belangrijkste verschil ten opzichte van traditionele medicijnen is dat een medisch hulpmiddel in de eerste plaats mechanisch werkt en niet farmacologisch. Anders gezegd: het werkt naast of met uw lichaam zonder de chemie van de menselijke cellen te beïnvloeden. Medische hulpmiddelen worden tegenwoordig gebruikt voor het behandelen en verlichten van veel ziekten.
Qu’est-ce qu’un dispositif médical? Et en quoi diffère-t-il d’un médicament?
Un dispositif médical est un produit qui agit en particulier sur ou dans l’organisme, de manière temporaire ou permanente, et qui est destiné à prévenir, diagnostiquer, contrôler ou traiter des pathologies. La différence principale avec les médicaments traditionnels réside dans le fait qu’il agit avant tout de façon mécanique et non pharmacologique, à savoir qu’il opère en parallèle avec ou conjointement à votre organisme, alors qu’un médicament affecte la composition chimique des cellules humaines. Les dispositifs médicaux sont actuellement utilisés pour soulager et traiter toute une série de maladies graves et chroniques du cœur, du cerveau, de la vessie, du système digestif, etc. avec de meilleurs résultats que les thérapies traditionnelles faisant appel à des molécules chimiques. Ces résultats sont dus au fait qu’ils agissent précisément là où votre organisme en a besoin.
Qu’est-ce qu’un dispositif médical? Et en quoi diffère-t-il d’un médicament?
Un dispositif médical est un produit qui agit en particulier sur ou dans l’organisme, de manière temporaire ou permanente, et qui est destiné à prévenir, diagnostiquer, contrôler ou traiter des pathologies. La différence principale avec les médicaments traditionnels réside dans le fait qu’il agit avant tout de façon mécanique et non pharmacologique, à savoir qu’il opère en parallèle avec ou conjointement à votre organisme, alors qu’un médicament affecte la composition chimique des cellules humaines. Les dispositifs médicaux sont actuellement utilisés pour soulager et traiter toute une série de maladies graves et chroniques du cœur, du cerveau, de la vessie, du système digestif, etc. avec de meilleurs résultats que les thérapies traditionnelles faisant appel à des molécules chimiques. Ces résultats sont dus au fait qu’ils agissent précisément là où votre organisme en a besoin.
Sollte man Warzen behandeln?
Warzen sind harmlose Hautwucherungen und nicht gefährlich. Sie sind aber hochansteckend und das Virus breitet sich sehr schnell von einer Person zur nächsten oder auch von einem Körperteil auf ein anderes aus. Daher sollte man unbedingt und unmittelbar etwas dagegen unternehmen. Es ist zwar richtig, dass ca. 50% aller Warzen innerhalb von 2 Jahren von selbst verschwinden, aber abzuwarten ist keinesfalls ratsam. Denn je älter die Warze wird, desto hartnäckiger und schwieriger zu entfernen wird sie auch. Und von alldem abgesehen sind Warzen ohne Zweifel unästhetisch.
Wat is een medisch hulpmiddel en wat is het verschil met een geneesmiddel?
Een medisch hulpmiddel (medical device) is doorgaans een product dat tijdelijk of permanent werkt op of in het menselijk lichaam en wordt gebruikt voor de preventie, diagnose, monitoring of behandeling van ziektes. Het grote verschil met traditionele geneesmiddelen bestaat erin dat een medisch hulpmiddel hoofdzakelijk mechanisch en niet farmacologisch werkt, d.w.z. het werkt in symbiose met het lichaam zonder een invloed te hebben op de chemie van de menselijke cellen. Tegenwoordig wordt een medisch hulpmiddel gebruikt om ernstige en chronische aandoeningen van het hart, de hersenen, de blaas, het spijsverteringsstelsel enz. doeltreffender te verlichten en te behandelen dan met traditionele therapie met chemische moleculen. Dat komt omdat een medisch hulpmiddel doorgaans rechtstreeks inwerkt daar waar het lichaam het nodig heeft.
Gehe ich mit einer Warze zum Arzt oder in die Apotheke?
In den meisten Fällen ist man in der Apotheke sehr gut aufgehoben – vor allem bei gewöhnlichen Warzen und Fuß- bzw. Dornwarzen. Es stehen verschiedene Methoden und Produkte zur Behandlung zur Auswahl, zu denen Sie das Apothekenpersonal gerne berät. In manchen Fällen ist jedoch der Gang zum Arzt notwendig: Bei Warzen im Gesicht, am Hals oder an den Genitalien, bei flächenmäßig sehr großen Warzen und bei Warzen auf erkrankter Haut, bei Kleinkindern oder eben dann, wenn es sich nicht um eine gewöhnliche Warze oder eine Fußwarze handelt.
Kako izgledajo navadne bradavice in bradavice na stopalih?
Navadne bradavice prepoznamo po grobi površini, ki po videzu spominja na cvetačo. Običajno se pojavljajo na rokah, kolenih in komolcih. Bradavice na stopalih so enake kot navadne bradavice, pojavljajo pa se na stopalih ali na spodnjem delu prstov na nogah. Običajno so ploščate, zaradi pritiskanja nanje med hojo pa so pogosto tudi boleče.
Un dispositif médical est-il dès lors moins efficace qu’un médicament?
Les dispositifs médicaux utilisés pour la prévention et le traitement des pathologies sont au moins aussi efficaces que les médicaments traditionnels, car ils agissent directement sur la source du mal et/ou à l’endroit où se situe du problème – les dispositifs médicaux sont par exemple utilisés pour mieux soulager les patients souffrant de maux chroniques dus à un cancer.
Un dispositif médical est-il dès lors moins efficace qu’un médicament?
Les dispositifs médicaux utilisés pour la prévention et le traitement des pathologies sont au moins aussi efficaces que les médicaments traditionnels, car ils agissent directement sur la source du mal et/ou à l’endroit où se situe du problème – les dispositifs médicaux sont par exemple utilisés pour mieux soulager les patients souffrant de maux chroniques dus à un cancer.
Gehe ich mit einer Warze zum Arzt oder in die Apotheke?
In den meisten Fällen ist man in der Apotheke sehr gut aufgehoben – vor allem bei gewöhnlichen Warzen und Fuß- bzw. Dornwarzen. Es stehen verschiedene Methoden und Produkte zur Behandlung zur Auswahl, zu denen Sie das Apothekenpersonal gerne berät. In manchen Fällen ist jedoch der Gang zum Arzt notwendig: Bei Warzen im Gesicht, am Hals oder an den Genitalien, bei flächenmäßig sehr großen Warzen und bei Warzen auf erkrankter Haut, bei Kleinkindern oder eben dann, wenn es sich nicht um eine gewöhnliche Warze oder eine Fußwarze handelt.
Is een medisch hulpmiddel minder doeltreffend dan een geneesmiddel?
Een medisch hulpmiddel voor de preventie en behandeling van aandoeningen is doorgaans even of meer doeltreffend dan traditionele geneesmiddelen, omdat ze het probleem bij de kern/de oorzaak aanpakken. Zo worden medische hulpmiddelen tegenwoordig gebruikt om de chronische pijn van kankerpatiënten efficiënter te verlichten.
Wie sehen gewöhnliche Warzen und Fußwarzen aus?
Gewöhnliche Warzen (verrucae vulgares) können an ihrer rauen „blumenkohlähnlichen“, leicht erhabenen Oberfläche erkannt werden. Sie haben meist eine weiß- bis bräunliche Farbe und treten vor allem an Händen, Knien und Ellbogen auf. Diese Warzen kann man normalerweise relativ gut selber behandeln. Fuß- bzw. Dornwarzen (verrucae plantares) sind gewöhnlichen Warzen sehr ähnlich, treten aber nur an Druckstellen unter den Füßen auf (Ferse, Fußballen oder Zehen). Sie haben eine glatte Oberfläche, sind oft von Schwielen und Hornhaut bedeckt und wachsen durch den Druck des Körpergewichts dornartig in die Tiefe. Daher können Sie beim Gehen Schmerzen verursachen und sind auch nicht ganz so einfach zu behandeln.
Ali obstajajo še druge vrste bradavic?
Da, poleg navadnih bradavic poznamo več vrst drugih bradavic, ki se razlikujejo po obliki, mestu nastanka in vrsti humanega papiloma virusa, ki jih povzroča. Sem spadajo: Navadne bradavice (Verruca vulgaris): so posamične izbokline kožne barve z grobo površino. Lahko se pojavi ena sama ali pa več bradavic, ki so lahko precej velike. Najbolj pogoste so na rokah, vendar pa se lahko pojavijo kjer koli na telesu. Običajno jih ni težko odpraviti. Bradavice na stopalih (Verruca pedis): so posamične, nizke izbokline z grobo površino. Pojavijo se lahko tudi na dlaneh, vendar pa so najbolj pogoste na stopalih, kjer zaradi pritiska telesne teže segajo globoko v tkivo in jih je najtežje odpraviti. Lahko so precej boleče in v nekaterih primerih celo vplivajo na hojo. Ker se vihajo navznoter, v njih zaradi zamašenih kapilar prihaja do drobnih krvavitev, ki jih vidimo v obliki črnih pikic v sredini bradavice. Ponavadi se pojavijo na mestih pritiska na podplatih. Ploščate bradavice (Verruca plana): so majhne, gladke, ploščate bradavice kožne barve, ki se lahko pojavljajo v velikem številu. Pojavijo se lahko kjer koli, najpogosteje na obrazu, rokah, zapestjih in kolenih. Predvsem na obrazu so velikokrat napačno diagnosticirane. Pogosto se pojavijo v obliki črte in spominjajo na prasko ali podobno poškodbo. Pecljate bradavice: podobne so niti ali prstu in so najpogostejše na obrazu, posebej okoli vek in ustnic. Genitalne bradavice (Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): pojavljajo se na genitalijah. Mozaične bradavice: goste skupine bradavic, običajno na rokah ali podplatih. Bradavice ob nohtih: skupki bradavic, podobni cvetači, ki se pojavljajo okoli nohtov. OPOMBA: WARTNER ZAMRZOVALEC BRADAVIC IN WARTNER PISALO PROTI BRADAVICAM NISTA PRIMERNA ZA ODSTRANJEVANJE drugih vrst bradavic, ampak samo za navadne bradavice in bradavice na stopalih.
Hoe zien gewone wratten en voetwratten eruit?
Gewone wratten zien er uit als een knobbeltje op het oppervlak van de huid. Ze zijn te herkennen aan het ruwe, bloemkoolachtige oppervlak. Ze komen vooral voor op handen, knieën en ellebogen. Voetwratten zijn te vergelijken met gewone wratten, maar komen vooral op de voetzolen, hielen of tenen voor. Ze zijn vaak platter en doen meestal pijn door druk bij het lopen.  
A quoi ressemblent des verrues vulgaires et des verrues plantaires?
Vous reconnaissez les verrues communes à leur surface rugueuse à l’aspect de “chou-fleur”. Généralement, elles se trouvent sur les mains, les genoux et les coudes. Les verrues plantaires sont similaires aux verrues communes, mais elles se rencontrent uniquement sur la plante des pieds ou en dessous des orteils. En général, les verrues plantaires sont plus plates et douloureuses en raison de la pression exercée pendant la marche.
A quoi ressemblent des verrues vulgaires et des verrues plantaires?
Vous reconnaissez les verrues communes à leur surface rugueuse à l’aspect de “chou-fleur”. Généralement, elles se trouvent sur les mains, les genoux et les coudes. Les verrues plantaires sont similaires aux verrues communes, mais elles se rencontrent uniquement sur la plante des pieds ou en dessous des orteils. En général, les verrues plantaires sont plus plates et douloureuses en raison de la pression exercée pendant la marche.
Wie sehen gewöhnliche Warzen und Fußwarzen aus?
Gewöhnliche Warzen (verrucae vulgares) können an ihrer rauen „blumenkohlähnlichen“, leicht erhabenen Oberfläche erkannt werden. Sie haben meist eine weiß- bis bräunliche Farbe und treten vor allem an Händen, Knien und Ellbogen auf. Diese Warzen kann man normalerweise relativ gut selber behandeln. Fuß- bzw. Dornwarzen (verrucae plantares) sind gewöhnlichen Warzen sehr ähnlich, treten aber nur an Druckstellen unter den Füßen auf (Ferse, Fußballen oder Zehen). Sie haben eine glatte Oberfläche, sind oft von Schwielen und Hornhaut bedeckt und wachsen durch den Druck des Körpergewichts dornartig in die Tiefe. Daher können Sie beim Gehen Schmerzen verursachen und sind auch nicht ganz so einfach zu behandeln.
Hoe zien normale wratten en voetwratten eruit?
Normale wratten kunt u herkennen aan het ruwe “bloemkoolachtige” oppervlak. Meestal treft men ze aan op handen, knieën en ellebogen. Voetwratten zijn gelijkaardig aan normale wratten, maar treft men enkel aan op de voetzool of aan de onderkant van de tenen. Voetwratten zijn doorgaans platter en zijn ook vaak pijnlijk door de druk uitgeoefend tijdens het wandelen.
Gibt es noch andere Warzenarten?
Ja, neben diesen beiden (am häufigsten vorkommenden) Arten gibt es noch eine Vielzahl anderer Warzen, welche sich je nach Aussehen und Lage unterscheiden. Außerdem rufen die verschiedenen HPV-Typen verschiedene Warzenarten hervor. Eine Auswahl der weiter verbreiteten finden Sie hier: Flache Warzen (Verrucae planae): Hierbei handelt es sich um kleine, flache, glatte Warzen, welche meist bei Kindern in größerer Anzahl auftreten. Sie können im Prinzip überall erscheinen, bilden sich aber meistens im Gesicht, an Hals und Nacken, Händen, Handgelenken und Knien. Flache Warzen sind aufgrund ihres Aussehens schwer zu diagnostizieren und werden speziell im Gesicht häufig mit Akne verwechselt. Pinselwarzen (verrucae filiformes): Diese fadenförmigen Wucherungen befinden sich an Hals, Lippen, Augen und vor allem Augenlid. Die Warzengebilde sind sehr klein und bilden mehrere, nicht einmal Millimeter dicke Fingerchen aus. Feucht- oder Genitalwarzen (Condylomata acuminata): Wie der Name vermuten lässt befallen diese Warzen die Schleimhäute der Geschlechtsorgane des Genitalbereichs. Sie sind nur wenige Millimeter groß und sehen aus wie kleine weiße oder fleischfarbene Fädchen mit einer leicht abstehenden Oberfläche. Dellwarzen (Mollusca contagiosa): Diese Warzen werden auch  Schwimm- oder Wasserwarzen genannt und treten fast ausschließlich bei Kindern auf. Es handelt sich dabei um glatte Knötchen, die maximal erbsengroß werden, in der Mitte eine kleine Vertiefung (eine „Delle“) haben und mit einer äußerst ansteckenden Flüssigkeit gefüllt sind. Sie treten meist in größeren Gruppen an Bauch, Rücken, Armen und Beinen auf. WICHTIG: WEDER WARTNER VEREISUNGSSPRAYS NOCH DER WARTNER STIFT GEGEN WARZEN DÜRFEN ZUR BEHANDLUNG DIESER WARZEN EINGESETZT WERDEN SONDERN SIND AUSSCHLIEßLICH ZUR ENTFERNUNG VON GEWÖHNLICHEN UND FUßWARZEN GEEIGNET.
Kaj naj naredim, če nisem prepričan, ali je izrastek bradavica ali ne?
Če niste prepričani, ali gre za navadno bradavico oz. za bradavico na stopalu, se vedno posvetujte z zdravnikom.
Zijn er nog andere soorten wratten?
Ja, naast de gewone wrat zijn er ook nog andere soorten wratten. Ze worden ingedeeld naar vorm, locatie en type humaan pappilomavirus. Deze omvatten: Gewone wratten (Verruca vulgaris): dit zijn kleine, huidkleurige knobbeltjes met een ruw oppervlak. Ze komen alleen maar ook in groepen voor en ze kunnen soms behoorlijk groot zijn. Ze zitten meestal op de handen, maar kunnen overal voorkomen. Meestal zijn ze relatief eenvoudig te behandelen. Plantar wrat (Verruca plantaris): voetwratten zijn doorgaans groter dan gewone wratten en platter door de druk op de voetzool tijdens het lopen. Ze zijn vaak pijnlijk en lastig te behandelen. Ze ontwikkelen zich vaak onder drukpunten, zoals de hiel of de bal van de voet. Voetwratten hebben vaak kleine zwarte stipjes in het midden. Deze stipjes worden veroorzaakt door bloedingen in de wrat als gevolg van het staan en wandelen op de wrat. Platte wratten (Verruca plana): dit zijn kleine, gladde, huidkleurige wratten die in grote aantallen kunnen optreden. Ze kunnen overal voorkomen, maar vooral in het gezicht, nek, handen, polsen en knieën. Ze worden vaak niet als zodanig herkend, vooral niet in het gezicht. Meestal komen ze in lijnen voor, zoals bij een kras of vergelijkbare verwondingen. Draadvormige wrat (Verruca filiformis): dit zijn draad- of vingervormige wratten. Ze komen meestal in het gezicht voor, met name bij de oogleden en lippen. Genitale wratten (Condyloma acuminatum, Verruca acuminata): deze wratten komen rond de anus en/of genitaliën voor. Mozaïekwrat: een verzameling van kleine wratten, meestal op de handen of voetzolen. Nagelbed wrat: een bloemkoolachtige groepering van wratten rond de nagels. N.B. GEBRUIK WARTNER 2E GENERATIE2 UITSLUITEND VOOR DE BEHANDELING VAN GEWONE WRATTEN (VOOR HANDEN EN VOETEN).  
Existe-t-il différents types de verrues?
Oui, outre les verrues vulgaires et les verrues plantaires classiques, il existe encore d’autres types de verrues. Ces verrues sont classées en fonction de leur forme, de leur localisation et du type de virus. Verrues vulgaires (Verruca vulgaris): il s’agit de petites protubérances de couleur chair, à la surface rugueuse. Elles apparaissent seules mais aussi en groupes et peuvent parfois être plutôt volumineuses. Elles se manifestent principalement sur les mains mais peuvent aussi apparaître sur n’importe quelle partie du corps. En général, elles sont relativement faciles à traiter. Verrue plantaire (Verruca plantaris): les verrues plantaires sont généralement plus grandes que les verrues ordinaires et plus plates en raison de la pression exercée sur la plante du pied lors de la marche. Elles sont souvent douloureuses et difficiles à traiter. Elles se développent surtout sous des points de pression, comme le talon ou l’éminence du pied. Les verrues plantaires présentent souvent des petits points noirs au centre. Ces points sont causés par des saignements dans la verrue suite à la pression exercée sur le pied. Verrues planes (Verruca plana): ce sont de petites verrues lisses de couleur chair, pouvant apparaître en grands nombres. Elles peuvent se manifester sur tout le corps, mais sont surtout présentes sur le visage, le cou, les mains, les poignets et les genoux. Elles sont souvent difficiles à reconnaître, surtout dans le visage. Elles apparaissent souvent en lignes, comme dans le cas d’une éraflure ou de lésions comparables. Verrue filiforme (Verruca filiformis): il s’agit de verrues en forme de fil ou de doigt. Elles apparaissent généralement sur le visage, plus particulièrement près des paupières et des lèvres. Verrues génitales (Verruca acuminata): ces verrues se développent autour de l’anus et/ou des parties génitales. Verrue en mosaïque: une grappe de petites verrues, apparaissant généralement sur les mains ou les plantes des pieds. Verrue périunguéale: une grappe de verrues en forme de chou-fleur autour des ongles. NB: UTILISEZ WARTNER EXCLUSIVEMENT POUR LE TRAITEMENT DE VERRUES VULGAIRES ET PLANTAIRES!
Existe-t-il différents types de verrues?
Oui, outre les verrues vulgaires et les verrues plantaires classiques, il existe encore d’autres types de verrues. Ces verrues sont classées en fonction de leur forme, de leur localisation et du type de virus. Verrues vulgaires (Verruca vulgaris): il s’agit de petites protubérances de couleur chair, à la surface rugueuse. Elles apparaissent seules mais aussi en groupes et peuvent parfois être plutôt volumineuses. Elles se manifestent principalement sur les mains mais peuvent aussi apparaître sur n’importe quelle partie du corps. En général, elles sont relativement faciles à traiter. Verrue plantaire (Verruca plantaris): les verrues plantaires sont généralement plus grandes que les verrues ordinaires et plus plates en raison de la pression exercée sur la plante du pied lors de la marche. Elles sont souvent douloureuses et difficiles à traiter. Elles se développent surtout sous des points de pression, comme le talon ou l’éminence du pied. Les verrues plantaires présentent souvent des petits points noirs au centre. Ces points sont causés par des saignements dans la verrue suite à la pression exercée sur le pied. Verrues planes (Verruca plana): ce sont de petites verrues lisses de couleur chair, pouvant apparaître en grands nombres. Elles peuvent se manifester sur tout le corps, mais sont surtout présentes sur le visage, le cou, les mains, les poignets et les genoux. Elles sont souvent difficiles à reconnaître, surtout dans le visage. Elles apparaissent souvent en lignes, comme dans le cas d’une éraflure ou de lésions comparables. Verrue filiforme (Verruca filiformis): il s’agit de verrues en forme de fil ou de doigt. Elles apparaissent généralement sur le visage, plus particulièrement près des paupières et des lèvres. Verrues génitales (Verruca acuminata): ces verrues se développent autour de l’anus et/ou des parties génitales. Verrue en mosaïque: une grappe de petites verrues, apparaissant généralement sur les mains ou les plantes des pieds. Verrue périunguéale: une grappe de verrues en forme de chou-fleur autour des ongles. NB: UTILISEZ WARTNER EXCLUSIVEMENT POUR LE TRAITEMENT DE VERRUES VULGAIRES ET PLANTAIRES!
Gibt es noch andere Warzenarten?
Ja, neben diesen beiden (am häufigsten vorkommenden) Arten gibt es noch eine Vielzahl anderer Warzen, welche sich je nach Aussehen und Lage unterscheiden. Außerdem rufen die verschiedenen HPV-Typen verschiedene Warzenarten hervor. Eine Auswahl der weiter verbreiteten finden Sie hier: Flache Warzen (Verrucae planae): Hierbei handelt es sich um kleine, flache, glatte Warzen, welche meist bei Kindern in größerer Anzahl auftreten. Sie können im Prinzip überall erscheinen, bilden sich aber meistens im Gesicht, an Hals und Nacken, Händen, Handgelenken und Knien. Flache Warzen sind aufgrund ihres Aussehens schwer zu diagnostizieren und werden speziell im Gesicht häufig mit Akne verwechselt. Pinselwarzen (verrucae filiformes): Diese fadenförmigen Wucherungen befinden sich an Hals, Lippen, Augen und vor allem Augenlid. Die Warzengebilde sind sehr klein und bilden mehrere, nicht einmal Millimeter dicke Fingerchen aus. Feucht- oder Genitalwarzen (Condylomata acuminata): Wie der Name vermuten lässt befallen diese Warzen die Schleimhäute der Geschlechtsorgane des Genitalbereichs. Sie sind nur wenige Millimeter groß und sehen aus wie kleine weiße oder fleischfarbene Fädchen mit einer leicht abstehenden Oberfläche. Dellwarzen (Mollusca contagiosa): Diese Warzen werden auch  Schwimm- oder Wasserwarzen genannt und treten fast ausschließlich bei Kindern auf. Es handelt sich dabei um glatte Knötchen, die maximal erbsengroß werden, in der Mitte eine kleine Vertiefung (eine „Delle“) haben und mit einer äußerst ansteckenden Flüssigkeit gefüllt sind. Sie treten meist in größeren Gruppen an Bauch, Rücken, Armen und Beinen auf. WICHTIG: WEDER WARTNER VEREISUNGSSPRAYS NOCH DER WARTNER STIFT GEGEN WARZEN DÜRFEN ZUR BEHANDLUNG DIESER WARZEN EINGESETZT WERDEN SONDERN SIND AUSSCHLIEßLICH ZUR ENTFERNUNG VON GEWÖHNLICHEN UND FUßWARZEN GEEIGNET.
Zijn er verschillende types wratten?
Ja, naast de bekende normale wrat en de voetwrat zijn er ook nog andere soorten wratten. Ze worden ingedeeld naar vorm, locatie en type virus. Normale wratten (Verruca vulgaris): dit zijn kleine, huidkleurige knobbeltjes met een ruw oppervlak. Ze komen enkelvoudig, maar ook in groepen voor en ze kunnen soms behoorlijk groot zijn. Ze zitten meestal op de handen, maar kunnen overal voorkomen. Meestal zijn ze relatief eenvoudig te behandelen. Voetwrat (Verruca plantaris): voetwratten zijn doorgaans groter dan normale wratten en platter door de druk op de voetzool tijdens het lopen. Ze zijn vaak pijnlijk en lastig te behandelen. Ze ontwikkelen zich vaak onder drukpunten, zoals de hiel of de bal van de voet. Voetwratten hebben vaak kleine zwarte stipjes in het midden. Deze stipjes worden veroorzaakt door bloedingen in de wrat als gevolg van druk uitgeoefend op de voet. Platte wratten (Verruca plana): dit zijn kleine, gladde, huidkleurige wratten die in grote aantallen kunnen optreden. Ze kunnen overal voorkomen, maar vooral in het gezicht, nek, handen, polsen en knieën. Ze worden vaak niet als zodanig herkend, vooral niet in het gezicht. Meestal komen ze in lijnen voor, zoals bij een kras of vergelijkbare verwondingen. Draadvormige wrat (Verruca filiformis): dit zijn draad- of vingervormige wratten. Ze komen meestal in het gezicht voor, met name bij de oogleden en lippen. Genitale wratten (Verruca acuminata): deze wratten komen rond de anus en/of genitaliën voor. Mozaïekwrat: een verzameling van kleine wratten, meestal op de handen of voetzolen. Nagelbedwrat: een bloemkoolachtige groepering van wratten rond de nagels. NB: GEBRUIK WARTNER UITSLUITEND VOOR DE BEHANDELING VAN NORMALE WRATTEN EN VOETWRATTEN!
Was sollte ich tun, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob es sich bei meinem Hautknötchen um eine Warze handelt?
Ganz einfach: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Warze haben, konsultieren Sie vor der Behandlung unbedingt einen Arzt oder Apotheker.
Wat moet ik doen als ik niet zeker ben of een knobbeltje een wrat is of niet?
Raadpleeg altijd uw arts als u niet zeker bent of de aandoening een wrat is.
Que dois-je faire si je ne suis pas certain que l’excroissance soit une verrue?
En cas de doute concernant le diagnostic de la présence d’une verrue, consultez votre médecin.
Que dois-je faire si je ne suis pas certain que l’excroissance soit une verrue?
En cas de doute concernant le diagnostic de la présence d’une verrue, consultez votre médecin.
Wat moet ik doen als ik niet zeker ben of de aandoening een wrat is?
Raadpleeg altijd uw arts als u niet zeker bent of de aandoening een wrat is.
Was sollte ich tun, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob es sich bei meinem Hautknötchen um eine Warze handelt?
Ganz einfach: Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine Warze haben, konsultieren Sie vor der Behandlung unbedingt einen Arzt oder Apotheker.