Pravno obvestilo

Zadnja sprememba: 30. avgust 2010

Dobrodošli na Wartnerjevem spletnem mestu (»spletno mesto«).

S spletnim mestom upravlja Chefaro Ireland Ltd, podjetje v lasti skupine Omega Pharma Group (skupno imenovano »Chefaro« oz. »mi«).

Vaše soglasje in spremembe Pravnega obvestila

Dostopanje do tega spletnega mesta in njegova uporaba pomenita, da ste prebrali in sprejeli to Pravno obvestilo.

Spletno mesto, njegovo vsebino in to Pravno obvestilo lahko občasno posodobimo ali spremenimo brez predhodnega obvestila. Dostopanje do spletnega mesta in njegova uporaba po posodobitvi ali spremembi pomenita, da vas ta posodobitev oz. sprememba zavezuje. Zato vas prosimo, da občasno preberete to Pravno obvestilo.

Dostopnost spletnega mesta

To spletno mesto je oblikovano v skladu z zakoni ter predpisi Evropske unije in je namenjeno samo za uporabo prebivalcev Evropske unije. Dostopanje do tega spletnega mesta je za določene osebe oz. v določenih državah izven Evropske unije lahko nezakonito. Če do tega spletnega mesta dostopate v državi izven Evropske unije, delate to na lastno odgovornost in sprejemate tveganje.

Spletno mesto ni vir zdravstvenih nasvetov

To spletno mesto in vsebina tega spletnega mesta sta predstavljena v splošni obliki in imata zgolj informativen namen. Spletno mesto in njegova vsebina nista namenjena niti priporočljiva za uporabo kot nadomestek za poklicne zdravstvene nasvete. Nič, kar je na tem spletnem mestu, ni mišljeno ali namenjeno za uporabo za postavljanje zdravniških diagnoz ali zdravljenje. V zvezi s katerim koli zdravstvenim stanjem ali zdravljenjem se vedno posvetujte z vašim zdravnikom ali drugim usposobljenim zdravstvenim delavcem. Nikoli ne prezrite zdravstvenega nasveta oz. ne odlašajte z iskanjem zdravstvenega nasveta zaradi česar koli, kar ste prebrali na tem spletnem mestu.

Podatki o izdelku oz. storitvi

Podatki, ki se nahajajo na tem spletnem mestu, se lahko razlikujejo od države do države; vsi izdelki oz. storitve morda niso na voljo v vseh državah. Omemba izdelka oz. storitve ne pomeni, da tak izdelek oz. storitev je ali bo kdaj na voljo v vaši državi. Izdelke in storitve, omenjene na tem spletnem mestu, lahko urejajo različni pravni predpisi glede na posamezno državo. Nič na tem spletnem mestu ne podpira ali oglašuje izdelka ali storitve, ki je v določeni državi prepovedana.

Avtorske pravice in uporaba podatkov

To spletno mesto in njegova vsebina sta v lasti in pod nadzorom Chefara ter ju ščitijo zakoni o avtorskih pravicah.  Do spletnega mesta in z njega lahko dostopate za namen osebne, nekomercialne uporabe ter prenašate podatke, vključno z besedili, slikami, avdio in video posnetki, prepovedano pa je vsakršno spreminjanje ali nadaljnje razmnoževanje spletnega mesta in njegove vsebine. Spletnega mesta in nobenega dela njegove vsebine ne smete razširjati, spreminjati, prenašati, ponovno uporabiti ali ponovno objaviti. Chefaro ne zagotavlja, da ob vaši uporabi podatkov, ki so dostopni na tem spletnem mestu, ne bodo kršene pravic tretjih oseb. Z izjemo omejenega dovoljenja za uporabo, kot je opisano v tem odstavku, vam ni dodeljena nikakršna licenca ali druga pravica na tem spletnem mestu ali katerem koli delu njegove vsebine.

Blagovne znamke

Blagovne znamke, storitvene znamke, trgovska imena in trgovske oblike na tem spletnem mestu so zaščitene z narodno in mednarodno zakonodajo. Uporaba katerega koli od njih je dovoljena samo s predhodnim pisnim dovoljenjem Chefara. V zvezi z vsemi takšnimi blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami, trgovskimi imeni in trgovskimi oblikami vam ni podeljena oz. na vas ni prenesena nikakršna licenca ali pravica, razen z izrecnim pisnim dovoljenjem Chefara.

Zavrnitev jamstev

Chefaro se po najboljših močeh trudi, da bi bila spletno mesto in njegova vsebina točna in ažurna, vendar pa za točnost in popolnost spletnega mesta in njegove vsebine ne dajemo nobenih zagotovil ali jamstev.

SPLETNO MESTO IN NJEGOVA VSEBINA STA PONUJENA TAKA, KOT STA. CHEFARO V ZVEZI S SPLETNIM MESTOM IN NJEGOVO VSEBINO NE DAJE NIKAKRŠNIH JAMSTEV ZA POPOLNOST, TOČNOST, DOSTOPNOST, NEKRŠITEV ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. CHEFARO NE ZAGOTAVLJA ALI JAMČI, DA STA SPLETNO MESTO IN NJEGOVA VSEBINA BREZ VIRUSOV, ČRVOV ALI DRUGIH KOD, KI IMAJO LAHKO KUŽNE ALI UNIČEVALNE LASTNOSTI.
NITI CHEFARO NITI KATERO KOLI DRUGO PODJETJE IZ SKUPINE OMEGA PHARMA GROUP NITI KATERA KOLI TRETJA OSEBA, UDELEŽENA PRI POSTAVLJANJU ALI GOSTOVANJU TEGA SPLETNEGA MESTA ALI NJEGOVE VSEBINE, NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSREDNO ALI KAZNOVALNO ODŠKODNINO, KI IZHAJA IZ DOSTOPANJA DO SPLETNEGA MESTA IN VSEBINE, UPORABE, NEZMOŽNOSTI UPORABE, ZANAŠANJA NA ALI KAKRŠNE KOLI NAPAKE ALI OPUSTITVE NA TEM SPLETNEM MESTU OZ. NJEGOVI VSEBINI.
Ker nekatere pristojnosti ne dovoljujejo izključitve oz. omejitve določenih jamstev oz. odgovornosti, se te izključitve oz. omejitve morda ne nanašajo na vas.

Veljavna zakonodaja in pristojno sodišče

Vse zahtevke v zvezi s tem spletnim mestom in njegovo vsebino urejajo zakoni Irske. Z uporabo tega spletnega mesta pristajate na izključno pristojnost sodišč Irske.

Povezave do drugih spletnih mest

To spletno mesto lahko vsebuje omembe ali povezave na druga spletna mesta, ki niso pod nadzorom Chefara in za katera to Pravno obvestilo ne velja. Te omembe oz. povezave so vključene zgolj v vašo korist in Chefaro ni odgovoren za kakršno koli škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi drugih spletnih mest ali omemb ali povezav do njih. Zavedajte se, da odgovornost za obiskovanje drugih spletnih mest nosite sami.

Povezave do spletnega mesta

Niti okvirjanje, globoko povezovanje, zrcaljenje ali ponovno posredovanje spletnega mesta ali njegove vsebine niti navajanje ali uporaba celote ali delov spletnega mesta oz. njegove vsebine na spletnih straneh tretjih oseb niso dovoljeni brez predhodnega pisnega dovoljenja Chefara. Če želite dodati povezavo do našega spletnega mesta, vas prosimo, da nam pišete na spodnji naslov.

Pravilnik o zasebnosti

Vašo uporabo tega spletnega mesta ureja tudi naš Pravilnik o zasebnosti.

Pišite nam

Če imate kakršno koli vprašanje o tem Pravnem obvestilu, nam lahko pišete na spodnja naslova.

Urednik:

Chefaro Ireland Ltd
Famham Drive
Finglas, Dublin 11
Irska

Podjetje gostitelj:

Omega Pharma NV
Venecoweg 26
9810 Nazareth