Pogosto zastavljena vprašanja

O izdelku Wartner zamrzovalec bradavic

What components make up the Wartner Cryotherapy treatment?

Wartner Cryotherapy Wart Remover contains an aerosol can with a mixture of dimethyl ether and propane, an applicator holder and foam applicators; it contains a file to remove calloused skin on top of the verruca prior to the treatment.

How does Wartner Cryotherapy work?
Wartner Cryotherapy works in a similar way to the liquid nitrogen freezing method used by GPs. The freezing agent is applied to the foam applicator; you then freeze the wart or verruca by applying the saturated foam applicator for a few seconds. As a result of this freezing, the growth should fall off after about 10-14 days. Wartner Cryotherapy is not harmful to the environment.
Är behandling med Wartner Frysbehandling 2nd Generation smärtsam?
Nedfrysning av huden kan ge en viss smärta och stickningar som känns lite obehagliga. Det går snabbt över och en liten blåsa bildas under vårtan.
Är Wartner Frysbehandling 2nd Generation säkert att använda?
Ja, Wartner Frysbehandling 2nd är säkert att använda om du noga läser och följer anvisningarna. Vi rekommenderar dock inte att använda Wartner på barn under 4 år. Wartner Frysbehandling 2nd Generation är CE-märkt och klassificerad som medicinteknisk produkt klass II A och uppfyller EU:s tillämpliga riktlinjer (Rådets direktiv 93/42/EEG). Den har testats av forskare och medicinska experter och förklarats vara en säker metod för borttagning av vårtor: “Wartner Frysbehandling 2nd Generation uppfyller alla tillämpliga juridiska krav för att garantera konsumentens säkerhet”. J Sleumer – Laboratoriechef, Eurofill – Zaandam, Nederländerna Dermatologerna bekräftar att Wartner Frysbehandling 2nd Generation är säker: “Wartner Frysbehandling 2nd Generation har jämförbar effektivitetsgrad med den klassiska metoden (flytande kväve, den metod som används inom vården) i samtliga avseenden, och nedfrysningseffekten liknar den som fås med flytande kväve. Möjligen något långsammare (20 sek applicering istället för 3 sek, vilket jag anser är säkrare och mindre smärtsamt” Dr J M Gray, dermatolog – Paris, Frankrike “Experterna menar att Wartner Frysbehandling 2nd Generation nedfrysningsmedel kan appliceras av patienterna själva, och därför säljas receptfritt till allmänheten” Dr I H Boersma – Dermatolog – Albert Schweizersjukhuset – Zwijndrecht, Nederländerna.
När ska Wartner Frysbehandling 2nd Generation inte användas?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation ska inte användas:
 • Om du är diabetiker.
 • Om du är gravid.
 • Om den vanliga vårtan eller fotvårtan sitter på ett känsligt område där huden är tunn (t.ex. ansiktet, halsen, armhålorna, hakan, bröstet) – och inte på könsvårtor.
 • Om huden runt vårtan eller själva vårtan är inflammerad.
 • Om du inte är säker på att hudåkomman du vill behandla är en vanlig vårta eller fotvårta.
 • Wartner Frysbehandling 2nd Generation ska inte användas på barn under 4 års ålder.
Vilken temperatur når Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation fryser ned vårtan med en temperatur på -50° vilket är den lägsta uppmätta temperaturen för en produkt på marknaden inom kryoterapi.
Hur står sig Wartner Frysbehandling 2nd Generation jämfört med andra kryoprodukter på marknaden?
Baserat på klinisk forskning är Wartner bäst på marknaden vad gäller produktens behandlingstemperatur.
Kommer jag att få ärr av Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Om du följer alla instruktioner i bruksanvisningen korrekt kommer Wartner Frysbehandling 2nd Generation inte att orsaka några ärr. I vissa fall kan huden bli lite missfärgad men det försvinner med tiden.
Är Wartner Frysbehandling 2nd Generation svår att applicera?
Nej. Wartner Frysbehandling 2nd Generation måste appliceras med precision, men det är inte svårt. I bruksanvisningen finns en exakt beskrivning av hur Wartner Frysbehandling 2nd Generation ska appliceras.
Hur länge ska jag trycka ned ventilen?
Tryck ned ventilen bestämt i tre sekunder (räkna från ettusenett till ettusentre).
Hur länge ska jag hålla den nedkylda skumapplikatorn mot vårtan?
Det beror på vårtans typ, storlek och placering (se bipacksedeln). Skumapplikatorn kan hållas mot vårtan i högst 20 sekunder, fotvårtor högst 40 sekunder.
Hur många gånger kan skumapplikatorn användas?
En skumapplikator är för engångsbruk och får alltså bara användas en enda gång.
Hur ofta kan jag använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation kan användas tre gånger per vårta. Det ska gå två veckor mellan behandlingarna på en och samma vårta.
Where can I buy Wartner Wart & Verruca Remover?
You can buy Wartner Wart & Verruca Remover at your local pharmacy or supermarket.
Kan vanliga vårtor och fotvårtor som behandlats komma tillbaka?
Om behandlingen av en vanlig vårta eller fotvårta har varit framgångsrik brukar den försvinna för gott. Kroppens immunförsvar brukar rensa bort eventuella rester av den vanliga vårtan eller fotvårtan.
Who makes Wartner Wart & Verruca Remover?
Wartner Wart & Verruca Remover is manufactured by Omega Teknika – First Floor, Block A, The Crescent Building, Northwood Office Park, Dublin 9, Ireland, and is distributed by Omega Pharma by its local affiliates.
Is Wartner Wart & Verruca Remover harmful to the environment?
No. Wartner Wart & Verruca Remover doesn’t harm the environment.
Har Wartner Frysbehandling 2nd Generation några biverkningar?
Det finns ett antal möjliga biverkningar:
 • Eftersom vårtan fryser blir huden tillfälligt vit
 • En blåsa bildas under vårtan, men det är en del av behandlingen och helt ofarligt
 • Att använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation kan orsaka viss smärta
 • Om skumapplikatorn trycks mot vårtan för länge kan det orsaka lokal vävnadsdöd. Därför ska du noga följa anvisningarna om behandlingstid beroende på om vårtan är en hand- eller fotvårta.
 • Var alltid försiktig och noga med att använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation korrekt. Annars kan ärr och nervskada uppstå.
Can I let the area I've treated get wet?
Yes. You can shower and swim after treatment with Wartner Wart & Verruca Remover.
Hur allvarliga är de olika biverkningarna?
Vitfärgad hud: så fort du trycker skumapplikatorn mot vårtan blir huden vit. Missfärgningen försvinner kort efter att skumapplikatorn avlägsnas. Blåsbildning: blåsan försvinner så fort vårtan ramlar bort från huden. Ny hud bildas under blåsan. Smärta vid användning: när skumapplikatorn trycks mot huden kan en stickande känsla uppstå. Den stickande känslan försvinner kort efter att skumapplikatorn har avlägsnats. Lokal vävnadsdöd: detta inträffar bara när huden blir djupfryst. Därför ska skumapplikatorn aldrig hållas mot en vanlig vårta längre än 20 sekunder (40 sekunder för fotvårta). Ärrbildning och nervskador: detta inträffar bara vid vårdslös användning och om instruktionerna i bruksanvisningen inte följs. Skumapplikatorn får aldrig hållas mot vårtan längre än 20 sekunder (40 sekunder för fotvårta) för att säkerställa att huden inte blir djupfryst och därför inte tar skada.
What is the best way to take care of the area I've treated?
Make sure that the area stays clean. Do not pick at or scratch it. Protect blisters with an adhesive plaster and do not puncture them.
Vad gör jag om biverkningarna inte försvinner?
Uppsök alltid läkare om den stickande känslan inte försvinner eller om du upplever andra komplikationer då du använder Wartner Frysbehandling 2nd Generation.
What is the difference between the liquid nitrogen method at the doctor's surgery and a treatment with Wart & Verruca Remover?
The liquid nitrogen that your doctor uses has a much lower temperature than Wart & Verruca Remover. As a result, the Wartner Wart & Verruca Remover is less painful but just as effective.
Vem kan använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation kan användas av de flesta vuxna. Du kan även använda Wartner Frysbehandling 2nd Generation för att ta bort vårtor på barn över fyra år, men behandlingen måste utföras av en vuxen.
Why should I use the Wartner Wart & Verruca Remover if I can also go to the doctor for the same wart treatment?
The Wart & Verruca Remover has a number of important advantages. It saves time and is easy to use. You no longer have to wait at the doctor’s surgery. The liquid nitrogen that your doctor uses has a much lower temperature than Wart & Verruca Remover. As a result, the Wartner Wart & Verruca Remover is less painful but just as effective.
Kan Wartner Frysbehandling 2nd Generation användas för att behandla barn?
Ja, Wartner är lämpligt för barn, men de måste vara minst fyra år gamla.
What should I do if it doesn't disappear after three treatments with Wartner Wart & Verruca Remover ?
If the wart or verruca doesn’t disappear after three treatments, you should go to your doctor.
Kan Wartner Frysbehandling 2nd Generation användas av gravida kvinnor?
Nej. Använd inte Wartner Frysbehandling 2nd Generation om du är gravid eller ammar.
Hur fort försvinner vårtan?
Det tar cirka 10-14 dagar för vårtan att försvinna.
Vad gör jag om vårtan inte försvinner efter 14 dagar?
Om vårtan inte försvinner efter 14 dagar kan du behandla den igen. Varje vårta kan behandlas högst tre gånger med Wartner, med två veckors paus mellan behandlingstillfällena.
Hur ska jag sköta området jag har behandlat på bästa sätt?
Håll området rent. Peta och klia inte. Skydda blåsor med ett plåster och punktera dem inte.
Kan jag utsätta det behandlade området för väta?
Ja. Du kan både bada och duscha efter behandling med Wartner Frysbehandling 2nd Generation.
Är Wartner Frysbehandling 2nd Generation skadligt för miljön?
Nej. Wartner Frysbehandling 2nd Generation är inte skadligt för miljön.
Vem tillverkar Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation tillverkas av Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Irland, och distribueras av ACO HUD NORDIC AB.
Var kan jag köpa Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Du kan köpa Wartner Frysbehandling 2nd Generation på apotek.
What should I do if the wart doesn't disappear after 14 days?
If the wart or verruca doesn’t disappear after 14 days, you can treat it again. You can treat each wart or verruca with Wartner Wart & Verruca Remover a maximum of three times, with a 2-week interval between each treatment.
How quickly will the wart or verruca disappear?
It takes approximately 10-14 days for the wart or verruca to disappear.
Can Wartner Wart & Verruca Remover be used by pregnant women?
No. Do not use Wart & Verruca Remover if you are pregnant or breastfeeding.
Is it dangerous to use Wartner Wart & Verruca Remover to treat children under four?
We do not recommend the use of Wartner Wart & Verruca Remover to treat children under the age of four.
Can Wartner Wart & Verruca Remover be used to treat children?
Yes, Wartner Wart & Verruca Remover is suitable for children over the age of four.
Who can use Wartner Wart & Verruca Remover?
Wartner Wart & Verruca Remover may be used by most adults. You can also use Wartner Wart & Verruca Remover to remove warts and verrucas on children over the age of four, but the treatment must be carried out by an adult.
What should I do if the side-effects do not disappear?
Always consult a doctor if the stinging sensation does not disappear or if other complications occur through using Wartner Wart & Verruca Remover.
How serious are the various side-effects?
 • White coloration of the skin: as soon as you press the foam applicator onto the problem area, the skin turns white. This discoloration quickly decreases as soon as the foam applicator is removed.
 • The appearance of a blister: this blister will disappear as soon as the wart or verruca falls off the skin. New skin will already have formed under the blister.
 • Discomfort during use: a stinging sensation may occur when the foam applicator is pressed onto the skin. This stinging sensation quickly fades once the foam applicator is removed.
 • Local tissue death: this will only occur during deep freezing of the skin. Therefore, never hold the foam applicator on a wart for more than 20 seconds (40 seconds for verrucas)
 • Scars and nerve damage: this will only occur from careless use caused by not following the instructions on the information leaflet. Never hold the foam applicator on the wart for more than 20 seconds (40 seconds for verrucas) to ensure that there is no deep freezing and therefore no damage.
Where can I buy Wartner Wart & Verruca Remover?
You can buy Wartner Wart & Verruca Remover at your local pharmacy or supermarket.
Are there any side-effects from using Wartner Wart & Verruca Remover?
There are a number of possible side-effects:
 • As with all freezing methods, the skin may turn white temporarily.
 • A blister develops under the wart, but this is part of the treatment and is harmless.
 • Using Wartner Wart & Verruca Remover may cause some discomfort.
 • Applying the foam applicator to the wart or verruca for too long may lead to local tissue death. You should therefore follow the instructions carefully and apply the treatment for the time specified based on the size of the wart or verruca.
 • Always use Wartner Wart & Verruca Remover very carefully and accurately. If you’re not careful, scars and nerve damage may occur.
Who makes Wartner Wart & Verruca Remover?
Wartner Wart & Verruca Remover is manufactured by Omega Teknika – First Floor, Block A, The Crescent Building, Northwood Office Park, Dublin 9, Ireland, and is distributed by Omega Pharma by its local affiliates.
When should I not use Wartner Wart & Verruca Remover?
 • If you are diabetic.
 • If you are pregnant.
 • If the common wart or verruca is located in a sensitive area with thin skin (e.g. the face, neck, armpits, chin, breast) or on genital warts.
 • If the nearby or affected skin is inflamed.
 • If you are not certain that the skin condition you are treating is a common wart or verruca.
 • Wartner Wart & Verruca Remover should not be used on children under the age of four.
Will successfully treated common warts or verrucas return?

A successfully treated wart or verruca usually means that it has been removed permanently. The body’s immune system will normally purge any remaining traces.

Is Wartner Wart & Verruca Remover harmful to the environment?
No. Wartner Wart & Verruca Remover doesn’t harm the environment.
I've tried Wartner Wart & Verruca Remover once, but nothing happened, what do I do next?
For old or persistent warts or verrucas, two or three applications maybe required. To help with treatment, remove the top layer of skin with a pumice stone or emery board; this will expose the core. Treat each wart or verruca with a 2-week interval between treatments. Consult your doctor if there is no improvement after three treatments.
Can I let the area I’ve treated get wet?
Yes. You can shower and swim after treatment with Wartner Wart & Verruca Remover.
How often may I use Wartner Wart & Verruca Remover?
Wartner Wart & Verruca Remover may be used up to 3 times per wart or verruca. You should leave a 2-week interval between treatments.
What is the best way to take care of the area I’ve treated?
Make sure that the area stays clean. Do not pick at or scratch it. Protect blisters with an adhesive plaster and do not puncture them.
How many warts or verrucas may I treat per hand or foot simultaneously?
Only one per hand or foot may be treated by Wartner Wart & Verruca Remover at a time.
What is the difference between the liquid nitrogen method at the doctor’s surgery and a treatment with Wart & Verruca Remover?
The liquid nitrogen that your doctor uses has a much lower temperature than Wart & Verruca Remover. As a result, the Wartner Wart & Verruca Remover is less painful but just as effective.
How often may I use the foam applicator?
Each foam applicator may be used only once and should then be discarded to avoid spreading the virus.
Why should I use the Wartner Wart & Verruca Remover if I can also go to the doctor for the same wart treatment?
The Wart & Verruca Remover has a number of important advantages. It saves time and is easy to use. You no longer have to wait at the doctor’s surgery. The liquid nitrogen that your doctor uses has a much lower temperature than Wart & Verruca Remover. As a result, the Wartner Wart & Verruca Remover is less painful but just as effective.
How long can I apply the cold foam applicator to a wart or verruca?
Warts: (max.) 20 sec. Verrucas: (max.) 40 sec.
Should I press the cold foam applicator onto the wart or verruca immediately?
No. After pressing the foam applicator into the valve for 3 seconds, 20 seconds need to be waited before application on skin. This waiting period allows the gas on the foam applicator to reduce even further in temperature, resulting in the most effective therapeutic temperature for a fast and convenient removal of the wart/verruca.
Wartner Yeni Nesil nasıl çalışır?
Wartner Yeni Nesil, doktorların sıvı nitrojen ile dondurma methoduna benzer bir şekilde çalışır. Dondurucu faktör, sünger aplikatör ile siğil ya da taban siğilinin üzerine bir kaç saniye uygulanır. Bu dondurma işleminin sonucunda, siğil 10-14 gün içerisinde düşer. Wartner Yeni Nesil çevreye zararlı değildir.
What should I do if it doesn’t disappear after three treatments with Wartner Wart & Verruca Remover ?
If the wart or verruca doesn’t disappear after three treatments, you should go to your doctor.
How long should I press on the valve?
You press the valve down firmly for three seconds.
Wartner Yeni Nesil nasıl uygulanır?
ADIM 1
Uygulama süngerinin mavi ucunu baş parmağınız ile işaret parmağınız arasında tutun ve küçük bir delik gözükünceye kadar sıkın. Uygulama süngerinin delik kısmını, aplikatör tutucusunun çubuğu üzerine yerleştirin. Bu işlem sonrasında çubuk görülmemelidir.
ADIM 2
Aerosol tüpü dik bir pozisyonda ve vücudunuzdan veya elektrik kaynaklarından uzakta tutun. Aplikatör tutucusunu, aerosol tüpün tepesindeki deliğe uygulama süngeri görünmeyecek şekilde yerleştirin. Aerosol tüpü, alttan bir elinizle tutarken, aplikatör tutucusunu diğer elinizde 3 saniye süreyle sıkıca aşağıya doğru bastırın (21’den 23’e kadar sayın). Bastırırken bir tıslama sesi duyacaksınız. Uygulama süngerli aplikatör tutucusunu valften ayırın. Uygulama süngeri artık soğuk sıvıyla doludur ve yoğunlaşma oluşacaktır. Bu yoğunlaşma zararsızdır
ADIM 3
Uygulama süngeri yeterli doygunluğa ulaştığında, Wartner’ın daha iyi etki göstermesi açısından ısının istenilen dereceye inmesi için uygulama öncesi 20 saniye bekleyin.
ADIM 4
20 saniye bekledikten sonra uygulama süngerinin takılı olduğu aplikatör tutucuyu siğilin üzerine hafifçe bastırın.
 • Siğiller için: 20 saniye boyunca uygulayın.
 • Taban siğilleri için: 40 saniye boyunca uygulayın.
Siğil ile sürekli temas etmesini sağlayın. Uygulama süngeri, siğile öngürülen süre boyunca uygulanmalıdır. Donma sonucunda hafif bir ağrılı yanma hissi oluşacaktır. Siğile uygulama yapıldıktan sonra 2 dakika bekleyin ve bir peçete yardımıyla uygulama süngerini tutucudan çıkartın. Uygulama süngerini tek kullanımdan sonra atın. Cildi, siğil virüsüyle tekrar enfekte etmemek içn uygulama süngerini tekrar kullanmayın veya uygulama süngerinin ucuna çıplak elle dokunmayın.
 

TABAN SİĞLİ TEDAVİSİNE en iyi şekilde hazırlık ve tedavi sonrası için 2 EK ADIM

TEDAVİ ÖNCESİNDE İlk olarak ayağı 5 dakika süreyle ılık suda bekletin ve sonra taban siğilini açığa çıkarmak için nasırlaşmış dokuyu (kallus) dikkatlice bir törpü yardımı ile törpüleyin. ADIM 1-4
Yukarı bakın. Yukarıdaki siğillerin tedavisi ile aynıdır.
ADIM 5
40 saniye uygulama yaptıktan sonra tedavi edilmiş kısmın üzerinde baskı ya da sürtünme olduğunda rahatsızlık hissi duyabilirsiniz. Hassas kısmı korumak için rahatlatıcı plaster kullanabilirsiniz. Kutu içrisinde rahatlatıcı plaster yoktur.
What should I do if the wart doesn’t disappear after 14 days?
If the wart or verruca doesn’t disappear after 14 days, you can treat it again. You can treat each wart or verruca with Wartner Wart & Verruca Remover a maximum of three times, with a 2-week interval between each treatment.
Is Wartner Wart & Verruca Remover difficult to apply?
  No. Wartner Wart & Verruca Remover should be applied with precision, but it’s not difficult. The information leaflet explains exactly how you should apply Wartner Wart & Verruca Remover.
Wartner Yeni Nesil kullanımı sırasında acı hissedilir mi?
Cildi dondurmak hafif bir batma ya da ağrı ile rahatsızlık hissine sebep olabilir, fakat bu his ardında küçük bir kabarcık bırakarak hızla geçer.
Will using Wartner Cryotherapy hurt?
Freezing the skin may lead to a slight aching, stinging sensation that may cause some discomfort. This will pass quickly, leaving a small blister under the treated area.
If I have more than one common wart or verruca, can I treat them all at once?
No, if you have several common warts or verrucas in the same area, treat only one at a time. Treat each remaining wart or verruca separately with a 2-week interval between treatments.
Wartner Yeni Nesil’in kullanımı güvenli midir?
Evet, kullanım talimatlarını dikkatlice takip ettiğiniz takdirde Wartner Yeni Nesil güvenlidir. Yine de 4 yaşın altındaki çocuklarda kullanımını önermemekteyiz. Wartner Yeni Nesil, CE İşaretli ve Avrupa kurallarına (Konsey Direktifi 93/42/EEC) uygun bir Sınıf II A Tıbbi Cihaz olarak sınıflandırılmış ve siğillerin kaldırılması için güvenli bir yöntem olarak çeşitli bilimsel ve tıbbi uzmanlar tarafından değerlendirilmiştir: ” Wartner Yeni Nesil tüketici güvenliğini garanti eder ve tüm yasal gereksinimlerini karşılar”. J Sleumer – Laboratuvar Müdürü Eurofill – Zaandam, Hollanda Dermatolojistler Wartner Yeni Nesil’in güvenliğini onaylamaktadır: “Wartner Yeni Nesil’in etkililiği her açıdan klasik tekniğe (Sıvı Nitrojen=Doktor metodu) benzerdir. Dondurma etkisi ise sıvı nitrojen ile sağlanan etkiden belki daha yavaş olmakla beraber (3 sn. uygulama yerine 20 sn. uygulama) daha güvenli ve daha az acı vericidir.” Dr J M Gray – Dermatolojist – Paris, Fransa.“Uzman görüşü, Wartner Yeni Nesil’in dondurma metodunu hastalar kendi kendilerine uygulayabilirler ve dolayısıyla serbestçe halka satılabilir.” Dr I H Boersma – Dermatolojist – Albert Schweizer Hospital – Zwijndrecht, Hollanda
How quickly will the wart or verruca disappear?
It takes approximately 10-14 days for the wart or verruca to disappear.
Is Wartner Cryotherapy safe to use?
Yes, Wartner Cryotherapy is safe to use if you follow the instructions carefully; however we do not advise use on children under the age of four. CE Marked and classified as a Class II A Medical Device, which conforms to European guidelines (Council Directive 93/42/EEC) Wartner Cryotherapy has been assessed by several scientific and medical experts as being a safe method for the removal of warts and verrucas: “Wartner Cryotherapy meets all lawful requirements which serve to guarantee consumer safety”. Mr J Sleumer – Laboratory Manager Eurofill – Zaandam, The Netherlands Dermatologists confirm Wartner Cryotherapy’s safety: “The effectiveness of Wartner Cryotherapy is comparable to that of the classic technique (Liquid Nitrogen = doctor’s method) in every respect, and the freezing effect it has is similar to that obtained by Liquid Nitrogen, perhaps a little slower (20″ application instead of 3″ application), which I think is safer and less painfull” Dr J M Gray – Dermatologist – Paris, France “The expert opinion is that Wartner Cryotherapy freezing liquid can be applied by patients themselves, and therefore sold to the public freely” Dr I H Boersma – Dermatologist – Albert Schweizer Hospital – Zwijndrecht, The Netherlands
Will I get a scar from using Wartner Wart & Veruca Remover?
If you follow all the directions in the instruction leaflet correctly, using Wartner Wart & Verruca Remover will not result in scarring. Skin discoloration may occasionally occur, but will disappear over time.
Wartner Yeni Nesil’in kullanılmaması gereken durumlar nelerdir ?
 • Yüz ve genital bölge siğilleri
 • Enflamasyon belirtilerinin görüldüğü cilt hastalıkları
 • Siğile benzeyen tüylü, koyu renkli ya da sıradışı görünümlü cilt hastalıklar
 • Dört yaşın altındaki çocuklar
When should Wartner Cryotherapy not be used?
Wartner Cryotherapy may not be used for:
 • removing warts on the face or the genitals;
 • skin conditions with signs of inflammation;
 • dark moles, dark-colored, hairy or otherwise unusual looking skin conditions which resemble warts;
 • warts on children under the age of four.
Can Wartner Wart & Verruca Remover be used by pregnant women?
No. Do not use Wart & Verruca Remover if you are pregnant or breastfeeding.
Is it dangerous to use Wartner Wart & Verruca Remover to treat children under four?
We do not recommend the use of Wartner Wart & Verruca Remover to treat children under the age of four.
Wartner Yeni Nesil, hangi sıcaklığa kadar ulaşır?
Wartner Yeni Nesil, evde tedavi sunan medikal cihazlar arasında en düşük sıcaklık olan -50 dereceye kadar ulaşır.
Can Wartner Wart & Verruca Remover be used to treat children?
Yes, Wartner Wart & Verruca Remover is suitable for children over the age of four.
What are the most important parameters for an effective treatment based on Cryotherapy?
 • Temperature of the application
 • Contact time on skin
Piyasadaki diğer kriyoterapi ürünleri ile kıyaslandığında etkinliği nasıldır?
Klinik araştırmalara göre, Wartner tedavi edici ısısı ve aplikatör doygunluğu ile rakip ürünlere göre oldukça üstün bir performans sergiler.
Who can use Wartner Wart & Verruca Remover?
Wartner Wart & Verruca Remover may be used by most adults. You can also use Wartner Wart & Verruca Remover to remove warts and verrucas on children over the age of four, but the treatment must be carried out by an adult.
What are the most important parameters for an effective treatment based on Cryotherapy?
 • Temperature of the application
 • Contact time on skin
Wartner Yeni Nesil kullandığımda yara oluşur mu?
Tüm kullanım talimatlarına uyarsanız, Wartner Yeni Nesil herhangi bir yaraya sebep olmayacaktır. Bazen ciltte renk kaybı meydana gelebilir, fakat kısa sürede kaybolur.
What should I do if the side-effects do not disappear?
Always consult a doctor if the stinging sensation does not disappear or if other complications occur through using Wartner Wart & Verruca Remover.
When should Wartner Wart & Verruca Remover not be used?
 • Wartner Wart & Verruca Remover may not be used for:
 • removing warts on the face or the genitals;
 • skin conditions with signs of inflammation;
 • dark moles, dark-colored, hairy or otherwise unusual looking skin conditions which resemble warts;
 • warts on children under the age of four.
Wartner Yeni Nesil’in uygulaması zor mudur?
Hayır. Wartner Yeni Nesil hassas bir şekilde uygulanmalıdır, fakat uygulaması zor değildir. Bilgi broşürü, Wartner Yeni Nesil’i tam olarak nasıl uygulamanız gerektiğini açıklamaktadır.
How serious are the various side-effects?
White coloration of the skin: as soon as you press the foam applicator onto the problem area, the skin turns white. This discoloration quickly decreases as soon as the foam applicator is removed. The appearance of a blister: this blister will disappear as soon as the wart or verruca falls off the skin. New skin will already have formed under the blister. Discomfort during use: a stinging sensation may occur when the foam applicator is pressed onto the skin. This stinging sensation quickly fades once the foam applicator is removed. Local tissue death: this will only occur during deep freezing of the skin. Therefore, never hold the foam applicator on a wart for more than 20 seconds (40 seconds for verrucas) Scars and nerve damage: this will only occur from careless use caused by not following the instructions on the information leaflet. Never hold the foam applicator on the wart for more than 20 seconds (40 seconds for verrucas) to ensure that there is no deep freezing and therefore no damage.
Is Wartner Wart & Verruca Remover safe to use?
Yes, Wartner Wart & Verruca Remover is safe to use if you follow the instructions carefully; however we do not advise use on children under the age of four. It is CE marked and classified as a Class II A Medical Device, which conforms to European guidelines (Council Directive 93/42/EEC). Wartner Wart & Verruca Remover has been assessed by several scientific and medical experts as being a safe method for the removal of warts and verrucas: “Wartner Wart & Verruca Remover meets all lawful requirements which serve to guarantee consumer safety”. Mr J Sleumer – Laboratory Manager Eurofill -Zaandam, TheNetherlands Dermatologists confirm Wartner Wart & Verruca Remover’s safety: “The effectiveness of Wartner Wart & Verruca Remover is comparable to that of the classic technique (Liquid Nitrogen = doctor’s method) in every respect, and the freezing effect it has is similar to that obtained by Liquid Nitrogen, perhaps a little slower (20″ application instead of 3″ application), which I think is safer and less painfull” Dr J M Gray – Dermatologist – Paris, France “The expert opinion is that Wartner Wart & Verruca Remover freezing liquid can be applied by patients themselves, and therefore sold to the public freely” Dr I H Boersma – Dermatologist – Albert Schweizer Hospital – Zwijndrecht, The Netherlands
Valfi ne kadar süre bastırmalıyım?
Valfi üç saniye boyunca sıkıca bastırmalısınız.
Are there any side-effects from using Wartner Wart & Verruca Remover?
There are a number of possible side-effects:
 • As with all freezing methods, the skin may turn white temporarily.
 • A blister develops under the wart, but this is part of the treatment and is harmless.
 • Using Wartner Wart & Verruca Remover may cause some discomfort.
 • Applying the foam applicator to the wart or verruca for too long may lead to local tissue death. You should therefore follow the instructions carefully and apply the treatment for the time specified based on the size of the wart or verruca.
 • Always use Wartner Wart & Verruca Remover very carefully and accurately. If you’re not careful, scars and nerve damage may occur.
Is the gas mixture (DMEP) used as effective as liquid nitrogen used by the doctor?

Wartner Cryotherapy is based on the liquid nitrogen method of cryotherapy, which is used by doctors. Clinical studies have proved that Wartner Cryotherapy is as effective as liquid nitrogen.

A clinical study to compare efficacy, tolerance and safety of 2 types of cryotherapy (liquid nitrogen (LN) and dimethylether/propane (DMEP) was performed by family physicians for warts on 124 patients (174 warts). Design of the study: randomized, multi-centered, controlled clinical trial with single blind assessment. Conclusions: The results show that both cryogenic agents were >90% effective. Liquid Nitrogen has a temperature of -196ºC, whilst DMEP is -57ºC and therefore much less likely to cause deep tissue damage.


Dermatologists confirm Wartner Cryotherapy’s effectiveness: “the efficacy of Wartner Cryotherapy freezing fluid is as effective as commonly used liquid nitrogen (= doctor’s method). In case of thick callosity we remove the callosity by scraping in a gentle way and apply Wartner Cryotherapy freezing liquid effectively” Dr I H Boersma – Dermatologist – Albert Schweizer Hospital – Zwijndrecht, The Netherlands.

“The effectiveness of Wartner Cryotherapy is comparable to that of the classic technique (Liquid Nitrogen = doctor’s method) in every respect, and the freezing effect it has is similar to that obtained by Liquid Nitrogen, perhaps a little slower (20″ application instead of 3″ application), which I think is safer and less painful” Dr J M Gray – Dermatologist – Paris, France

Will using Wartner Wart & Verruca Remover hurt?
Freezing the skin may lead to a slight aching, stinging sensation that may cause some discomfort. This will pass quickly, leaving a small blister under the treated area.
Soğuk sünger aplikatörü, ne kadar süreyle siğil ya da taban siğiline uygulamalıyım?
 • Siğiller için ( max.) 20 sn.
 • Taban siğilleri ( max.) 40 sn.
When should I not use Wartner Wart & Verruca Remover?
 • If you are diabetic.
 • If you are pregnant.
 • If the common wart or verruca is located in a sensitive area with thin skin (e.g. the face, neck, armpits, chin, breast) or on genital warts.
 • If the nearby or affected skin is inflamed.
 • If you are not certain that the skin condition you are treating is a common wart or verruca.
 • Wartner Wart & Verruca Remover should not be used on children under the age of four.
What temperature reaches Wartner Cryotherapy?

Wartner 2nd Generation reaches a temperature on skin of -50° which is the coldest therapeutic temperature reached on the market as a cryotherapy.

Как действа Вартнер 2-ро поколение?
Вартнер 2-ро поколение въздейства по начин сходен с метода за замразяване с течен азот, използван от лекарите. Замразяващият агент е приложен към апликатора за пяна; след това замразявате брадавицата или веруката  като нанесете пълния  с пяна апликатор за няколко секунди. В резултат на това замразяване, образуванието трябва да падне след около 10-14 дни. Вартнер 2-ро поколение не вреди на околната среда.
Sünger aplikatörü ne sıklıkta kullanabilirim?
Her sünger aplikatör tek kullanımlıktır ve virüsün yayılmasını önlemek için kullandıktan sonar çöpe atılmalıdır.
Will successfully treated common warts or verrucas return?
A successfully treated wart or verruca usually means that it has been removed permanently. The body’s immune system will normally purge any remaining traces.
How does Wartner Wart & Verruca Remover work?
Wartner Wart & Verruca Remover works in a similar way to the liquid nitrogen freezing method used by GPs. The freezing agent is applied to the foam applicator; you then freeze the wart or verruca by applying the saturated foam applicator for a few seconds. As a result of this freezing, the growth should fall off after about 10-14 days. Wartner Wart & Verruca Remover is not harmful to the environment.
Как се прилага Вартнер 2-ро поколение?
СТЪПКА 1
Хванете синия край на апликатора за пяна между палеца и показалеца и стиснете докато се появи малък отвор. Плъзнете отвора на апликатора за пяна в пръчицата на държача на  апликатора докато пръчицата вече не се вижда.
СТЪПКА 2
Дръжте аерозолния флакон вертикално, далеч от тялото и от открит пламък, топлина, пряка слънчева светлина и всякакви електрически източници. Поставете държача на апликатора с апликатора за пяна в отвора на върха на аерозолния флакон, така че апликаторът за пяна да не се вижда. Като държите с едната ръка аерозолния флакон в долната му част, с другата ръка силно натиснете надолу държача на апликатора за 3 секунди (бройте от 21 до 23). Ще чуете съскащ звук докато натискате. Отстранете държача на апликатора заедно с апликатора за пяна от винтила. Апликаторът за пяна е пълен със студена течност и ще се образува кондензация. Този конденз е безвреден.
СТЪПКА 3
След напълването на апликатора за пяна, изчакайте в продължение на 20 секунди преди да приложите върху повърхността  с цел по- голямо редуциране на  температурата при прилагане и по този начин осигуряване на по-добра ефикасност на Вартнер.
СТЪПКА 4
След като сте изчакали 20 секунди, притиснете леко държача на апликатора с апликатора за пяна върху брадавицата. При брадавици: използвайте апликатора в продължение на 20 секунди. При веруки: използвайте апликатора в продължение на 40 секунди. Осигурете постоянен контакт с областта, която лекувате. Апликаторът за пяна трябва да бъде приложен върху третираната област в продължение на необходимото време за лечение. В резултат на замразяването ще се появи уещане за лека болка и парене. След обработване на брадавицата, изчакайте 2 минути преди да използвате кърпичка за да отстраните апликатора за пяна от държача. Изхвърлете апликатора за пяна след еднократна употреба. Не използвайте повторно апликатора за пяна и не докосвайте върха на апликатора за пяна с голи ръце, за да се гарантира, че няма да заразите повторно кожата с брадавичен вирус.
2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТЪПКИ ПРИ ВЕРУКИ за оптимална подготовка и за периода след лечението ПРЕДИ ЛЕЧЕНИЕТО Първо, потопете краката в топла вода за 5 минути и след това натъркайте калуса с пилата докато разкриете веруката. СТЪПКА 1-4
Вижте по-горе. По същия начин както при премахването на брадавици.
СТЪПКА 5
След прилагане в продължение на 40 секунди, може да изпитате известен дискомфорт при възникване на натиск или триене върху третираното място. Би било полезно да предпазите чувствителната зона с пластир, който е широкодостъпен за закупуване. Не са включени пластири.
Wartner Yeni Nesil’i ne sıklıkta kullanabilirim?
Her bir siğil ya da taban siğili için 3 kez kullanılabilir. Uygulamalar arasında iki hafta süre bulunmalıdır.
What components make up the Wart & Verruca Remover treatment?
Wartner Wart & Verruca Remover contains an aerosol can with a mixture of dimethyl ether and propane, an applicator holder and foam applicators and a file to remove calloused skin on top of the verruca prior to the treatment.
Причинява ли болка употребата на Вартнер 2-ро поколение?
Замразяването на кожата би могло да доведе до лека болка и усещане за парене, които биха могли да причинят известен дискомфорт. Това ще отмине бързо, като под обработената зона ще остане малък мехур.  
Başarılı bir şekilde tedavi olan siğil ya da taban siğilleri yeniden oluşur mu?
Başarılı bir şekilde tedavi olan siğil ya da taban siğili demek, kalıcı olarak uzaklaştırılmış olması demektir. Vücudun bağışıklık sistemi geri kalan izleri arındıracaktır.
I’ve tried Wartner Wart & Verruca Remover once, but nothing happened, what do I do next?
For old or persistent warts or verrucas, two or three applications maybe required. To help with treatment, remove the top layer of skin with a pumice stone or emery board; this will expose the core. Treat each wart or verruca with a 2-week interval between treatments. Consult your doctor if there is no improvement after three treatments.
Безопасен ли е за употреба Вартнер 2-ро поколение?
Да, Вартнер 2-ро поколение е безопасен за употреба, ако внимателно следвате инструкциите; все пак не препоръчваме приложението му върху деца на възраст под 4 години. Притежаващо CE маркировка и класфицирано като Клас II A медицинско изделие, което съответства на европейските разпоредби (Директива на Съвета 93/42/EEC) Вартнер 2-ро поколение е оценен от няколко научни и медицински експерти като безопасен метод за отстраняване на брадавици и веруки: “Вартнер 2-ро поколение отговаря на всички законови изисквания, които служат да се гарантира безопасността на потребителя”. г-н Дж. Слеумер – Управител на Лаборатория EUROFILL – Заандам, Холандия. Дерматолози потвърждават безопасността на Вартнер второ поколение: “Ефективността на Вартнер 2-ро поколение е сравнима с тази на класическата техника (Течен азот = метода, използван от лекарите) във всяко отношение, а замразяващият ефект, който има е подобен на този, постиган чрез течен азот, може би малко по-бавно (приложение за 20″ вместо за 3″), което смятам за по-безопасно и по-малко болезнено” д-р Дж. М. Грей – Дерматолог – Париж, Франция “Експертното мнение е, че замразяващата течност Вартнер 2-ро поколение може да се прилага от самите пациенти и поради това може да се продава свободно на масата” Д-р И.Х. Боерсман – Дерматолог – болница „Алберт Швайцер“, – Звейндрехт, Холандия
Wartner Yeni Nesil’i ne zaman kullanmamalıyım?
 • Wartner Yeni Nesil’i ne zaman kullanmamalıyım?
 • Diyabetikseniz,
 • Hamileyseniz,
 • Eğer siğil ya da taban siğili hassas bir bölgede (yüz, boyun, koltukaltı, meme) bulunuyorsa ya da genital siğil ise,
 • Yakınlarında iltihaplı doku varsa,
 • Cildinizdeki hastalığın siğil ya da taban siğili olduğundan emin değilseniz
Кога не трябва да се използва Вартнер 2-ро поколение?
 • Вартнер 2-ро поколение не трябва да се използва за:
 • премахване на брадавици от лицето или гениталиите;
 • кожни състояния с признаци на възпаление;
 • тъмни бенки, тъкмно оцветени, окосмени или други необичайно изглеждащи кожни състояния, които наподобяват брадавици;
 • брадавици на деца под 4 годишна възраст.
Wartner Yeni Nesil’in yan etkileri var mıdır?
Olası yan etkiler şu şekildedir:
 • Tüm dondurma metodlarında olabileceği üzere, cilt kısa bir süreliğine beyaz renk alabilir.
 • Siğilin altında bir kabarcık oluşur. Fakat bu tedavinin bir parçasıdır ve zararsızdır.
 • Wartner Yeni Nesil kullanımı bir miktar rahatsızlık hissi verebilir.
 • Sünger aplikatörü çok uzun süre siğil ya da taban siğiline uygulamak, local doku hasarına sebep olabilir. Kullanım talimatlarını dikkatlice takip ederek, aplikatörü siğil ya da taban siğiline göre belirtilen sürelerde uygulamalısınız.
 • Wartner Yeni Nesil’i her zaman dikkatli ve tam olarak olması gerektiği şekilde uygulayın. Eğer dikkat etmezseniz yara ve sinir hasarı oluşabilir.
How many warts or verrucas may I treat per hand or foot simultaneously?
Only one per hand or foot may be treated by Wartner Wart & Verruca Remover at a time.
Каква температура достига Вартнер 2-ро поколение?
Вартнер 2-ро поколение достига температура върху кожата -50°, която е най-ниската терапевтична температура достигната на пазара под формата на криотерапия.
Yan etkiler ne kadar ciddi?
Derinin beyaz renk alması:Sorunlu bölgeye sünger aplikatörü uyguladığınızda cilt beyaz renk alır. Bu renk kaybı, sünger aplikatörü uzaklaştırdığınız andan itibaren hızla azalmaya başlar. Kabarcığın ortaya çıkması: Kabarcık, siğil ya da taban siğili düştüğünde ortadan kaybolur. Kabarcığın altında yeni sağlıklı cilt oluşacaktır. Kullanım sırasında rahatsızlık hissi: Uygulama sırasında hafif bir batma hissi oluşabilir. Bu his, sünger aplikatör le uygulama bittiğnde ortadan kaybolur. Lokal doku hasarı: bu durum sadece cildin fazla dondurulmasıyla meydana gelir. Dolayısıyla sünger aplikatörü siğil üzerinde 20 saniyeden fazla, taban siğili üzerinde de 40 saniyeden fazla tutmayınız. Yara izi ve sinir hasarı: Bu durum sadece dikkatsizlik ve kullanım talimatlarını takip etmeme durumunda meydana gelir. Dolayısıyla sünger aplikatörü siğil üzerinde 20 saniyeden fazla, taban siğili üzerinde de 40 saniyeden fazla tutmayınız. Cildi fazla dondurmadığınızdan ve doku hasarı oluşturmadığınızdan emin olunuz.
How often may I use the foam applicator?
Each foam applicator may be used only once and should then be discarded to avoid spreading the virus.
Как се представя в сравнение с другите крио продукти на пазара?
Въз основа на клиничните изследвания, Вартнер определено превъзхожда конкуренцията по отношение на терапевтична температура и насищане на апликатора.
Yan etkiler ortadan kaybolmazsa ne yapmalıyım?
Wartner Yeni Nesil, çoğu yetişkin tarafından kullanılıyor olabilir. Ayrıca dört yaş üstü çocuklarda da siğil ve taban siğili tedavisinde kullanabilirsiniz, ancak tedavi bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
How long can I apply the cold foam applicator to a wart or verruca?
Warts: (max.) 20 sec. Verrucas: (max.) 40 sec.
Ще ми остане ли белег от употребата на Вартнер 2-ро поколение?
Ако следвате правилно всички упътвания в брошурата с инструкции, употребата на Вартнер 2-ро поколение няма да доведе до белези. Понякога би могло да се появи обезцветяване на кожата, но то ще изчезне с течение на времето.
Should I press the cold foam applicator onto the wart or verruca immediately?
No. After pressing the foam applicator into the valve for 3 seconds, 20 seconds need to be waited before application on skin. This waiting period allows the gas on the foam applicator to reduce even further in temperature, resulting in the most effective therapeutic temperature for a fast and convenient removal of the wart/verruca.
Трудно ли се прилага Вартнер 2-ро поколение?
Не. Вартнер 2-ро поколение трябва да се прилага прецизно, но това не е трудно. Информационната листовка обяснява точно как следва да прилагате Вартнер 2-ро поколение.
Wartner Yeni Nesil cocukların tedavisinde kullanılır mı?
Evet, dört yaşın üzerindeki çocuklarda kullanılablir.
How long should I press on the valve?
You press the valve down firmly for three seconds.
How does it compare to other cryo products in the market?

Based on clinical research, Wartner clearly outperforms competition in relation to therpautic temperature and saturation of the applicator.

Колко дълго трябва да натискам винтила?
Натискайте силно винтила надолу в продължение на три секунди.  
Is Wartner Wart & Verruca Remover difficult to apply?
No. Wartner Wart & Verruca Remover should be applied with precision, but it’s not difficult. The information leaflet explains exactly how you should apply Wartner Wart & Verruca Remover.
Will I get a scar from using Wartner Cryotherapy?

If you follow all the directions in the instruction leaflet correctly, using Wartner Cryotherapy will not result in scarring. Skin discoloration may occasionally occur, but will disappear over time.

За каква продължителност от време мога да приложа апликатора със студена пяна върху брадавица или верука?
 • Брадавици (максимум) 20 секунди
 • Веруки: (максимум) 40 секунди.
Wartner Yeni Nesil hamilelerde kullanılır mı?
Hayır. Hamileyseniz ya da emzirme sürecindeyseniz Wartner Yeni Nesil’i kullanmayınız.
If I have more than one common wart or verruca, can I treat them all at once?
No, if you have several common warts or verrucas in the same area, treat only one at a time. Treat each remaining wart or verruca separately with a 2-week interval between treatments.
Колко често мога да използвам апликатора за пяна?
Всеки апликатор за пяна може да се използва само веднъж и след това трябва да бъде изхвърлен, за да се избегне разпространение на вируса.
Siğil ya da taban siğili ne kadar sürede kaybolur?
Ortalama 10-14 gün içerisinde kaybolur.
Will I get a scar from using Wartner Wart & Veruca Remover?
If you follow all the directions in the instruction leaflet correctly, using Wartner Wart & Verruca Remover will not result in scarring. Skin discoloration may occasionally occur, but will disappear over time.
If I have more than one common wart or verruca, can I treat them all at once?

No, if you have several common warts or verrucas in the same area, treat only one at a time. Treat each remaining wart or verruca separately with a 2-week interval between treatments.

Колко често мога да използвам Вартнер 2-ро поколение?
Вартнер 2-ро поколение може да се използва до 3 пъти при брадавица или верука. Между леченията трябва да има интервал от 2 седмици.
Siğil 14 günde kaybolmazsa ne yapmalıyım?
Tekrar tedavi edebilirsiniz. Her bir siğil ya da taban siğilini en fazal üç kez tedavi edebilirsiniz. Her uygulama arasında iki hafta bulunmalıdır.
What are the most important parameters for an effective treatment based on Cryotherapy?
 • Temperature of the application
 • Contact time on skin
Ще се появят ли отново успешно излекувани брадавици и веруки?
Успешно излекувана брадавица или верука обикновено означава, че е била премахната трайно. Обикновено имунната система на тялото изчиства всички останали следи.
Tedavi edilen bölgeye uygulanabilecek en iyi bakım nedir?
Bölgeyi temiz tutun. Kazımayın ya da kaşımayın. Kabarcığı patlatmayın, bir yara bandı ile koruyabilirsiniz.
When should Wartner Wart & Verruca Remover not be used?
 • Wartner Wart & Verruca Remover may not be used for:
 • removing warts on the face or the genitals;
 • skin conditions with signs of inflammation;
 • dark moles, dark-colored, hairy or otherwise unusual looking skin conditions which resemble warts;
 • warts on children under the age of four.
Is Wartner Cryotherapy difficult to apply?

No. Wartner Cryotherapy should be applied with precision, but it’s not difficult. The information leaflet explains exactly how you should apply Wartner Cryotherapy.

Кога не трябва да използвам Вартнер 2-ро поколение?
 • Ако сте диабетик.
 • Ако сте бременна.
 • Ако обикновената брадавица или верука е разположена в чувствителна зона с тънък слой кожа (на пример лицето, шията, подмишниците, брадичката, гърдите) или върху генитални брадавици.
 • Ако разположената наблизо кожа или засегнатата кожа е възпалена.
 • Ако не сте сигурни, че кожното образувание, което лекувате е обикновена брадавица или верука.
 • Вартнер 2-ро поколение не трябва да се използва върху деца на възраст под 4 години.
Tedavi uyguladığım bölge, su ile temas edebilir mi?
Evet. Tedavi sonrasında duş alabilir ve yüzebilirsiniz.
How long should I press on the valve?

You press the valve down firmly for three seconds.

Има ли странични ефекти от употребата на Вартнер 2-ро поколение?
Има няколко възможни странични ефекти:
 • Както при всички методи със замразяване, кожата може временно да побелее.
 • Под брадавицата се образува мехур, но това е част от лечението и е безопасно.
 • Употребата на Вартнер 2-ро поколение може да причини известен дискомфорт.
 • Прекалено продължителното приложение на апликатора за пяна може да доведе до локална смърт на тъканта. Затова е необходимо внимателно да следвате инструкциите и да прилагате лечението в продължение на посоченото време, съобразено с размера на брадавицата или веруката.
 • Винаги използвайте Вартнер 2-ро поколение много внимателно и прецизно. Ако не внимавате, могат да се появят белези и увреждане на нервите.
 
Wartner Yeni Nesil çevreye zararlı mıdır?
Hayır. Wartner Yeni Nesil çevreye zararlı değildir.
Should I press the cold foam applicator onto the wart or verruca immediately?

No. After pressing the foam applicator into the valve for 3 seconds, 20 seconds need to be waited before application on skin. This waiting period allows the gas on the foam applicator to reduce even further in temperature, resulting in the most effective therapeutic temperature for a fast and convenient removal of the wart/verruca.

Колко сериозни са различните странични ефекти?
Бяло оцветяване на кожата: веднага щом притиснете апликатора за пяна върху проблемната зона, кожата побелява. Това обезцветяване намалява бързо, веднага щом се отстрани апликаторът за пяна. Появата на мехур: мехурът ще изчезне, веднага след като брадавицата или веруката падне от кожата. Под мехура вече ще се е образувала нова кожа. Дискомфорт по време на употреба: докато апликаторът за пяна е притиснат върху кожата може да се появи усещане за парене. Това усещане за парене бързо отшумява веднага щом апликаторът бъде махнат. Локална смърт на тъканта: това би възникнало единствено при дълбоко замразяване на кожата. Следователно, никога не задържайте апликатора за пяна върху брадавица за по-дълго време от 20 секунди (при веруки за 40 секунди). Белези и увреждане на нерва: това би възникнало единствено при небрежна употреба, причинена от неследване на инструкциите в информационната листовка. Никога не задържайте апликатора за пяна върху брадавица за по-дълго време от 20 секунди (при веруки за 40 секунди) за да е сигурно, че няма дълбоко замразяване и следователно – вреда.
Wartner Yeni Nesil kim tarafından üretiliyor?
Wartner Yeni Nesil, Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, İrlanda tarafından üretilmektedir ve Omega Pharma yerel şirketleri tarafından dağıtılmaktadır.
Is Wartner Wart & Verruca Remover safe to use?
Yes, Wartner Wart & Verruca Remover is safe to use if you follow the instructions carefully; however we do not advise use on children under the age of four. It is CE marked and classified as a Class II A Medical Device, which conforms to European guidelines (Council Directive 93/42/EEC). Wartner Wart & Verruca Remover has been assessed by several scientific and medical experts as being a safe method for the removal of warts and verrucas: “Wartner Wart & Verruca Remover meets all lawful requirements which serve to guarantee consumer safety”. Mr J Sleumer – Laboratory Manager Eurofill -Zaandam, TheNetherlands Dermatologists confirm Wartner Wart & Verruca Remover’s safety: “The effectiveness of Wartner Wart & Verruca Remover is comparable to that of the classic technique (Liquid Nitrogen = doctor’s method) in every respect, and the freezing effect it has is similar to that obtained by Liquid Nitrogen, perhaps a little slower (20″ application instead of 3″ application), which I think is safer and less painfull” Dr J M Gray – Dermatologist – Paris, France “The expert opinion is that Wartner Wart & Verruca Remover freezing liquid can be applied by patients themselves, and therefore sold to the public freely” Dr I H Boersma – Dermatologist – Albert Schweizer Hospital – Zwijndrecht, The Netherlands
Какво да правя ако страничните ефекти не отшумят?
Винаги се консултирайте с лекар ако парещото усещане не отшуми или ако възникнат други усложнения по време на употребата на Вартнер 2-ро поколение.  
Wartner Yeni Nesil’i nereden satın alabilirim?
Size en yakın eczaneden satın alabilirsiniz.
Will using Wartner Wart & Verruca Remover hurt?
Freezing the skin may lead to a slight aching, stinging sensation that may cause some discomfort. This will pass quickly, leaving a small blister under the treated area.
Кой може да използва Вартнер 2-ро поколение 2-ро поколение?
Вартнер 2-ро поколение може да се използва от повечето възрастни. Можете, също така, да използвате Вартнер 2-ро поколение за премахване на брадавици и веруки на деца на възраст над 4 години, но лечение трябва да се извършва от възрастен.
How does Wartner Wart & Verruca Remover work?
Wartner Wart & Verruca Remover works in a similar way to the liquid nitrogen freezing method used by GPs. The freezing agent is applied to the foam applicator; you then freeze the wart or verruca by applying the saturated foam applicator for a few seconds. As a result of this freezing, the growth should fall off after about 10-14 days. Wartner Wart & Verruca Remover is not harmful to the environment.
How long can I apply the cold foam applicator to a wart or verruca for?

Warts: (max.) 20 sec.
Verrucas: (max.) 40 sec.

Може ли Вартнер 2-ро поколение да се използва за лечение на деца?
Да, Вартнер 2-ро поколение е подходящ за деца над 4 годишна възраст.
What components make up the Wart & Verruca Remover treatment?
Wartner Wart & Verruca Remover contains an aerosol can with a mixture of dimethyl ether and propane, an applicator holder and foam applicators and a file to remove calloused skin on top of the verruca prior to the treatment.
How often may I use the foam applicator?

Each foam applicator may be used once only and should then be discarded to avoid spreading the virus.

Може ли Вартнер 2-ро поколение да се използва от бременни жени?
Не. Не използвайте Вартнер 2-ро поколение, ако сте бременна или кърмите.
How to apply Wartner Wart & Verruca Remover?
STEP 1
Hold the blue end of the foam applicator between the thumb and index finger and squeeze until a small opening appears. Slide the opening of the foam applicator onto the stick of the applicator holder until the stick is no longer visible.
STEP 2
Hold the aerosol can in an upright position, away from your body and from incandescent flames, heat, direct sunlight and any electrical sources. Place the applicator holder with the foam applicator in the opening on the top of the aerosol can so that the foam applicator is no longer visible. Holding the aerosol can with one hand at the bottom, firmly press down the applicator holder with the other hand for 3 seconds (count from 21 to 23). You will hear a hissing sound whilst pressing. Remove the applicator holder with the foam applicator from the valve. The foam applicator is saturated with cold liquid and condensation will form.  This condensation is harmless.
STEP 3
After saturation of the foam applicator, wait for 20 sec before topical application in order to further reduce application temperature and thus ensuring better efficacy.
STEP 4
After the 20 seconds waiting time, push the applicator holder with the foam applicator lightly on the wart (or verruca).
 • For Warts: Apply for 20 seconds
 • For Verrucas: Apply for 40 seconds
Ensure constant contact with the area to be treated. The foam applicator should be applied to the area for the required treatment time.  A slight aching, stinging sensation will occur as a result of freezing.  After treating the wart or verruca, wait 2 minutes before using a tissue to remove the foam applicator from the holder. Discard the foam applicator after single use. Do not reuse the foam applicator or touch the tip of the foam applicator with bare hands to ensure that you don’t re-infect the skin with the HPV virus.
 

2 ADDITIONAL STEPS FOR VERRUCAS for optimal preparation and after treatment

PRIOR TO THE TREATMENT First, soak the foot in warm water for 5 minutes and afterwards rub the callous with a file to expose the verruca. STEPS 1-4
See above. Same as for removal of warts
AFTER TREATMENT
After applying for 40 seconds, you could experience some discomfort when pressure or friction occurs on the treated area. You may find it it helpful to protect the sensitive area with a comfort plaster which is widely available for purchase. Comfort pads are not included with Wartner.
Колко бързо ще изчезне брадавицата или веруката?
Необходими са  приблизително 10-14 дни, за да изчезне брадавицата или веруката.
How many warts or verrucas may I treat per hand or foot simultaneously?

Only one per hand or foot may be treated by Wartner Cryotherapy at a time.

Как да постъпя ако брадавицата не изчезне след 14 дни?
Ако брадавицата или веруката не изчезне след 14 дни, можете да я обработите отново. Можете да обработите всяка брадавица или верука с Вартнер 2-ро поколение максимум 3 пъти като оставяте интервал от 2 седмици между всяко .
How often may I use Wartner Cryotherapy?

Wartner Cryotherapy may be used up to 3 times per wart or verruca. You should leave a 2-week interval between treatments.

Как е най-добре да се грижа за зоната, която съм обработил/а?
Уверете се, че обработената зона остава чиста. Не я чоплете или чешете. Предпазвайте мехурите с залепващ пластир и не се опитвайте да ги спукате.
I've tried Wartner Cryotherapy once, but nothing happened, what do I do next?

For old or persistent warts or verrucas, two or three applications maybe required. To help with treatment, remove the top layer of skin with a pumice stone or emery board; this will expose the core. Treat each wart or verruca with a 2-week interval between treatments. Consult your doctor if there is no improvement after three treatments.

Може ли да се мокри третираната зона?
Да. Можете да се къпете и плувате след третиране с Вартнер 2-ро поколение.  
Will successfully treated common warts or verrucas return?

A successfully treated wart or verruca usually means that it has been removed permanently. The body’s immune system will normally purge any remaining traces.

Вреден ли е за околната среда Вартнер 2-ро поколение?
Не. Вартнер 2-ро поколение не вреди на околната среда.
When should I not use Wartner Cryotherapy?
 • If you are diabetic.
 • If you are pregnant.
 • If the common wart or verruca is located in a sensitive area with thin skin (e.g. the face, neck, armpits, chin, breast) or on genital warts.
 • If the nearby or affected skin is inflamed.
 • If you are not certain that the skin condition you are treating is a common wart or verruca.
 • Wartner Cryotherapy should not be used on children under the age of four.
Кой произвежда Вартнер 2-ро поколение?
Вартнер 2-ро поколение се произвежда от Омега Текника – Фарнхам Драйв, Динглас, Дъблин 11, Ирландия, а се разпространява от Омега Фарма чрез нейните местни филиали.
От къде мога да си купя Вартнер 2-ро поколение?
Можете да закупите Вартнер 2-ро поколение от местната аптека или супермаркет.
Are there any side-effects from using Wartner Cryotherapy?

There are a number of possible side-effects:

 • As with all freezing methods, the skin may turn white temporarily.
 • A blister develops under the wart, but this is part of the treatment and is harmless.
 • Using Wartner Cryotherapy may cause some discomfort.
 • Applying the foam applicator to the wart or verruca for too long may lead to local tissue death. You should therefore follow the instructions carefully and apply the treatment for the time specified based on the size of the wart or verruca.
 • Always use Wartner Cryotherapy very carefully and accurately. If you’re not careful, scars and nerve damage may occur.
How serious are the various side-effects?
 • White coloration of the skin: as soon as you press the foam applicator onto the problem area, the skin turns white. This discoloration quickly decreases as soon as the foam applicator is removed.
 • The appearance of a blister: this blister will disappear as soon as the wart or verruca falls off the skin. New skin will already have formed under the blister.
 • Discomfort during use: a stinging sensation may occur when the foam applicator is pressed onto the skin. This stinging sensation quickly fades once the foam applicator is removed.
 • Local tissue death: this will only occur during deep freezing of the skin. Therefore, never hold the foam applicator on a wart for more than 20 seconds (40 seconds for verrucas)
 • Scars and nerve damage: this will only occur from careless use caused by not following the instructions on the information leaflet. Never hold the foam applicator on the wart for more than 20 seconds (40 seconds for verrucas) to ensure that there is no deep freezing and therefore no damage.
What should I do if the side-effects do not disappear?

Always consult a doctor if the stinging sensation does not disappear or if other complications occur through using Wartner Cryotherapy.

Who can use Wartner Cryotherapy?

Wartner Cryotherapy may be used by most adults. You can also use Wartner Cryotherapy to remove warts and verrucas on children over the age of four, but the treatment must be carried out by an adult.

Can Wartner Cryotherapy be used to treat children?

Yes, Wartner Cryotherapy is suitable for children over the age of four.

Is it dangerous to use Wartner Cryotherapy to treat children under four?

We do not recommend the use of Wartner Cryotherapy to treat children under the age of four.

Can Wartner Cryotherapy be used by pregnant women?

No. Do not use Wartner Cryotherapy if you are pregnant or breastfeeding.

Er behandling med Wartner Frysebehandling 2nd Generation smertefuldt?
Frysebehandling af huden kan give en vis smerte og en stikkende fornemmelse, som føles lidt ubehagelig. Det går hurtigt over, og der opstår efterfølgende en lille blære under vorten.
How quickly will the wart or verruca disappear?

It takes approximately 10-14 days for the wart or verruca to disappear.

Er Wartner Frysebehandling 2nd Generation sikker at bruge?
Ja, Wartner Frysebehandling 2nd Generation er sikker at bruge, hvis du læser og følger anvisningerne nøje. Vi anbefaler dog, at Wartner ikke anvendes til børn under 4 år. Wartner Frysebehandling 2nd Generation er CE-mærket og klassificeret som medicinsk udstyr i klasse II A og overholder EU’s gældende retningslinjer (Rådets direktiv 93/42/EØF). Produktet er testet af forskere og lægefaglige eksperter og er en sikker metode til fjernelse af vorter: “Wartner Frysebehandling 2nd Generation opfylder alle gældende juridiske krav, der garanterer forbrugerens sikkerhed”. J. Sleumer, laboratoriechef hos Eurofill i Zaandam, Holland. Dermatologerne bekræfter, at Wartner Frysebehandling 2nd Generation er sikker i brug: “Wartner Frysebehandling 2nd Generation har en effektivitetsgrad, der kan sammenlignes med den klassiske metode (flydende kvælstof – den metode, der anvendes inden for sundhedsvæsenet) i alle henseender, og fryseeffekten ligner den, der opnås med flydende kvælstof. Den er muligvis lidt langsommere (påføring i 20 sekunder i stedet for 3 sekunder, hvilket jeg anser for mere sikkert og mindre smertefuldt.” Dr. J.M. Gray, dermatolog – Paris, Frankrig. “Eksperterne mener, at frysemidlet Wartner Frysebehandling 2nd Generation kan påføres af patienten selv, og derfor sælges det uden recept til offentligheden.” Dr. I.H. Boersma, dermatolog ved Albert Schweizer-hospitalet i Zwijndrecht, Holland.
Hvornår må Wartner Frysebehandling 2nd Generation ikke anvendes?
Wartner Frysebehandling 2nd Generation må ikke anvendes:
 • Hvis du er diabetiker.
 • Hvis du er gravid.
 • Hvis den almindelige vorte eller fodvorten sidder et følsomt sted, hvor huden er tynd (f.eks. ansigtet, halsen, armhulerne, hagen, brystet) – og ikke på kønsvorter.
 • Hvis huden omkring vorten eller selve vorten er betændt.
 • Hvis du ikke er sikker på, at den lidelse, du vil behandle, er en almindelig vorte eller en fodvorte.
 • Wartner Frysebehandling 2nd Generation må ikke anvendes til børn under 4 år.
Hvilken temperatur opnår Wartner Frysebehandling 2nd Generation?
Wartner Frysebehandling 2nd Generation fryser vorten med en temperatur på -50°.
What should I do if the wart doesn't disappear after 14 days?

If the wart or verruca doesn’t disappear after 14 days, you can treat it again. You can treat each wart or verruca with Wartner Cryotherapy a maximum of three times, with a 2-week interval between each treatment.

What should I do if it doesn't disappear after three treatments with Wartner Cryotherapy?

If the wart or verruca doesn’t disappear after three treatments, you should go to your doctor.

Får man ar af at bruge Wartner Frysebehandling 2nd Generation?
Hvis du følger alle instruktioner i brugsanvisningen korrekt, vil Wartner Frysebehandling 2nd Generation ikke medføre ar. I visse tilfælde kan huden blive lidt misfarvet, men det forsvinder med tiden.
Er Wartner Frysebehandling 2nd Generation svær at påføre?
Nej. Wartner Frysebehandling 2nd Generation skal påføres præcist, men det er ikke svært. I brugsanvisningen er der en præcis beskrivelse af, hvordan Wartner Frysebehandling 2nd Generation skal påføres.
Hvor længe skal jeg trykke ventilen ned?
Tryk ventilen ordentligt ned i tre sekunder (tæl fra et-tusind og et til et-tusind-og-tre).
Why should I use Wartner Cryotherapy if I can also go to the doctor for the same wart treatment?

Wartner Cryotherapy has a number of important advantages. It saves time and is easy to use. You no longer have to wait at the doctor’s surgery. The liquid nitrogen that your doctor uses has a much lower temperature than Wartner Cryotherapy. Because of this Wartner Cryotherapy is less painful but just as effective.

Hogyan működik a Wartner Szemölcsfagyasztó?
A Wartner Szemölcsfagyasztó hasonló módon működik, mint az orvosok által használt folyékony nitrogénnel végzett fagyasztásos módszer. A fagyasztószer a habszivacs applikátorra kerül, majd a telített habszivacs applikátort néhány másodpercig a szemölcsre nyomva lefagyasztja a szemölcsöt a gyökeréig. A fagyasztás eredményeként a szemölcs körülbelül 10-14 nap után leesik. A Wartner Szemölcsfagyasztó nem káros a környezetre.
Hvor længe skal jeg holde den nedkølede skumapplikator mod vorten?
Det afhænger af vortens type, størrelse og placering (se indlægssedlen). Skumapplikatoren kan holdes mod vorter i højst 20 sekunder, og mod fodvorter i højst 40 sekunder.
What is the difference between the liquid nitrogen method at the doctor's surgery and a treatment with Wartner Cryotherapy?

The liquid nitrogen that your doctor uses has a much lower temperature than Wartner Cryotherapy. Because of this Wartner Cryotherapy is less painful but just as effective.

Hogyan kell használni a Wartner Szemölcsfagyasztót?
LÉPÉS 1
Fogja a habszivacs rudacska kék végét a hüvelyk- és mutatóujja közé, és nyomja össze, amíg egy kis nyílás meg nem jelenik a másik végén. Ezen a nyíláson át csúsztassa a habszivacs rudacskát a az applicator-tartón lévő tüskére egészen addig, amíg a tüske már nem látható.
LÉPÉS 2
Tartsa az aeroszolos flakont függőlegesen, a testétől, nyílt lángtól, hőtől, közvetlen napfénytől és elektromosságtól távol. Helyezze be a habszivacs applikátorral ellátott applikátor-tartót az aeroszolos flakon tetején lévő nyílásba úgy, hogy a habszivacs rudacska ne legyen látható. Az aeroszolos flakont tartsa az aljánál fogva az egyik kezében, a másik kezével erősen nyomja le a műanyag applikátort 3 másodpercig. Nyomás közben sziszegő hangot fog hallani. Ez után vegye ki a nyílásból az applikátor-tartót a habszivacs rudacskával együtt. A habszivacs rudacska hideg folyadékkal telítődött, a felszínén hideg páralecsapódás látszik. Ez a jelenség ártalmatlan.
LÉPÉS 3
A habszivacs applikátor átitatódása után várjon 20 másodpercet a hőmérséklet további csökkenéséig az alkalmazás előtt, ezáltal biztosítva a Wartner® nagyobb hatékonyságát.
LÉPÉS 4
A 20 másodpercnyi várakozást követően könnyedén nyomja rá a habszivacs applikátort a szemölcsre.
 • Közönséges szemölcs esetén: 20 másodpercig.
 • Lábon lévő szemölcs esetén: 40 másodpercig alkalmazza.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a kezelendő felület és a habszivacs rudacska folyamatosan érintkezik. A habszivacs rudacskát a kezelt területen csak a szükséges kezelési ideig szabad rajta tartani. A fagyasztás után enyhe fájdalom és égő érzés jelentkezhet. A szemölcs kezelése után várjon 2 percet, majd egy papírzsebkendővel távolítsa el a habszivacs applikátort a tartóról. Minden egyes használat után dobja ki a habszivacs applikátort. Ne használja fel újra a habszivacs applikátort, illetve ne érintse meg a tetejét csupasz kézzel, nehogy újra megfertőzze a bőrt a szemölcsöt okozó vírussal.
 

2 KIEGÉSZÍTŐ LÉPÉS LÁBON LÉVŐ SZEMÖLCS ESETÉN az optimális előkészítéshez és utókezeléshez

A KEZELÉS ELŐTT Először áztassa a lábát meleg vízben 5 percig, majd dörzsölje le a bőrkeményedéses részt a reszelővel, hogy részben eltávolítsa a megkeményedett bőrt a szemölcsről. LÉPÉS 1-4
Lásd fent. Ugyanaz, mint a kézen lévő szemölcs eltávolításánál
LÉPÉS 5
A 40 másodpercnyi alkalmazást követően bizonyos mértékben kellemetlen lehet, amikor a kezelt területet nyomás vagy súrlódás éri. Hasznos, ha ilyenkor az érzékeny területet ragtapasszal védi (ez bárhol kapható). A ragtapasz-párnácskákat nem tartalmazza a doboz.
Hvor mange gange kan skumapplikatoren anvendes?
En skumapplikator er til engangsbrug og må derfor kun anvendes en enkelt gang.
Hvor ofte kan jeg anvende Wartner Frysebehandling 2nd Generation?
Wartner Frysebehandling 2nd Generation kan anvendes tre gange inden for en uge. Der skal herefter gå to uger inden gentaget behandling af samme vorte.
What is the best way to take care of the area I've treated?

Make sure that the area stays clean. Do not pick at or scratch it. Protect blisters with an adhesive plaster and do not puncture them.

Waar kan ik Wartner 2e generatie kopen?
U kunt Wartner 2e generatie bij uw drogisterij of apotheek kopen.
Biztonságosan használható a Wartner Szemölcsfagyasztó?
Igen, a Wartner Szemölcsfagyasztó használata biztonságos, amennyiben pontosan követi az utasításokat; azonban nem javasoljuk a termék 4 év alatti gyermekeknél történő használatát. CE jelzéssel ellátott és II.a osztályba sorolt orvostechnikai eszközként, mely megfelel az európai uniós irányelveknek (93/42/EEC Tanácsi Rendelet), 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztót számos tudományos és egészségügyi szakember a közönséges és lábon lévő szemölcsök eltávolításának biztonságos eljárásaként értékelte: „A 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztó a felhasználók biztonságát garantáló minden jogszabályi előírásnak megfelel”. Mr. J. Sleumer – Laboratóriumvezető, Eurofill – Zaandam, Hollandia 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztó biztonságosságát igazolták a bőrgyógyászok is: „A 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztó hatékonysága minden szempontból összevethető a klasszikus módszerekkel (folyékony nitrogén = orvosi eljárás), és az általa kifejtett fagyasztó hatás hasonló a folyékony nitrogénnel elérthez, bár talán kissé lassabb (20 mp-es alkalmazás szemben a 3 mp-es alkalmazással), ami véleményem szerint biztonságosabb és kevésbé fájdalmas” – Dr. J. M. Gray – Bőrgyógyász – Párizs, Franciaország „Szakértői véleményem szerint a 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztót a páciensek önmaguk is alkalmazhatják, ezért szabadon árusítható” Dr. I. H. Boersma – Bőrgyógyász – Albert Schweizer Kórház – Zwijndrecht, Hollandia
Kan almindelige vorter og fodvorter, der behandles, vende tilbage?
Hvis behandlingen af en almindelig vorte eller fodvorte er vellykket, plejer den at forsvinde for evigt. Kroppens immunforsvar vil normalvis fjerne eventuelle rester af den almindelige vorte eller fodvorte.
Can I let the area I've treated get wet?

Yes. You can shower and swim after treatment with Wartner Cryotherapy.

Har Wartner Frysebehandling 2nd Generation nogen bivirkninger?
Der er flere mulige bivirkninger:
 • Eftersom vorten fryses, bliver huden midlertidigt hvid.
 • Der dannes en blære under vorten, men det er en del af behandlingen og helt ufarligt.
 • Det kan medføre en vis smerte at anvende Wartner Frysebehandling 2nd Generation.
 • Hvis skumapplikatoren trykkes mod vorten for længe, kan det medføre lokal vævsdød. Derfor skal du nøje følge anvisningerne om behandlingstid, alt efter om det er en hånd- eller fodvorte.
 • Vær altid forsigtig og omhyggelig med at anvende Wartner Frysebehandling 2nd Generation korrekt. Ellers kan der opstå ar og nerveskader.
Is Wartner Cryotherapy harmful to the environment?

No. Wartner Cryotherapy doesn’t harm the environment.

Hvor alvorlige er de forskellige bivirkninger?
Hvid hud: Så snart du trykker skumapplikatoren mod vorten, bliver huden hvid. Misfarvningen forsvinder, kort efter at skumapplikatoren fjernes. Blæredannelse: Blæren forsvinder, så snart vorten falder af huden. Der dannes ny hud under blæren. Smerte ved brug: Når skumapplikatoren trykkes mod huden, kan der opstå en stikkende fornemmelse. Den stikkende fornemmelse forsvinder, kort efter at skumapplikatoren er fjernet. Lokal vævsdød: Dette sker kun, når huden fryses i dybden. Derfor må skumapplikatoren aldrig holdes mod en almindelig vorte længere end 20 sekunder (40 sekunder ved en fodvorte). Ardannelse og nerveskader: Dette indtræffer kun ved sjusket brug, og hvis instruktionerne i brugsanvisningen ikke følges. Skumapplikatoren må aldrig holdes mod vorten i mere end 20 sekunder (40 sekunder, hvis det er en fodvorte) for at sikre, at huden ikke bliver frosset i dybden og dermed ikke tager skade.
Who makes Wartner Cryotherapy?

Wartner Cryotherapy is manufactured by Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland, and is distributed by Omega Pharma by its local affiliates.

Milyen hőmérsékletet ér el a Wartner Szemölcsfagyasztó?

A Wartner Szemölcsfagyasztó a bőrön eléri a -50°C hőmérsékletet, ami a krioterápiaként elérhető legalacsonyabb hőmérséklet a piacon.

Hvad gør jeg, hvis bivirkningerne ikke forsvinder?
Søg altid læge, hvis den stikkende fornemmelse ikke forsvinder, eller hvis du oplever andre komplikationer, når du brugere Wartner Frysebehandling 2nd Generation.
Where can I buy Wartner Cryotherapy?

You can buy Wartner Cryotherapy at your local pharmacy or supermarket.

Hogyan viszonyítható a piacon elérhető más krioterápiát alkalmazó termékekhez?
Klinikai vizsgálatok alapján, a terápiás hőmérséklet és az applikátor szaturációja terén a Wartner egyértelműen felülmúlja a versenytársak termékeit.
Hvem kan anvende Wartner Frysebehandling 2nd Generation?
Wartner Frysebehandling 2nd Generation kan anvendes af de fleste voksne. Du kan også anvende Wartner Frysebehandling 2nd Generation til at fjerne vorter på børn over 4 år, men behandlingen skal udføres af en voksen.
Kan Wartner Frysebehandling 2nd Generation anvendes til behandling af børn?
Ja, Wartner er velegnet til børn, men de skal være mindst 4 år gamle.
Bonyolult-e a Wartner Szemölcsfagyasztó használata?
Nem. Ugyan a Wartner Szemölcsfagyasztó használata precizitást igényel, de egyáltalán nem bonyolult. A használati útmutatóban pontosan le van írva a Wartner Szemölcsfagyasztó használata.
Kan Wartner Frysebehandling 2nd Generation anvendes af gravide?
Du må ikke bruge Wartner Frysebehandling 2nd Generation, hvis du er gravid eller ammer.
Meddig kell a szelepet lenyomva tartani?
Mindössze 3 másodpercig tartsa finoman lenyomva a szelepet.
Hvor hurtigt forsvinder vorten?
Det tager ca. 10-14 dage, før vorten forsvinder.
Milyen hosszú ideig kell a hideg habszivacs applikátort rajta tartani a közönséges vagy a lábon lévő szemölcsön?

Közönséges szemölcsök: (max.) 20 mp
Lábon lévő szemölcsök: (max.) 40 mp

Hvad gør jeg, hvis vorten ikke forsvinder efter 14 dage?
Hvis vorten ikke forsvinder efter 14 dage, kan du behandle den igen. Hver vorte må behandles højst tre gange med Wartner, og der skal være min. to ugers pause mellem behandlingerne.
Hányszor szabad használni a habszivacs applikátort?
Minden habszivacs applikátort csak egyszer szabad használni, majd a vírus elterjedésének elkerülése végett ki kell dobni.
Hvordan plejer jeg det behandlede område bedst muligt?
Hold området rent. Undlad at pille og klø i det. Beskyt blærer med et plaster, og lad være med at punktere dem.
Må jeg udsætte det behandlede område for væske?
Ja. Du kan både bade og tage brusebad efter behandling med Wartner Frysebehandling 2nd Generation.
Er Wartner Frysebehandling 2nd Generation skadeligt for miljøet?
Nej. Wartner Frysebehandling 2nd Generation er ikke skadeligt for miljøet.
Van-e a Wartner Szemölcsfagyasztó alkalmazásának bármilyen mellékhatása?

Több lehetséges mellékhatás léphet fel:

 • A bőr ideiglenesen ugyanúgy elfehéredhet, mint a többi fagyasztásos eljárás esetén.
 • Hólyag képződik a szemölcs alatt, de ez a kezelés része, és teljesen veszélytelen.
 • A Wartner Szemölcsfagyasztó használata bizonyos kényelmetlenségekkel járhat.
 • Ha a habszivacs applikátort túl hosszú ideig tartja a szemölcsön vagy a lábon lévő szemölcsön, helyi szövetelhalás jelentkezhet. Ezért gondosan kövesse az utasításokat, és a közönséges szemölcs vagy a lábon lévő szemölcs méretének megfelelő ideig végezze a kezelést.
 • Mindig óvatosan és pontosan használja a Wartner Szemölcsfagyasztót. Ha nem eléggé óvatos, hegesedés és idegi károsodás fordulhat elő.
Hvem fremstiller Wartner Frysebehandling 2nd Generation?
Wartner Frysebehandling 2nd Generation fremstilles af Omega Pharma International nv, Venecoweg 26, 9810 Nazareth, Belgium

Distributör: Omega Pharma Nordic AB, SE-Kista

Milyen komolyak a különféle mellékhatások?
 • A bőr fehér elszíneződése: amikor a habszivacs applikátort a problémás területre nyomja, a bőr elfehéredik. A habszivacs applikátor eltávolítása után ez az elszíneződés gyorsan elmúlik.
 • Hólyag megjelenése: ez a hólyag eltűnik, amikor a közönséges szemölcs vagy a lábon lévő szemölcs leesik a bőrről. A hólyag alatt addigra már kialakul az új bőr.
 • Fájdalom az alkalmazás során: szúró érzés jelentkezhet, amikor a habszivacs applikátort a bőrhöz nyomja. A habszivacs applikátor eltávolítása után ez a szúró érzés gyorsan enyhül.
 • Helyi szövetelhalás: ez csak a bőr mélyfagyasztása esetén fordul elő. Ezért soha ne tartsa a habszivacs applikátort a közönséges szemölcsön 20 másodpercnél tovább (40 másodperc lábon lévő szemölcsök esetében).
 • Hegek és idegkárosodás: ilyen csak figyelmetlen alkalmazás következtében fordulhat elő, amikor nem követik a használati útmutató előírásait. A mélyfagyasztás és így a károsodás elkerülése végett soha ne tartsa a habszivacs applikátort a közönséges szemölcsön 20 másodpercnél tovább (40 másodperc lábon lévő szemölcsök esetében).
Hvor kan jeg købe Wartner Frysebehandling 2nd Generation?
Du kan købe Wartner Frysebehandling 2nd Generation på apoteket.
Hvordan fungerer Wartner Frysebehandling 2nd Generation?
Wartner Frysebehandling 2nd Generation fungerer på samme måde som den metode, der anvendes i sundhedsvæsenet. Frysemidlet påføres skumapplikatoren, og vorten fryses derefter væk ved at skumapplikatoren holdes mod vorten i 20 eller 40 sekunder. Efter frysebehandlingen falder vorten af efter 10-14 dage. Wartner Frysebehandling 2nd Generation er ikke skadeligt for miljøet. TRIN 1 Hold den blå ende af skumapplikatoren mellem tommelfinger og pegefinger, og klem, indtil den lille åbning kan ses. Sæt skumapplikatorens åbning fast på applikatorholderens stang, så stangen dækkes helt. TRIN 2 Hold spraybeholderen opret, og vend den væk fra kroppen og fra åben ild, varme, direkte sollys og elektriske kilder. Placer applikatorholderen med skumapplikatoren i ventilen i toppen af spraybeholderen, så skumapplikatoren skjules. Hold om den nederste del af spraybeholderen med den ene hånd, og tryk applikatorholderen ned med den anden hånd i mindst 3 sekunder. Der høres en hvislelyd, mens applikatorholderen holdes nede. Fjern applikatorholderen med skumapplikatoren fra ventilen. Skumapplikatoren er nu fyldt med kold væske, og der vil kunne ses kondens. Kondensen er ufarlig. TRIN 3 Når skumapplikatoren er blevet fyldt med kold væske, skal du vente i 20 sekunder, inden du holder den mod huden. Dette gøres for at sænke temperaturen yderligere og forbedre effekten af Wartner®. TRIN 4 Når du har ventet i 20 sekunder, skal du trykke skumapplikatoren let mod vorten. Ved håndvorter: Tryk skumapplikatoren mod vorten i 20 sekunder. Ved fodvorter: Tryk skumapplikatoren mod vorten i 40 sekunder. Kontrollér, at skumapplikatoren virkelig ligger ind mod det sted, der skal behandles, med et konstant tryk. Skumapplikatoren skal holdes mod vorten i det tidsrum, der er angivet ovenfor. På grund af frysningen opstår der en vis stikkende fornemmelse. Når du har fjernet skumapplikatoren fra vorten, skal du vente i 2 minutter. Anvend derefter en papirserviet til at løsne skumapplikatoren fra holderen. Kassér skumapplikatoren efter brug. Anvend ikke den samme skumapplikator igen. Rør heller ikke ved stangen på applikatorholderen med fingrene for at undgå, at huden inficeres med vortevirus igen. 2 YDERLIGERE BEHANDLINGSTRIN Forudgående og efterfølgende behandling af fodvorter INDEN BEHANDLING: Bad først foden i varmt vand i 5 minutter. Fjern eventuel hård hud omkring fodvorten med fodfilen. Fil, indtil fodvorten er synlig. TRIN 1-4 Se ovenfor. Samme trin, som anvendes til fjernelse af håndvorter. TRIN 5 Efter at have trykket skumapplikatoren mod fodvorten i 40 sekunder kan man opleve et let ubehag, når der opstår tryk eller friktion på det behandlede område. Dette kan afhjælpes ved at bruge et trykaflastende plaster på det behandlede område. Trykaflastende plastre kan købes på apoteket og indgår ikke i pakken.
Ki használhatja a Wartner Szemölcsfagyasztót?
A Wartner Szemölcsfagyasztót a legtöbb felnőtt használhatja. A Wartner Szemölcsfagyasztó használható közönséges szemölcsök és lábon lévő szemölcsök eltávolítására 4 év feletti gyermekeknél is, de a kezelést csak felnőtt végezheti.
Kako se Wartner razlikuje od ostalih proizvoda za krioterapiju?
Prema kliničkim istraživanjima, Wartner ostvaruje bolje rezultate u usporedbi s konkurentnim proizvodima kad je riječ o postizanju prikladne temperature i natopljenosti aplikatora.
Kako djeluje Wartner smrzavač bradavica?
Wartner smrzavač bradavica djeluje na sličan način kao i metoda smrzavanja tekućim dušikom koju primjenjuju liječnici. Sredstvo za smrzavanje nanosi se na spužvasti aplikator, nakon čega se obična bradavica ili bradavica na stopalu smrzava pritiskom natopljenog spužvastog aplikatora u trajanju od nekoliko sekundi. Kao posljedica smrzavanja, izraslina bi trebala otpasti nakon 10 do 14 dana. Wartner smrzavač bradavica nije štetan za okoliš.
Kako primijeniti Wartner smrzavač bradavica?
KORAK 1
Pridržite plavi kraj spužvastog aplikatora palcem i kažiprstom i pritišćite dok se ne pojavi mali otvor. U otvor na spužvastome aplikatoru do kraja umetnite štapić na držaču aplikatora.
KORAK 2
Aerosolni raspršivač držite uspravno i podalje od svog tijela i otvorenog plamena, izvora topline i električne energije te izravne sunčeve svjetlosti. Držač aplikatora sa spužvastim aplikatorom umetnite u otvor na vrhu aerosolnog raspršivača tako da se spužvasti aplikator više ne vidi. Držeći dno aerosolnog raspršivača jednom rukom, drugom rukom čvrsto pritišćite držač aplikatora 3 sekunde (brojite od 21 do 23). Prilikom pritiskanja čut ćete šištanje. Skinite držač aplikatora sa spužvastim aplikatorom s ventila aerosolnog raspršivača. Spužvasti aplikator natopljen je hladnom tekućinom i doći će do bezopasne kondenzacije.
KORAK 3
Nakon što se spužvasti aplikator natopi tekućinom, pričekajte 20 sekundi prije nanošenja kako bi se dodatno snizila temperatura aplikatora i time osigurala veća učinkovitost Wartnera.
KORAK 4
Nakon 20 sekundi pritisnite držač aplikatora sa spužvastim aplikatorom lagano na bradavicu.
 • Za obične bradavice: držite aplikator 20 sekundi.
  Tijekom tretmana kontakt spužvastog aplikatora s tretiranim područjem mora biti stalan te u skladu s navedenim trajanjem tretmana. Moguća je pojava lagane boli i osjećaja peckanja zbog smrzavanja. Nakon tretmana pričekajte dvije minute prije uklanjanja spužvastog aplikatora s držača aplikatora papirnatom maramicom. Spužvasti aplikator bacite nakon jednokratne upotrebe. Upotrijebljeni spužvasti aplikator nemojte ponovno upotrebljavati i nemojte ga dodirivati golim rukama kako se ne biste ponovno zarazili virusom.
  DVA DODATNA KORAKA U TRETIRANJU BRADAVICA NA STOPALIMA za optimalnu pripremu i njegu nakon tretmana

PRIJE TRETMANA Najprije namačite stopala u toploj vodi 5 minuta, a nakon toga turpijicom uklonite grubu kožu kako biste razotkrili jezgru. SMRZAVANJE
Bradavice na stopalima su tvrdoglavije nego obične bradavice i zbog toga treba prisloniti bijeli vrh spužvastog aplikatora na 40 sekundi.
KORAK 5
Nakon tretmana od 40 sekundi mogli biste osjetiti nelagodu prilikom pritiskanja ili dodirivanja tretiranog područja. Osjetljivo područje možete zaštititi flasterima s jastučićima. Jastučići za zaštitu priloženi su pakiranju Wartner smrzavača bradavica na stopalima.
Je li upotreba Wartner smrzavača bradavica bolna?
Smrzavanje kože može uzrokovati laganu bol te osjećaj peckanja. Ta će neugoda brzo proći, a na tretiranome području nastat će mjehurići.
Mit tegyek, ha a szemölcs nem tűnik el 14 nap alatt?
Ha a közönséges szemölcs vagy lábon lévő szemölcs 14 nap után sem tűnik el, kezelje újra. Egy közönséges szemölcs vagy lábon lévő szemölcs maximum 3 alkalommal kezelhető a 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztóval, és az egyes kezelések között 2 hetes szüneteket kell tartani.
Je li Wartner smrzavač bradavica siguran za upotrebu?
Da, Wartner smrzavač bradavica siguran je za upotrebu ako pažljivo slijedite upute; međutim, ne preporučujemo upotrebu kod djece mlađe od četiri godine. Wartner smrzavač bradavica nosi oznaku CE i klasificiran je kao medicinski proizvod razreda II A u skladu s europskim smjernicama (Direktiva Vijeća 93/42/EEZ), a mnogi znanstveni i medicinski stručnjaci ocijenili su ga kao sigurnu metodu uklanjanja običnih bradavica i bradavica na stopalima: „Wartner smrzavač bradavica udovoljava svim zakonskim propisima koji štite sigurnost korisnika.“ – gosp. J. Sleumer, upravitelj laboratorija Eurofill, Zaandam, Nizozemska Dermatolozi potvrđuju da je Wartner smrzavač bradavica siguran za upotrebu: „Učinkovitost Wartner smrzavača bradavica može se u svakome pogledu mjeriti s klasičnom metodom tretiranja bradavica (tekući dušik = liječnička metoda), a učinak smrzavanja gotovo je jednak učinku tekućeg dušika, iako je malo sporiji (aplikacija od 20” umjesto aplikacije od 3”), što mislim da je sigurnije i manje bolno.“ – dr. J. M. Gray, dermatolog, Pariz, Francuska „Stručnjaci smatraju da tekućinu za smrzavanje Wartner smrzavača bradavica pacijenti mogu samostalno upotrebljavati te se može prodavati u slobodnoj prodaji.“ – dr. I. H. Boersma, dermatolog, bolnica Alberta Schweizera, Zwijndrecht, Nizozemska
Kada se Wartner smrzavač bradavica ne smije upotrebljavati?
Wartner smrzavač bradavica ne smije se upotrebljavati:
 • za uklanjanje bradavica na licu i genitalnim područjima
 • ako je koža upaljena
 • za uklanjanje madeža, depigmentacija, za područja kože iz kojih rastu dlake ili dijelove kože neuobičajena izgleda koji nalikuju bradavicama
 • za tretiranje bradavica kod djece mlađe od četiri godine.
Érheti-e nedvesség a kezelt területet?
Igen. Zuhanyozhat és úszhat a 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztóval végzett kezelés után.
Koju temperaturu razvija Wartner smrzavač bradavica?
Wartner smrzavač bradavica na koži razvija temperaturu od -50°C, što je najniža temperatura među proizvodima za terapiju smrzavanjem.
Ártalmas a 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztó a környezetre?
Nem. A Wartner Szemölcsfagyasztó nem károsítja a környezetet.
Ostavlja li Wartner smrzavač bradavica ožiljke?
Ako pravilno slijedite upute navedene u letku s uputama, Wartner smrzavač bradavica neće ostaviti ožiljak. Koža katkad može izblijedjeti, no to će s vremenom nestati.
Ki gyártja a 2. generációs Wartnert Szemölcsfagyasztót?
A 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztót az Omega Teknika vállalat gyártja (Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Írország), és helyi leányvállalatai révén az Omega Pharma forgalmazza.
Je li teško primijeniti Wartner smrzavač bradavica?
Ne. Wartner smrzavač bradavica treba primijeniti precizno slijedeći upute, no sama primjena nije teška. U letku je detaljno opisan točan način primjene Wartner smrzavača bradavica.
Hol lehet megvásárolni a 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztót?
A 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztó gyógyszertárakban vásárolható meg.
Koliko dugo treba pritiskati plastični držač na otvor na vrhu aerosolnoga raspršivača?
Čvrsto pritisnite plastični držač prema dolje i držite tri sekunde.
Koliko dugo treba držati hladni spužvasti aplikator na običnoj bradavici ili bradavici na stopalu?
 • Obične bradavice: (maks.) 20 sek
 • Bradavice na stopalima: (maks.) 40 sek
Koliko se puta smije upotrijebiti spužvasti aplikator?
Svaki se spužvasti aplikator smije upotrijebiti samo jedanput, a zatim se mora baciti kako se virus ne bi dalje širio.
Koliko se često smije primjenjivati Wartner smrzavač bradavica?
Wartner smrzavač bradavica može se primijeniti do tri puta po običnoj bradavici ili bradavici na stopalu. Između tretmana trebala bi proći dva tjedna.
Hoće li se uspješno tretirane obične bradavice ili bradavice na stopalu vratiti?
Uspješno tretiranje obične bradavice ili bradavice na stopalu najčešće znači da je ona trajno uklonjena. Imunološki sustav tijela obično će ukloniti sve preostale tragove.
Kada se Wartner smrzavač bradavica ne smije upotrebljavati?
 • Ako bolujete od dijabetesa.
 • Ako ste trudni.
 • Ako se obična bradavica ili bradavica na stopalu nalazi na osjetljivom području tanke kože (npr. lice, vrat, pazusi, brada, prsa) te na genitalnim bradavicama.
 • Ako je okolna ili zahvaćena koža upaljena.
 • Ako niste sigurni radi li se o običnoj bradavici ili bradavici na stopalu.
 • Wartner smrzavač bradavica ne smije se upotrebljavati za tretiranje bradavica kod djece mlađe od četiri godine.
Jesu li moguće nuspojave nakon primjene Wartner smrzavača bradavica?
Moguće su određene nuspojave:
 • Kao i kod ostalih metoda smrzavanja, koža može privremeno pobijeliti.
 • Ispod bradavice može nastati mjehurić, no to je dio tretmana i potpuno je bezopasno.
 • Primjena Wartner smrzavača bradavica može uzrokovati nelagodu.
 • Predugo držanje spužvastog aplikatora na običnoj bradavici ili bradavici na stopalu može dovesti do odumiranja okolnog tkiva. Stoga svakako pažljivo slijedite upute i nikako nemojte držati aplikator na običnoj bradavici ili bradavici na stopalu dulje od preporučenog.
 • Wartner smrzavač bradavica uvijek upotrebljavajte pažljivo i precizno slijedeći upute. Svaki neoprez može dovesti do pojave ožiljaka i oštećenja živaca.
Koliko su ozbiljne nuspojave?
Diskoloracija (pobjeljivanje) kože: čim pritisnete spužvasti aplikator na zahvaćeno područje, koža pobijeli. Ta se diskoloracija brzo povlači, čim se spužvasti aplikator ukloni. Nastajanje mjehurića: taj će mjehurić nestati čim obična bradavica ili bradavica na stopalu otpadne. Ispod mjehurića u međuvremenu će narasti nova koža. Nelagoda tijekom upotrebe: kada se spužvasti aplikator prisloni na kožu, može se javiti osjećaj peckanja, koji ubrzo nestaje, nakon što se spužvasti aplikator ukloni. Odumiranje okolnog tkiva: to se događa samo tijekom dubokog smrzavanja kože. Stoga nikada nemojte držati spužvasti aplikator na običnoj bradavici dulje od 20 sekundi (40 sekundi na bradavici na stopalu). Ožiljci i oštećenja okolnog tkiva: to se događa samo kod nepažljive primjene, kada se ne slijede upute navedene u letku. Spužvasti aplikator nikada nemojte držati na običnoj bradavici dulje od 20 sekundi (40 sekundi na bradavici na stopalu) kako ne bi došlo do predubokog smrzavanja i time oštećenja kože.
Što učiniti ako se nuspojave ne povuku?
Potražite savjet liječnika ako osjećaj peckanja potraje ili se tijekom primjene Wartner smrzavača bradavica pojave koje druge komplikacije.
Tko može upotrebljavati Wartner smrzavač bradavica?
Wartner smrzavač bradavica može upotrebljavati većina odraslih. Wartner smrzavač bradavica može se upotrebljavati i za uklanjanje običnih bradavica i bradavica na stopalu kod djece starije od četiri godine, no proizvod mora nanositi odrasla osoba.
Može li se Wartner smrzavač bradavica upotrebljavati za tretiranje bradavica kod djece?
Da, Wartner smrzavač bradavica može se upotrebljavati za tretiranje bradavica kod djece starije od četiri godine.
Mogu li Wartner smrzavač bradavica upotrebljavati i trudnice?
Ne. Nemojte upotrebljavati Wartner smrzavač bradavica ako ste trudni ili dojite.
Koliko će brzo nestati obična bradavica ili bradavica na stopalu?
Potrebno je otprilike od 10 do 14 dana da obična bradavica ili bradavica na stopalu nestane.
Što učiniti ako bradavica ne nestane nakon 14 dana?
Ako obična bradavica ili bradavica na stopalu ne nestane nakon 14 dana, možete ponoviti tretman. Svaku običnu bradavicu ili bradavicu na stopalu možete tretirati Wartner smrzavačem bradavica najviše tri puta, s razmakom od dva tjedna između tretmana.
Jelentkezhet-e hegesedés a Wartner szemölcsfagyasztó használatát követően?
Amennyiben pontosan követi a használati útmutatóban leírt utasításokat, a Wartner Szemölcsfagyasztó használata nem jár hegesedéssel. A bőr ugyan esetenként elszíneződhet, de ez idővel elmúlik.
Kako njegovati tretirano područje?
Tretirano mjesto na koži održavajte čistim. Nemojte ga dirati ni grepsti. Mjehuriće zaštitite flasterom i nemojte ih bušiti.
Smije li se tretirano područje močiti?
Da. Nakon primjene Wartner smrzavača bradavica smijete plivati i tuširati se.
Je li Wartner smrzavač bradavica štetan za okoliš?
Ne. Wartner smrzavač bradavica nije štetan za okoliš.
Hvordan virker Wartner Frysebehandling 2nd Generation?
Denne virker på samme måte som frysebehandlingen legen utfører. Frysevesken appliseres på skumapplikatoren og vorten fryses dermed bort ved at skumapplikatoren holdes mot vorten i 20 eller 40 sekunder. Etter nedfrysingen løsner vorten og blir borte etter 10-14 dager. TRINN 1
Hold den blå enden av skumapplikatoren mellom tommel og pekefinger og klem til den lille åpningen syns. Sett fast den blå skumapplikatoren på applikatorholderens pigg, så den dekkes helt.
TRINN 2
Hold spraybeholderen loddrett, og unna kroppen. Brukes ikke i nærhet til åpen ild, varme, direkte sollys og elektriske kilder.Plasser applikatorholderen ned i ventilen på toppen av flasken og trykk ned i minst 3 sekunder. Det kommer en ”fresende” lyd mens den holdes nede. Etter 3 sekunder er skumapplikatoren fylt med fryseveske og man kan se en ufarlig kondensrøyk.
TRINN 3
Etter at skumapplikatoren er fylt med fryseveske, venter du i 20 sekunder før du setter den mot vorten. Dette er for at skumapplikatoren skal få enda lavere temperatur.
TRINN 4
Etter å ha ventet i 20 sekunder, trykker du skumapplikatoren lett mot vorten og holder den der.
 • Etter å ha ventet i 20 sekunder, trykker du skumapplikatoren lett mot vorten og holder den der.
 • For håndvorter holder du den på vorten i 20 sekunder, og for fotvorter i 40 sekunder. Pass på å holde den på vorten med et jevnt trykk under hele behandlingstiden.
Hold den hele den anbefalte behandlingstiden, du vil kjenne en isende/stikkende følelse i vorten som et resultat av nedfrysingen. Etter behandlingstiden er over og den er fjernet fra vorten, venter du 2 minutter før du bruker tørkepapir for å fjerne skumapplikatoren fra piggen på beholderen. Ikke rør skumapplikatoren med fingrene, for å unngå ny smitte av virus, kast den i søppla og bruk den ikke flere ganger.

2 EKSTRA TRINN FOR BEHANDLING AV FOTVORTER

Før og etterbehandling av fotvorter Ta et fotbad i ca 5 minutter. Bruk vedlagte fotfil og fjern evt hard hud rundt fotvorten. Fil sånn at vorten blir godt synlig. Utfør trinn 1-4
Se over, samme trinn som for fjerning av håndvorter.
TRINN 5
Etter 40 sekunder behandling med skumapplikatoren mot fotvorten kan man føle et lett ubehag når det blir trykk eller friksjon på det behandlede området. Dette kan unngås med å bruke et avlastningsplaster som kan kjøpes på apotek. Dette følger ikke med i pakningen.
Tko proizvodi Wartner smrzavač bradavica?
Wartner smrzavač bradavica proizvodi Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Irska, a distribuira ga Omega Pharma putem lokalnih podružnica.
Як діє Вартнер Кріо\Wartner Cryo II покоління?
Вартнер Кріо\Wartner Cryo II покоління діє тим же способом, що і рідкий азот, який зазвичай використовують лікарі. Охолоджуюча речовина наноситься на аплікатор; потім ви заморожуєте бородавку, притискаючи до неї аплікатор впродовж декількох секунд.  В результаті заморожування наріст на шкірі повинен відпасти через 10-14 днів. Вартнер Кріо\Wartner Cryo II покоління не є шкідливим для навколишнього середовища.
Gjør det vondt å behandle med Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Nedfrysing av vorten kan gi et ubehag med en stikkende følelse i området som behandles. Dette går raskt over, og det dannes en liten hinne under vorten.
Gdje se može kupiti Wartner smrzavač bradavica?
Wartner smrzavač bradavica možete kupiti u obližnjoj ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama.
Як використовувати Вартнер Кріо\Wartner Cryo II покоління?
КРОК 1
Візьміть аплікатор за синю частину великим та вказівним пальцями та стисніть до появи невеличкого отвору. Вставте в отвір аплікатора стержень тримача так, щоб стрижня не було видно.
КРОК 2
Візьміть аерозольний балон, тримаючи його вертикально та якнайдалі від себе, вогню, місць нагрівання, прямого сонячного опромінення та електричних приладів. Вставте тримач з одноразовим губчастим аплікатором в отвір на верхній частині балону. Утримуючи аерозольний балон однією рукою за нижню частину, другою рукою натисніть на тримач до появи шипіння. Утримуйте його в такому положенні впродовж 3 секунд; під час цього Ви будете чути звук, що нагадує свист.  Після цього витягніть тримач з аплікатором з отвору балону. При правильно проведеній процедурі  аплікатор буде насичений холодною рідиною та покритий конденсатом, який є цілком безпечним.
КРОК 3
Після насичення аплікатора зачекайте  20 секунд для досягнення оптимальної для лікування температури.
КРОК 4
Злегка притисніть аплікатор до бородавки. Час аплікацій складає:
 • для звичайних бородавок: 20 секунд
 • для підошовних бородавок: 40 секунд
Зберігайте постійний контакт з бородавкою проятгом всьогот часу аплікації. В процесі заморожування можуть з’явитись відчуття легкого болю та\або печіння. Необхідно чітко дотримуватись рекомендацій щодо часу аплікації. Після закінчення аплікації заждіть 2 хвилини, та обережно, за домогою лоскута тканини, витягніть аплікатор з тримача та викиньте його. Щоб уникнути повторного зараження вірусом, уникайте контакту здорової шкіри з аплікатором та використовуйте його більше одного разу.
2 ДОДАТКОВИХ КРОКИ, ПОТРІБНІ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ПІДОШОВНИХ БОРОДАВОК ПІДГОТОВКА ДО ЛІКУВАННЯ Опустіть ступню в теплу воду на 5 хвилин, потім за допомогою пилки, що входить до комплекту упаковки, акуратно зніміть верхній шар бородавки.  Це забезпечить більш глибоке та рівномірне заморожування. КРОКИ 1-4
Дивитися вище. Ті ж кроки, що і для видалення бородавок на руках.
КРОК 5
Деякий час після аплікації Ви можете відчувати деякий дискомфорт при ходьбі. Щоб уникнути неприємних відчуттів, ви можете захистити чутливу ділянку за допомогою пластиру (пластир до комплекту не входить).
Er Wartner Frysbehandling 2nd Generation trygg å bruke?
Ja, dette er en trygg måte å fjerne vorter på, om du følger bruksanvisningen. Vi anbefaler ikke bruk av Wartner til barn under 4 år. Wartner Frysbehandling 2nd Generation er CE-merket og klassifisert som et medisinteknisk produkt klasse 2a, og oppfyller EU sine retningslinjer (direktiv 93/42/EEG). Den er testet av forskere og medisinske eksperter og er klarert som en sikker metode for fjerning av vorter. “Wartner Frysbehandling 2nd Generation oppfyller alle gjeldende juridiske krav for å sikre forbrukerens sikkerhet”. J Sleumer – Laboratoriesjef, Eurofill – Zaandam, Nederland. Dermatologer bekrefter at Wartner Frysbehandling 2nd Generation er sikker: ”Wartner Frysbehandling 2nd Generation har samme grad av effekt som den klassiske metoden (flytende nitrogen som brukes av leger) i alle henseelser, og nedfrysingseffekten ligner den som fås med flytende nitrogen. Muligens noe langsommere (20 sek applisering kontra 3 sek), hvilket jeg anser som sikrere og mindre smertefullt” Dr J M Gray, dermatolog – Paris, Frankrike. Ekspertene mener at Wartner Frysbehandling 2nd Generation nedfrysningsmetode kan appliseres av forbrukeren selv, og derfor kan selges reseptfritt” Dr I H Boersma – Dermatolog – Albert Schweizersjukhuset – Zwijndrecht, Nederländerna.
Чи виникає біль при видаленні бородавок за допомогою Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
При заморожуванні  можуть виникнути легкий біль та\або відчуття печіння, що спричиняють певний дискомфорт. Але ці явища швидко проходять, на шкірі залишається лише маленький пухирець, що згодом відпадає.
Når skal man ikke bruke Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation skal ikke brukes på:
 • Vorter i ansikt.
 • Kjønnsvorter.
 • Irritert eller infisert hud.
 • Rød hud eller hud som viser tegn til inflammasjon som f.eks kløe eller hovenhet.
 • Vorter med hårvekst, fødselsmerker eller mørke hudflekker, pigmentert hud eller andre hudforandringer.
 • Vorter hos barn under 4 år.
 
Чи є безпечним застосування Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
застосуванні за умов чіткого дотримання інструкцій; але ми все ж не рекомендуємо цій засіб дітям до чотирьохрічного віку. Вартнер Кріо\Wartner Сryo II покоління є медичним виробом Класу II A, і відповідає Європейським директивам (Директива ради ЄС 93/42/EEC). Він був досліджений науковими і медичними експертами та визнаний безпечним засобом для видалення бородавок: ” Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління відповідає всім вимогам законів, що забезпечують безпеку споживачів “, – Й.Слемер, керівник лабораторії Єврофілл, м. Заандам, Нідерланди. Дерматологи також підтверджують безпеку Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління: “Ефективність Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління порівняна з класичними процедурами лікування (рідкий азот – метод, що зазвичай використовують лікарі), його заморожувальна дія подібна дії рідкого азоту, і, хоча вона є дещо повільнішою (20-секундна аплікація проти 3-х секундної), але, на мою думку, безпечнішою та менш болісною”, – д-р Дж.М.Грей, дерматолог, м. Париж, Франція. “Експерти вважають, що пацієнти можуть використовувати Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління самостійно, тому препарат можно вільно продавати без рецепту лікаря», – д-р І.Х.Берсма, дерматолог, Госпіталь Альберта Швейцера, м. Цвійндрехт, Нідерланди.
Kako Wartner 2. Generacija deluje?
Wartner 2. Generacija deluje na sličan način kao metoda zamrzavanja tečnim azotom koju koriste lekari. Smeša za zamrzavanje se aplikuje uz pomoć sunđerastog aplikatora, tako što se aplikator zasiti smešom i zatim prisloni na nekoliko sekundi na bradavicu. Kao posledica ovoga, izraslina otpadne nakon 10-14 dana. Wartner 2. Generacija nije štetan po okolinu.
Mikor nem használhatja a 2. generációs Wartner Szemölcsfagyasztót?
 • Ha cukorbeteg.
 • Ha terhes.
 • Ha a szemölcs valamilyen érzékeny, vékony bőrfelületen (például arc, nyak, hónalj, áll, mell) vagy a nemi szerven található.
 • Ha a szemölcs melletti vagy a szemölcsös bőr gyulladásban van.
 • Ha nem biztos abban, hogy a kezelni kívánt bőrtünet tényleg közönséges szemölcs vagy lábon lévő szemölcs.
 • Nem szabad használni a Wartner Szemölcsfagyasztót 4 év alatti gyermekeknél.
Kako da primenite Wartner 2. Generaciju?
KORAK 1
Držite plavi kraj sunđerastog aplikatora palcem i kažiprstom, i pritisnite dok se ne pojavi mali otvor. Navucite otvor sunđerastog aplikatora na štapić držača aplikatora sve dok ceo štapić ne uđe unutra.
KORAK 2
Držite bočicu uspravno, udaljeno od svog tela, kao i od plamena, izvora toplote, direktne sunčeve svetlosti ili bilo kog izvora električne energije. Postavite držač na kome je sunđerasti aplikator u otvor na vrhu bočice, tako da se deo držača na koji je navučen aplikator više ne vidi. Držite aerosol bočicu jednom rukom pri dnu, a drugom rukom pritisnite na dole držač aplikatora na 3 sekunde (izbrojte od 21 do 23). Čućete šištanje dok pritiskate. Izvadite držač sa sunđerastim aplikatorom iz ventila. Sunđerasti aplikator je sada zasićen hladnom tečnošću i dolazi do kondenzacije koja je bezopasna.
KORAK 3
Nakon zasićenja sunđerastog aplikatora, sačekajte dodatnih 20 sekundi radi dodatnog sniženja temperature čime se postiže veća efikasnost Wartner-a.
KORAK 4
Nakon isteka 20 sekundi, držač sa sunđerastim aplikatorom lagano prislonite na bradavicu.
 • Kod obične bradavice držite 20 sekundi.
 • Kod bradavice na stopalu držite 40 sekundi.
  Kontakt aplikatora sa površinom koja se tretira treba da bude konstantan. Dužina trajanja tretmana treba da bude u skladu sa preporukom. Blagi bol i peckanje koji mogu da se jave su posledica zamrzavanja. Nakon tretiranja bradavice, sačekajte 2 minuta pre nego što uz pomoć maramice uklonite sunđerasti aplikator sa držača. Nakon jedne upotrebe bacite sunđerasti aplikator. Nemojte ponovo da ga koristite niti da dodirujete njegov vrh golim rukama da ne bi ponovo zarazili kožu virusom bradavice.
  2 DODATNA KORAKA U SLUČAJU BRADAVICA NA STOPALU za optimalnu pripremu i zaštitu nakon tretmana

PRE TRETMANA Prvo, potopite stopalo u toplu vodu na 5 minuta, a zatim turpijom pažljivo sastružite rožnati sloj kako biste bradavicu na stopalu učinili dostupnom. KORACI 1-4
Na isti način kao gore navedeno kod uklanjanja običnih bradavica.
KORAK 5
Nakon završenog tretmana u trajanju od 40 sekundi, moguće je da, pri pritisku ili trenju, osetite blagu nelagodnost na tretiranom području. U tom slučaju može da Vam bude od pomoći da zaštitite osetljivo područje flasterom sa jastučićem koji je dostupan u prodaji. Flasteri sa jastučićima nisu priloženi.
Hvor kjølig blir Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Den fryser ned vorten ved -50 C° som er den laveste målte temperatur som finnes på markedet innen kryoterapi.
Da li tretman Wartner-om boli?
Zamrzavanje kože može da dovede do blagog osećaja bola i peckanja koje može da izazove malo neprijatnosti. Ovo brzo prolazi, nakon čega se formira mali plik ispod tretiranog dela, koji može biti bolan.
Hvor bra er Wartner Frysbehandling 2nd Generation sammenlignet med andre kryoprodukter på markedet?
Basert på klinisk studie er Wartner best på markedet når man måler behandlingstemperatur.
У яких випадках не слід використовувати Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління не використовують: для видалення бородавок на обличчі і геніталіях; для аплікації на шкіру з ознаками запалення; для видалення родимок, пігментних плям та інших шкірних утвореннях, що можуть нагадувати бородавки для видалення бородавок у дітей молодше чотирьох років.
Da li je Wartner 2. Generacija bezbedan za primenu?
Da, Wartner 2. Generacija je bezbedan za primenu ukoliko pažljivo pratite uputstvo za upotrebu; ipak ne savetujemo primenu kod dece mlađe od 4 godine. S obzirom na to da je obeležen CE znakom i klasifikovan kao medicinsko sredstvo klase IIa, prema zahtevima Evropske regulative (Direktiva 93/42/EEC), Wartner 2. Generacija je procenjen od strane nekoliko naučnih i medicinskih stručnjaka kao bezbedan tretman za uklanjanje običnih bradavica i bradavica na stopalu: „Wartner 2. Generacija ispunjava sve zakonske zahteve koji garantuju zaštitu potrošača“. Mr J Sleumer – Laboratory Manager Eurofill – Zaandam, Holandija Dermatolozi potvrđuju bezbednost Wartner 2. Generacije: „Efikasnost Wartner 2. Generacije može da se poredi sa klasičnom metodom (terapija tečnim azotom koju koriste lekari) u svakom pogledu, a efekat zamrzavanja je sličan onome koji se postiže tečnim azotom, možda neznatno sporiji (aplikacija traje 20 sekundi umesto 3 sekunde), zbog čega smtram da je metoda bezbednija i manje bolna.” Dr J M Gray – Dermatolog – Pariz, Francuska „Moje stručno mišljenje je da smešu za zamrzavanje koju sadrži Wartner 2. Generacija pacijenti mogu samostalno da koriste i da zbog toga može da se nađe u slobodnoj prodaji“ Dr I H Boersma – Dermatolog – Albert Schweizer Hospital – Zwijndrecht, Holandija
Kommer jeg til å få arr etter behandlingen?
Om du følger bruksanvisningen korrekt, kommer Wartner Frysbehandling 2nd Generation ikke til å forårsake noen arr. Huden kan i enkelte tilfeller bli noe missfarget, men dette forsvinner etter en tid.
Яка температура досягаєтся при застосуванні Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
При застосуванні Вартнер Кріо\ Wartner Сryo  II покоління досягається найнижча серед  засобів для самостійного заморожування бородавок температура –  -50°С.
Kada ne sme da se koristi Wartner 2. Generacija?
Wartner 2. Generacija ne sme da se koristi: • Za uklanjanje bradavica sa lica ili genitalija; • Za tretman stanja kože sa znakovima upale; • Za uklanjanje tamnih mladeža, pigmentiranih delova kože iz kojih rastu dlake, ili bilo kojih delova kože neuobičajenog izgleda koji može da podseća na bradavicu; • Za uklanjanje bradavica kod dece mlađe od 4 godine.
Er Wartner Frysbehandling 2nd Generation vanskelig å applisere?
Nei. Wartner Frysbehandling 2nd Generation appliseres med nøyaktighet, men det er ikke vanskelig. I bruksanvisningen finnes en god beskrivelse av hvordan man appliserer.
Чи є різниця між Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління та іншими засобами для кріотерапії, представленими на ринку?
Клінічні дослідження показали, що Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління чітко перевершує інші засоби цієї групи за такими параметрами, як насиченість аплікатору холодовим агентом та досягнення терапевтичних рівнів температури.
Kolika se temperature postiže primenom Wartner 2. Generacije?
Wartner 2. Generacija dostiže temperature na koži od -50°C, što je najniža temperatura među preparatima na bazi krioterapije koji su dostupni na tržištu.
Чи з’являться у мене рубці після використання Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
Якщо ви будете чітко дотримуватись всіх рекомендацій, вказаних в листку-вкладиші, застосування Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління не призведете до появи рубців. В деяких випадках може може мати місце зміна кольору шкіри, що з часом зникає.
Kakav je Wartner 2. Generacija u odnosu na druge proizvode na bazi krioterapije koji su na tržištu?
Prema kliničkim istraživanjima, Wartner pokazuje bolje rezultate u odnosu na konkurenciju u pogledu terapeutske temperature i zasićenja aplikatora.
Чи складно користуватись Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
Ні. При застосуванні Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління слід суворо дотримуватись інструкції, але це не складно. Листок-вкладиш з інформацією для пацієнта детально пояснює, що саме вам слід робити.
Da li primena Wartner 2. Generacije može da dovede do pojave ožiljaka?
Ukoliko pažljivo pratite uputstvo za upotrebu, nakon tretmana ne bi trebalo da dođe do pojave ožiljaka. Može doći do pojave depigmentacije koja vremenom nestaje.
Hvor lenge skal jeg trykke ned ventilen?
Trykk den bestemt ned, og vent 3 hele sekunder.
Da li teško primeniti Wartner?
Ne. Wartner 2. Generaciju je potrebno primeniti precizno ali to nije teško. Uputstvo za upotrebu daje tačan opis na koji način treba da se primeni Wartner 2. Generacija.
Hvor lenge skal jeg holde den kjølige skumapplikatoren mot vorten?
Det kommer an på type vorte som skal behandles, størrelse og plassering (se bruksanvisning). Skumapplikatoren holdes mot håndvorte i maks 20 sekunder, og maks 40 sekunder for fotvorte.
Koliko dugo treba da držim sunđerasti aplikator pritisnut na ventilu?
Ventil treba čvrsto da pritisnete na 3 sekunde.
Hvor mange ganger kan jeg bruke en skumapplikator?
De er kun til engangsbruk, og kastes etter behandling.
Як довго слід натискати на клапан балону?
Потрібно сильно натискати на клапан  впродовж трьох секунд.
Koliko dugo treba da držim hladan sunđerasti aplikator na bradavici?
• Kod obične bradavice držite 20 sekundi. • Kod bradavice na stopalu držite 40 sekundi.
Hvor ofte kan jeg bruke Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Behandlingen kan gjøres 3 ganger per vorte. Det skal gå to uker mellom hver behandling på samme vorte.
Як довго мені слід тримати аплікатор з холодовим агентом на бородавці?
Звичайні бородавкиі: 20 секунд. Підошовні бородавки: 40 секунд.
Koliko puta smem da koristim sunđerasti aplikator?
Svaki sunđerasti aplikator sme da se koristi samo jednom i treba ga baciti nakon toga kako bi izbegli širenje virusa.
Kan vanlige vorter og fotvorter som behandles komme tilbake?
Om behandlingen var vellykket skal vorten forsvinne for godt. Kroppens immunforsvar vil rense bort eventuelle rester av vorten.
Скільки разів я можу використовувати аплікатор?
Кожен аплікатор може використовуватись лише один раз, після чого його слід викинути, щоб уникнути поширення вірусу.
Koliko često smem da koristim Wartner 2. Generaciju?
Jednu bradavicu ne smete da tretirate više od 3 puta. Između tretmana treba da napravite pauzu od 2 nedelje.
Når skal Wartner Frysbehandling 2nd Generation ikke brukes?
 • Om du er gravid
 • Om du er diabetiker
 • Om vorten sitter på et følsomt område der huden er tynn (f.eks ansikt, hals, armhuler, hake eller bryst) og ikke på kjønnsvorter.
 • Om huden rundt vorten eller selve vorten er betent.
 • Om du ikke er sikker på om det er en vanlig vorte
 • Brukes ikke på barn under 4 år.
Як часто я можу застосовувати Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
За необхідності, одну бородавку можно обробляти Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління до 3 разів.  Між аплікаціями потрібно робити 2-тижневу перерву.
Da li bradavica može ponovo da se pojavi nakon uspešnog tretmana?
Uspešan tretman bradavice uglavnom znači da je ona trajno uklonjena. Imuni sistem tela će se osloboditi eventualnih ostataka.
Har Wartner Frysbehandling 2nd Generation noen bivirkninger?
Det finnes enkelte mulige bivirkninger:
 • Huden blir midlertidig hvit mens vorten fryses
 • En ufarlig hinne/blemme dannes under vorten. Dette er en del av behandlingen og helt ufarlig.
 • Det kan gi et visst ubehag å behandle med Wartner Frysbehandling 2nd Generation.
 • Om skumapplikatoren trykkes mot vorten for lenge, kan det forårsake ødelagt vev. Derfor skal du følge behandlingstiden som er anbefalt.
 • Følg bruksanvisning nøye når du bruker Wartner Frysbehandling 2nd Generation, ved feil bruk kan det oppstå arr eller nerveskade.
Чи з'являться бородавки знову, якщо вони були успішно видалені?
Повністю видалена бородавка зникає назавжди. Нормально функціонуюча імунна система самостійно очистить організм від залишків інфекції.
U kojim slučajevima ne bi smeli da koristite Wartner?
• Ukoliko ste dijabetičar. • Ukoliko ste trudni. • Ukoliko se bradavica nalazi na delu tela gde je koža osetljiva (kao na pr. lice, vrat, pazuh, brada, grudi) ili u predelu genitalija. • Ukoliko koža koja je zahvaćena bradavicom ili okolna koža pokazuju znakove upale. • Ukoliko niste sigurni da li je promena na koži bradavica. • Za uklanjanje bradavica kod dece mlađe od 4 godine.
Hvor alvorlige er bivirkningene?
Hvitfarget hud: Denne missfargingen forsvinner raskt etter at skumapplikatoren fjernes fra huden. Hinne/blemme: Denne forsvinner når vorten løsner og forsvinner. Ny frisk hud dannes under hinnen. Ubehag/Smerte: Når skumapplikatoren trykkes mot huden kan en stikkende følelse kjennes. Dette forsvinner rask tid etter at skumapplikatoren er fjernet fra vorten. Ødelagt vev: Dette inntreffer kun når huden blir dypfryst. Derfor skal aldri skumapplikatoren holdes mot vorten i mer enn 20 sekunder (40 sekunder for fotvorte). Arrdannelse og nerveskader: Dette inntreffer kun ved feilbruk. Hold aldri skumapplikatoren mot vorten i mer enn 20 sekunder (40 sekunder for fotvorte), for å sikre at vorten ikke blir dypfryst og dermed ikke tar skade.
Da li primena Wartner 2. Generacija ima neželjene efekte?
Postoji određeni broj mogućih neželjenih efekata: • Kao i kod svih metoda zamrzavanja, koža može privremeno da pobeli. • Ispod bradavice se formira plik koji može da bude bolan. • Primena Wartner 2. Generacije može da izazove malu neprijatnost. • Predugo izlaganje bradavice zasićenom sunđerastom aplikatoru može da dovede do oštećenja lokalnog tkiva. Zbog toga treba pažljivo pratiti upustvo za primenu kao i navedeno trajanje tretmana. • Uvek koristite Wartner 2. Generaciju pažljivo i precizno. Nesmotrena primena može da dovede do pojave ožiljaka i oštećenja nerava.
Hva gjør jeg om bivirkningene ikke opphører?
Oppsøk lege om den stikkende følelsen ikke forsvinner, eller om du opplever andre komplikasjoner ved bruk av Wartner Frysbehandling 2nd Generation.
В яких випадках мені протипоказано застосування Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
Якщо ви страждаєте від діабету. Якщо ви вагітні. Якщо бородавка розташована на чутливій ділянці з тонкою шкірою (наприклад, на обличчі, шиї, пахвах, підборідді, грудях або геніталіях). Якщо шкіра довкола бородавки або обробленої шкіри має ознаки запалення. Якщо ви не упевнені в тому, чи дійсно ураження шкіри є звичайною або підошовною бородавкою. Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління не слід застосовувати у дітей до 4-ох річного віку.
Koliko su ozbiljni neželjeni efekti?
Bela obojenost kože: kao i kod drugih metoda zamrzavanja, koža može privremeno da pobeli čim pritisnete sunđerasti aplikator na zahvaćeno područje. Ova promena se ubrzo smanjuje nakon uklanjanja sunđerstog aplikatora. Pojava plika: plik će nestati čim bradavica otpadne. Ispod plika će već biti formirana nova, zdrava koža. Neprijatnost tokom primene: osećaj peckanja može da se javi kada se sunđerasti aplikator pritisne na kožu. Peckanje se brzo smanjuje nakon uklanjanja sunđerastog aplikatora. Lokalno oštećenje tkiva: ovo može da se desi samo ukoliko je tkivo izloženo smrzavanju duže nego što je preporučeno. Zato nikad ne držite aplikator na bradavici duže od 20 sekundi (tj. duže od 40 sekundi u slučaju bradavica na stopalu). Ožiljci i oštećenje nerava: ovo može da se desi samo usled nepravilne primene ukoliko ne pratite uputstvo za upotrebu. Nikada ne držite sunđerasti aplikator duže od 20 sekundi na bradavici (za bradavice na stopalu 40 sekundi) kako ne bi došlo do dubokog smrzavanja a samim tim do oštećenja.
Hvem kan bruke Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation kan brukes av de fleste voksne. Den kan også brukes til barn over 4 år, men behandlingen må utføres av en voksen.
Come funziona Wartner Crioterapia?
Wartner Crioterapia funziona con il metodo di congelamento con un liquido nitrogeno. L’applicatore in spugna contiene l’agente congelante che, una volta appoggiato sulla verruca per pochi secondi, la congela, causandone il distacco dopo 10-14 giorni. Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) non è dannoso per l’ambiente.
Чи може Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління викликати якісь побічні ефекти?
Існує декілька можливих побічних ефектів: Як і при застосуванні будь-яких інших методів заморожування, можливо тимчасове побіління шкіри в місці аплікації. На місці бородавки утворюється пухирець, але це є етапом лікування і цілком безпечно для організму. При проведенні аплікації можуть виникнути легкій біль та печіння в місці нанесення. Перевищення рекомендованого часу аплікації може призвести до відмирання тканин в місці контакту. Тому необхідно чітко дотримуватись інструкцій, наданих у листку-вкладиші до препарату. Завжди використовуйте Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління обережно та згідно з інструкцією. Невірне використання засобу може призвести до утворення рубців або пошкодження нервових закінчень.
Šta da uradim ukoliko neželjeni efekti ne prođu?
Uvek konsultujte lekara ukoliko osećaj peckanja ne nestane ili ukoliko se pojave neke druge komplikacije usled primene Wartner 2. Generacije.
Kan Wartner Frysbehandling 2nd Generation brukes for å behandle vorter hos barn?
Ja, Wartner kan brukes på barns vorter, men barnet må være over 4 år, og behandlingen utføres av en voksen.
Come si usa Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento)?
FASE 1
Tenere l’applicatore in spugna dalla parte blu tra il pollice e l’indice e premerlo finché non si apre una piccola fessura: inserirla sul manico dell’applicatore finché non copre del tutto la base.
FASE 2
Tenere la bomboletta nebulizzatrice in posizione verticale, lontano dal corpo e da corpi incandescenti, fonti di calore, raggi di sole e qualsiasi materiale elettrico. Inserire la base dell’applicatore con la spugna nell’apertura sulla parte superiore della bomboletta finché i due estremi combaciano: stringere la bomboletta alla base con una mano e con l’altra premere l’applicatore per 3 secondi (contare da 21 a 23). Si sentirà un leggero fischio durante la pressione. Rimuovere dalla bomboletta l’applicatore in spugna che, a questo punto, sarà saturo di liquido congelante e coperto di condensa: la condensa è innocua.
FASE 3
Una volta che l’applicatore in spugna è saturo, attendere 20 secondi prima dell’applicazione locale in modo da far scendere ulteriormente la temperatura con una migliore azione del prodotto.
FASE 4
Dopo l’attesa di 20 secondi, premere delicatamente l’applicatore in spugna sulla verruca.
 • Per le verruche comuni: premere per 20 secondi
 • Per le verruche plantari: premere per 40 secondi
Assicuratevi che vi sia un contatto costante con l’area da trattare e di non superare mai il tempo di applicazione. A seguito del congelamento si percepirà un leggero dolore, una sensazione come di puntura. Dopo aver trattato la verruca, attendere 2 minuti prima di usare un fazzoletto  per rimuovere l’applicatore in spugna dalla base. Gettare l’applicatore in spugna dopo l’uso. Non riutilizzarlo, né toccare a mani nude la punta per non rischiare di re-infettare la pelle con il virus della verruca.
2 FASI AGGIUNTIVE PER IL TRATTAMENTO DI VERRUCHE PLANTARI per preparare al meglio la pelle prima e dopo il trattamento. PRIMA DEL TRATTAMENTO Per prima cosa, ammorbidire la pelle dei piedi lasciandoli immersi in acqua calda per 5 minuti e successivamente sfregare la parte callosa con la lima per scoprire la verruca. FASI 1-4
Vedi sopra: seguire le stesse fasi per il trattamento delle verruche
FASE 5
Dopo l’applicazione di 40 secondi, potreste avvertire un fastidio se la zona trattata viene premuta o sfregata: può essere d’aiuto proteggere la zona sensibile con un cuscinetto adesivo da acquistare in farmacia (non incluso nella confezione).
Наскільки серйозними є побічні ефекти?
Побіління шкіри: після пристискання аплікатору шкіра під ним набуває білого кольору. Це явище швидко проходить після припинення контакту аплікатору зі шкірою. Поява пухирця на місці бородавки: пухирець зникне після відпадіння бородавки. На його місці утворюється нова, здорова шкіра. Легкий біль та печіння: можуть з’явитись в процесі аплікації. Ці явища зникають одразу після припинення контакту аплікатору зі шкірою. Відмирання тканин в місці контакту: може виникнути при занадто глибокому заморожуванні шкіри. Тому ніколи не тримайте аплікатор на шкірі більше 20 секунд на звичайних та більше 40 секунд на підошовних бородавках. Рубці і пошкодження нервових закінчень: можуть з’явитися лише в разі необережного застосування з недотриманням інструкцій, що наведені в листку-вкладиші. Ніколи не тримайте аплікатор на шкірі більше 20 секунд на бородавках, що розташовані руках та більше 40 секунд на підошовних бородавках, аби не заморозити глибоко шкіру занадто глибоко.
Ko sme da koristi Wartner 2. Generaciju?
Wartner 2. Generaciju sme da koristi većina odraslih osoba. Takođe možete da koristite Wartner 2. Generaciju za uklanjanje bradavica kod dece starije od četiri godine, ali tretman mora da izvede odrasla osoba.
Kan Wartner Frysbehandling 2nd Generation brukes av gravide kvinner?
Nei, Wartner Frysbehandling 2nd Generation brukes ikke ved graviditet eller amming.
Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) fa male?
Nel momento in cui la pelle si congela si può provare una sensazione di lieve dolore, come di una puntura, che può dare fastidio ma che passa rapidamente, lasciando una piccola vescica sottocutanea.
Da li Wartner 2. Generacija sme da se koristi za tretman kod dece?
Da, Wartner 2. Generacija je pogodan za decu stariju od četiri godine.
Hvor raskt forsvinner vorten?
Det tar ca 10-14 dager før vorten er borte.

L’uso di Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) è confortevole?
Sì, Wartner Crioterapia è confortevole se si seguono attentamente le istruzioni. Ne sconsigliamo l’uso su bambini sotto i 4 anni.
Що робити, якщо побічні явища не зникають?
Якщо відчуття печії або болю не зникає або виникають будь-які інші ускладнення, що можуть бути пов’язані с застосуванням засобу, обов’язково зверніться до лікаря.
Da li Wartner 2. Generaciju smeju da koriste trudnice?
Ne. Wartner 2. Generaciju ne smeju da koriste trudnice i dojilje.
Hva gjør jeg om vorten ikke er forsvunnet etter 14 dager?
Om vorten ikke forsvinner etter 14 dager, kan du behandle den på nytt. Hver vorte kan behandles maks 3 ganger, med 2 ukers pause mellom hver behandling.
In quali casi Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) non deve essere usato?
Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) non può essere usato:
 • per trattare le verruche genitali;
 • quando la pelle è infiammata;
 • su nei scuri o altre formazioni scure della pelle, con peli o che presentino anomalie simili a una verruca;
 • su bambini al di sotto dei 4 anni.
Кому можна користуватись Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління може використовуватись більшістю дорослих людей. Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління можна також застосовувати для видалення бородавок у дітей з чотирьохрічного віку, проте лікування повинна проводити доросла людина.
Nakon koliko vremena bradavica nestaje?
Prosečno je potrebno 10-14 dana da bi bradavica nestala.
Hvordan kan jeg pleie det behandlede området best mulig?
Hold området rent. Ikke pill eller klø. Beskytt blemmen med et plaster og ikke stikk hull på den.
Che temperatura raggiunge Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento)?
Sulla pelle Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) raggiunge una temperatura di -50°.
Чи можна використовувати Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління для лікування дітей?
Так, Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління дозволений до застосування у дітей з чотирьохрічного віку, проте лікування повинна проводити доросла людина.
Šta treba da radim ukoliko bradavica ne nestane nakon 10-14 dana?
Ukoliko bradavica ne nestane nakon 14 dana, možete da ponovite tretman. Svaku bradavicu možete da tretirate Wartner-om najviše tri puta, sa razmakom od 2 nedelje između tretmana.
Tåler det behandlede området å utsettes for vann?
Ja, du kan både bade og dusje etter behandling.
Restano cicatrici dopo l’uso di Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento)?
Se si seguono tutte le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo in modo corretto, non restano cicatrici dopo l’uso di Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento). Può verificarsi una decolorazione della pelle, ma è destinata a sparire col tempo.
Чи можно застосовувати Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління для видалення бородавок у вагітних жінок?
Ні. Не використовуйте засіб Вартнер Кріо\ Wartner Сryo  II покоління, якщо ви вагітні або годуєте груддю.
Koji je najbolji način da se vodi računa o zahvaćenom području nakon tretmana?
Vodite računa da tretirani deo bude uvek čist. Ne čačkajte i ne češite ga. Zaštitite plik flasterom i nemojte ga bušiti.
Er Wartner Frysbehandling 2nd Generation skadelig for miljøet?
Nei, Wartner Frysbehandling 2nd Generation er ikke skadelig for miljøet.
Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) è difficile da usare?
No. Wartner Crioterapia richiede una certa precisione nell’applicazione ma non è affatto difficile da usare: il foglietto informativo spiega in modo chiaro come procedere con l’applicazione.
Як швидко зникне бородавка?
Для того, щоб бородавка зникла, необхідно 10-14 днів.
Da li tretirani deo sme da se pokvasi?
Da. Možete da se tuširate ili da plivate nakon tretmana Wartner-om.
Hvem produserer Wartner Frysbehandling 2nd Generation?

Produsent er Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Irland, distributør er ACO HUD NORDIC AB.

Per quanto tempo si deve tenere premuta la valvola?
Si deve tenere premuta la valvola per 3 secondi
Da li je Wartner 2. Generacija štetan po okolinu?
Ne. Wartner 2. Generacija nije štetan po okolinu.
Hvor kan jeg kjøpe Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Du kan kjøpe Wartner Frysbehandling 2nd Generation på apoteket.
Qual’è il tempo massimo di applicazione su una verruca?
 • verruca comune: (max.) 20 sec.
 • verruca plantare: (max.) 40 sec.
Що робити, якщо бородавка не зникне через 14 днів?
Якщо бородавка не зникає через 14 днів, ви можете обробити її повторно. Ви можете обробляти одну бородавку за допомогою Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління до 3-х разів, з 2-тижневою перервою між аплікаціями.
Ko proizvodi Wartner 2. Generaciju?
Wartner 2. Generaciju proizvodi Omega Teknika – First Floor, Block A, The Crescent Building, Northwood Office Park, Dublin 9, Irska.
Quante volte può essere usata la spugnetta dell’applicatore?
Ogni spugnetta deve essere usata una sola volta e quindi gettata per evitare la diffusione del virus.
Який доглядати за ділянкою шкіри після аплікації?
Постійно підтримуйте чистоту шкіри. Не розчісуйте і не дряпайте місце аплікації. Не проколюйте пухирці, що сформувались на місці бородавки, та захищайте їх від подразнення за допомогою пластиру.
Gde mogu da kupim Wartner 2. Generaciju?
Wartner 2. Generaciju možete da kupite u apotekama.
Чи можна мочити ділянку шкіри, яку я обробив?
Так. Ви можете приймати душ і плавати після використання Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління.
Quante volte si può usare Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento)?
Wartner Crioterapia può essere usato fino a 3 volte per ciascuna verruca. E’ consigliabile fare un intervallo di 2 settimane fra i trattamenti.
Чи є Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління шкідливим для довкілля?
Ні. Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління не завдає шкоди довкіллю.
Le verruche trattate possono ricomparire?
Una verruca  trattata è una verruca rimossa.
Де вироблено Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління виготовляється компанією Фармаспрей Б.В., Нідерланди, для Омега Текніка та реалізується компанією Омега Фарма (Omega Pharma) за допомогою її місцевих представництв.
In quali casi non è possibile usare Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento)?
 • se si è diabetici
 • se si è in gravidanza
 • se la verruca comune o plantare si trova in una zona in cui la pelle è sottile (es. viso, collo, ascelle, mento, seno) o sulle verruche genitali
 • se la pelle circostante è infiammata
 • se non si è sicuri che si tratti di una verruca comune o plantare
 • Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) non può essere usato su bambini sotto i 4 anni
Де я можу купити Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління?
Ви можете купити Вартнер Кріо\ Wartner Сryo II покоління в аптеці.
L’uso di Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) causa effetti collaterali?
Si possono avere diversi effetti collaterali:
 • come con tutti i metodi di congelamento, la pelle può diventare momentaneamente bianca.
 • Si crea una vescica sotto la verruca, ma fa parte del trattamento ed è innocua.
 • L’uso di Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) può causare fastidio.
 • Prolungare l’applicazione sulla verruca può causare la morte dei tessuti della pelle trattata. Si consiglia quindi di seguire attentamente le istruzioni e i tempi di applicazione, a seconda della grandezza della verruca.
 • Usare Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) con estrema cautela e precisione, onde evitare il rischio di cicatrici e danni ai tessuti nervosi.
Quanto sono gravi gli effetti collaterali?
La pelle diventa bianca quando l’applicatore viene premuto sull’area da trattare: Uno scolorimento che svanisce presto, subito dopo aver tolto l’applicatore. Comparsa di una vescica: la vescica scompare appena la verruca si stacca dalla pelle, scoprendo la pelle nuova che si è formata sotto la vescica. Fastidio durante l’uso: è possibile che si abbia una sensazione come di puntura quando l’applicatore è premuto sulla pelle, sensazione che svanisce presto, subito dopo aver tolto l’applicatore. Pelle morta: si verifica soltanto durante il congelamento della pelle, per questo si raccomanda di non superare mai il tempo di applicazione di 20 sec per le verruche comuni e di 40 sec per le verruche plantari. Cicatrici e danni ai tessuti nervosi: questo caso si verifica esclusivamente se non si sono lette attentamente le istruzioni o il foglietto illustrativo. Non superare mai il tempo di applicazione di 20 sec per le verruche comuni e di 40 sec per le verruche plantari in modo che non avvenga un congelamento profondo e quindi non vi siano danni.
Che fare se gli effetti collaterali non accennano a diminuire?
Consultare sempre il medico se la sensazione pungente non svanisce o se si verificano altre complicazioni con l’uso di Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento).
Chi può usare Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento)?
Wartner Crioterapia può essere usato da gran parte degli adulti e anche da bambini al di sopra dei 4 anni, a patto che il trattamento venga effettuato da un adulto.
Hvordan bruker jeg Wartner Vortpenn?
Når du bruker pennen første gang, må du vri på den øvre delen av pennen mange ganger for å frigjøre gel så det renner ned til penselen. Gelen ligger lagret i toppen av pennen for å forhindre lekking. TRINN 1
Hold pennen pekende nedover og vri langsomt flere ganger på den øvre delen, med klokken, for å frigjøre gel. Vri til geleen kommer til syne.
TRINN 2
La geleen renne nede til tuppen av penselen, tar ca 3-5 sekunder.
TRINN 3
Hold i penneskaftet og påfør en dråpe gel på vorten. Unngå å få gel på frisk hud rundt vorten! Dekk evt til frisk hud med Vaselin for å unngå kontakt med frisk hud.
TRINN4
La gelen tørke i 10-15 minutter, før du tar på klær eller sko. Wartner Vortpenn inneholder høykonsentrert gel og en dråpe er nok! Vær nøyaktig og dekk hele vorten med gel, men unngå den friske huden rundt. Når behandlingen er avsluttet, rengjør du pennen nøye med en bomundspad etc. Oppbevar pennen utilgjengelig for barn!

 2 ekstra behandlingstrinn for før og etterbehandling ved fotvorter

Før behandling Ta et fotbad i varmt vann i 5 minutter. Bruk så en fotfil på den eventuelle harde huden rundt/på fotvorten, for at geleen skal kunne komme på selve vorten. Tørk foten godt før behandling så det ikke er vann eller fuktighet på området som skal behandles. Appliser ikke gelen om huden blør eller har sprekker. Fotfil følger ikke med i pakken men kan kjøpes separat. TRINN 1-4 Samme trinn som for fjerning av vorter. Når behandlingen er avsluttet, rengjør pennen godt med en bomuldspad. TRINN 5 Etter applisering av gel, la området tørke i 10-15 minutter. Man kan oppleve et lett ubehag når vorten utsettes for trykk eller friksjon. Det kan da hjelpe med et avlastningsplaster. Dette får du kjøpt på apotek. Normalt forsvinner fotvorten for godt etter behandling. Kroppens imunnforsvar vil rense bort eventuelle rester av vorten.
Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) si può usare sui bambini?
Sì, Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) è adatto a bambini oltre i 4 anni
Le donne in gravidanza possono usare Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento)?
No. Non usare Wartner Crioterapia se si è in gravidanza o in fase di allattamento.
In quanto tempo svanisce la verruca?
Sono necessari 10-14 giorni per il completo distacco della verruca.
Cosa si deve fare se la verruca non si distacca dopo 14 giorni?
Se la verruca non si distacca dopo 14 giorni, si può ripetere il trattamento. Si può trattare ogni verruca con Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) per un massimo di 3 volte, con un intervallo di due settimane fra un trattamento e l’altro.
Qual’è il modo migliore per proteggere l’area trattata?
Assicurarsi che la zona si mantenga pulita, non pungerla nè grattarla. Proteggerla con un cerotto senza grattarlo o bucarlo.
E’ possibile bagnare l’area trattata?
Sì. Si può fare la doccia e nuotare dopo il trattamento Wartner Crioterapia
Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) è dannoso per l’ambiente?
No, Wartner Crioterapia non danneggia l’ambiente.
¿Cómo funciona Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
Cryopharma by Wartner 2ª Generación actúa de forma similar al método por congelación con nitrógeno líquido utilizado por el médico. El agente de congelación se aplica a la esponja de aplicación; entonces la verruga común o plantar se congela utilizando la esponja impregnada durante unos segundos. Como resultado de esta congelación, el crecimiento deberá despegarse después de unos 10-14 días. Cryopharma by Wartner 2ª Generación no es nocivo para el medioambiente.
Chi produce Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento)?
Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) è prodotto da Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublino 11, Irlanda, ed è distribuito da Omega Pharma tramite partner locali.
¿Cómo aplicar Cryopharma by Wartner2ª Generación?
PASO 1
Sostenga el extremo azul del Stick de esponja entre los dedos pulgar e índice y apriete hasta que aparezca una pequeña abertura. Deslice la abertura del Stick de esponja en la varilla del soporte del Stick hasta que esta varilla no sea visible.
PASO 2
Sostenga el envase del aerosol en posición vertical, aléjelo del cuerpo y del fuego, calor, sol directo y cualquier fuente eléctrica. Coloque el soporte del Stick con la esponja en la abertura sobre la parte superior del envase del aerosol hasta que ésta no sea visible. Sosteniendo el aerosol con una mano en la parte inferior, presione con firmeza el soporte del Stick con la otra mano durante 3 segundos (cuente de 21 a 23). Escuchará un sonido como un siseo mientras presiona. Quite el soporte del Stick con la esponja de la válvula. La esponja está impregnada con líquido frío y se formará una condensación. Esta condensación es inofensiva.
PASO 3
Después de impregnarse la esponja, espere 20 segundos antes de su aplicación tópica con el fin de reducir más la temperatura y de este modo asegurar una mayor eficacia de Wartner by Cryopharma.
PASO 4
Después de 20 segundos de espera, presione ligeramente el soporte del Stick con la esponja sobre la verruga. 
 • Para verrugas comunes: utilice el Stick durante 20 segundos
 • Para verrugas plantares: utilice el Stick durante 40 segundos
Asegúrese de que haya un contacto constante con la zona a tratar. La esponja deberá aplicarse sobre la zona durante el tiempo necesario para el tratamiento. Notará una ligera sensación de picor o escozor como resultado de la congelación. Después de tratar la verruga, espere 2 minutos antes de utilizar un pañuelo de papel para eliminar el Stick de esponja del soporte. Deseche el Stick de esponja después de usarlo. No reutilice el Stick de esponja ni toque la punta de éste con las manos para asegurarse de que no se reinfecta la piel con el virus de la verruga.
2 PASOS ADICIONALES PARA VERRUGAS PLANTARES para lograr una preparación y un post-tratamiento óptimos. ANTES DEL TRATAMIENTO En primer lugar, ponga el pie en remojo en agua caliente durante 5 minutos y después frote la dureza con cuidado con una lima para dejar la verruga al descubierto. PASOS 1-4
Ver más arriba. Igual que para la eliminación de verrugas comunes
PASO 5
Después de aplicar durante 40 segundos, puede notar alguna molestia si presiona o fricciona la zona tratada. Puede serle de ayuda proteger la zona sensible con una tirita, que podrá adquirir fácilmente. Las almohadillas no están incluidas.
Dove si può comprare Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento)?
E’ possibile comprare Wartner Crioterapia (Metodo di congelamento) in farmacia.
Miten Wartner jäädytyshoito toimii?
Wartner jäädytyshoito toimii samalla tavalla kuin lääkärien käyttämä jäädytysmenetelmä. Vaahtomuovinen hoitokärki painetaan jäädytysnesteeseen ja tämän jälkeen hoitokärki painetaan syylää vasten 20 tai 40 sekuntia.  Jäädytyksen jälkeen, syylä irtoaa itsekseen 10-14 päivän kuluttua.  Wartner jäädytyshoito ei ole ympäristölle vahingollinen. VAIHE 1
Pidä vaahtomuovikärjen sinistä päätä peukalon ja etusormen välissä ja purista se kokoon, jolloin kärjessä oleva pieni aukko avautuu. Työnnä vaahtomuovikärjen aukko muovipidikkeen tapin pohjaan asti.
VAIHE 2
Pidä suihkepullo pystyasennossa ja suuntaa se poispäin itsestäsi ja lämmön-tai sähkönlähteistä. Kiinnitä muovipidike vaahtomuovikärkineen suihkepullon yläosassa olevaan venttiiliin niin syvälle, että vaahtomuovipää häviää näkyvistä. Pidä kiinni suihkepullon pohjasta ja paina toisella kädellä muovipidikettä alaspäin vähintään 3 sekuntia. Kuulet suhisevan äänen. Irrota vaahtomuovikärkeen kiinnitetty muovipidike venttiilistä. Vaahtomuovikärki on nyt vettynyt kylmästä nesteestä, joka höyrystyy näkyvästi. Tiivistynyt neste on vaaratonta.
VAIHE 3
Kun vaahtomuovikärki on kastunut jäisestä nesteestä, odota 20 sekuntia ennen kuin painat vaahtomuovikärjen iholle. Tämä lisää lämpötilan laskeutumista ja parantaa Wartner® tehoa.
VAIHE 4
Kun olet odottanut 20 sekuntia, paina vaahtomuovikärki syylää vasten: Paina vaahtomuovikärkeä 20 sekuntia käsisyylää vasten ja 40 jalkasyylää vasten. Varmista, että vaahtomuovikärki peittää tarkalleen hoidettavan alueen. Vaahtomuovikärkeä saa painaa syylää vasten vain yllä ilmoitetun ajan. Tunnet hieman pistelevää kipua jäädytyksen seurauksena. Kun olet käsitellyt syylän, odota 2 minuuttia ja irrota vaahtomuovikärki muovipidikkeestä paperinenäliinan avulla. Heitä vaahtomuovikärki pois käytön jälkeen. Älä käytä samaa vaahtomuovikärkeä uudelleen äläkä koske muovipidikkeen tappiin paljain sormin. Näin vältyt ihoon tarttuvalta syylävirukselta.
 

2 LISÄVAIHETTA Jalkasyylien käsittelyyn

ENNEN KÄSITTELYÄ Liota jalkaa lämpimässä vedessä 5 minuuttia.  Hio jalkaviilalla kovettunutta aluetta syylän ympäriltä, jotta syylä tulee hyvin näkyviin. VAIHEET 1-4
Katso yllä. Toista samat vaiheet kuin käsisyylien käsittelyssä.
VAIHE 5
Kun vaahtomuovikärkeä on painettu 40 sekuntia syylää vasten, alueella voi tuntua lievää kipua kun sille varataan painoa. Kipua voi helpottaa käyttämällä painetta vähentävää laastaria hoidetulla alueella. Voit hankkia painetta vähentäviä laastareita apteekista, ne eivät sisälly pakkaukseen.
¿Es doloroso el uso de Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
La congelación de la piel puede producir una ligera sensación de picor o escozor que puede resultar algo molesta. Esta sensación remitirá rápidamente dejando una pequeña ampolla bajo la zona tratada.
¿Es seguro usar Wartner by Cryopharma 2ª Generación?
Sí, el Stick Cryopharma by Wartner paraVerrugas se puede usar de forma segura si sigue cuidadosamente las instrucciones; sin embargo, no aconsejamos el uso en niños menores de cuatro años. La CE lo calificó y clasificó como Producto Sanitario de Clase II A, que se ajusta a las directrices europeas (Directiva del Consejo 93/42/CEE). El Stick Cryopharma by Wartner2ª Generación ha sido evaluado por varios expertos científicos y médicos y catalogado como método seguro para la eliminación de las verrugas, tanto comunes como plantares: “Cryopharma by Wartner2ª Generación cumple con todos los requisitos legales que garantizan la seguridad del consumidor”. Sr. J Sleumer, Director del Laboratorio Eurofill. Zaandam, Holanda. Los dermatólogos confirman la seguridad de Cryopharma by Wartner2ª Generación: “La eficacia de Cryopharma by Wartner2ª Generación es comparable a la técnica clásica (Nitrógeno Líquido = método del médico) en todos los sentidos, y el efecto de congelación es similar al obtenido por el Nitrógeno Líquido, quizá un poco más lento (20 segundos de aplicación en lugar de 3 segundos), lo cual creo que es más seguro y menos doloroso”. Dr. J M Gray, dermatólogo. París, Francia. “La opinión de los expertos es que el líquido de congelación de Cryopharma by Wartner2ª Generación se lo pueden aplicar los pacientes a sí mismos, y por tanto, se puede poner libremente a la venta al público”. Dr. I H Boersma, dermatólogo. Albert Schweizer Hospital. Zwijndrecht, Holanda.
¿En qué casos no debe utilizarse Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
Cryopharma by Wartner 2ª Generación no se debe utilizar para:
 • Eliminar verrugas en cara o genitales;
 • Problemas de la piel con signos de inflamación;
 • En lunares oscuros, con bello u otras anomalías de la piel que se parezcan a una verruga;
 • Verrugas en niños menores de cuatro años.
Onko Wartner jäädytyshoito kivulias?
Ihon jäädytys voi tuntua hieman kivuliaalta ja pistelevältä. Se menee kuitenkin nopeasti ohi ja syylän alle muodostuu pieni rakkula.   Onko Wartner jäädytyshoito turvallinen Kyllä, Wartner jäädytyshoito on turvallinen, kun luet käyttöohjeet tarkkaan ja noudatat ohjeita. Emme suosittele Wartner jäädytyshoitoa alle 4-vuotiaille lapsille. Wartner jäädytyshoitoon CE-merkitty, lääketekninen tuote luokka II A ja täyttää EU:n vallitsevat suositukset (Neuvoston direktiivi 93/42/EEG). Se on tutkijoiden ja lääketieteellisten asiantuntijoiden testaama ja sen on todettu olevan turvallinen syylienhoitotuote: ” Wartner jäädytyshoito täyttää kaikki kuluttajan turvallisuutta koskevat lain vaatimukset “. J Sleumer – Laboratoriechef, Eurofill – Zaandam, Hollanti. Ihotautilääkärit vahvistavat Wartner jäädytyshoidon turvallisuuden: ” Wartner jäädytyshoidon teho on verrattavissa klassisiin menetelmiin (lääkäreiden käyttämä nestetyppihoito) ja jäädytysteho on samankaltainen kuin nestetypellä, ehkä hieman hitaampi (20 sekunnin hoitoaika 3 sekunnin sijasta), mikä on mielestäni turvallisempi eikä niin kivulias” Dr J M Gray, ihotautilääkäri – Pariisi, Ranska. “Asiantuntijat tarkoittavat, että Wartner jäädytyshoitoa voi myydä reseptivapaasti ja asiakkaat voivat itse käyttää jäädytysmenetelmää kotona. ” Dr I H Boersma – Ihotautilääkäri – Albert Schweizersjukhuset – Zwijndrecht, Hollanti.
¿Qué temperatura alcanza Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
Cryopharma by Wartner 2ª Generación alcanza una temperatura sobre la piel de -50° que es la temperatura terapéutica más fría que se alcanza en el mercado, como la crioterapia.
Milloin Wartner jäädytyshoitoa ei tulisi käyttää?
Wartner jäädytyshoitoa ei tule käyttää: Kasvoilla tai sukuelimillä oleviin syyliin. Ärsyyntyneelle tai tulehtuneelle iholle. Älä käytä myöskään punoittavalle tai tulehtuneelta vaikuttavalle iholle, joka esim. kutiaa tai on turvonnut. Älä käytä karvojen peittämälle alueella, syntymämerkkeihin, tummiin ihomuutoksiin, pigmenttihäiriöihin tai muihin ihomuutoksiin. Wartner jäädytyshoitoa ei tule käyttää alle 4-vuotiaille lapsille.
¿Cómo es comparado con otros productos de crionización del mercado?
Basándonos en la investigación clínica, Cryopharma by Wartnermuestra claramente que mejora los resultados respecto a la competencia respecto a temperatura terapéutica e impregnación del Stick.
Miten kylmää Wartner jäädytyshoito on?
Wartner jäädytyshoito jäädyttää syylän -50° asteeseen, joka on matalin lämpötila kotikäyttöisistä jäädytyshoidoista.
¿Me quedarán cicatrices por utilizar Wartner by Cryopharma 2ª Generación?
Si sigue correctamente todas las indicaciones del folleto de instrucciones, el uso de Cryopharma by Wartner2ª Generación no dejará cicatrices. Se podría producir una decoloración temporal de la piel, pero desaparecerá con el tiempo.
Mikä on Wartner jäädytyshoidon asema muihin markkinoilla oleviin jäädytyshoitoihin verrattuna?
Kliinisiin tutkimuksiin perustuen, Wartner jäädytyshoitoa on markkinoiden tehokkain mitä tulee jäädytyslämpötilaan. Jääkö Wartner jäädytyshoidosta arpi? Jos noudatat käyttöohjeita huolellisesti, Wartner jäädytyshoito ei aiheuta iholle arpia. Tietyissä tapauksissa iho voi värjäytyä, mutta se häviää ajan kanssa.
¿Es difícil de usar Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
No. Cryopharma by Wartner 2ª Generación debe aplicarse con precisión, pero no es difícil. El folleto informativo explica exactamente cómo debe utilizarse Cryopharma by Wartner 2ª Generación.
Onko Wartner jäädytyshoitoa vaikea käyttää?
Ei. Wartner jäädytyshoidossa on tärkeää on tarkka levitys, mutta se ei ole vaikeaa.   Käyttöohjeessa on tarkka kuvaus siitä, miten Wartner jäädytyshoitoa käytetään.
¿Cuánto tiempo debo presionar la válvula?
Debe presionar la válvula con firmeza durante tres segundos.
Kuinka kauan kärkeä pidetään kastettuna nesteessä?
Paina kärkeä venttiilissä alaspäin vähintään 3 sekuntia.
¿Durante cuánto tiempo debo aplicar la esponja fría sobre una verruga común o plantar?
 • Verrugas comunes: (máx.) 20 seg.
 • Verrugas plantares: (máx.) 40 seg.
Kuinka kauan jäätynyttä vaahtomuovikärkeä painetaan syylää vasten?
Se riippuu syylätyypistä, koosta ja sijainnista (katso pakkauksen ohje). , Vaahtomuovikärkeä pidetään käsisyylää vasten enintään  20 sekuntia, jalkasyylää vasten enintään 40 sekuntia.
¿Cuántas veces puedo utilizar el Stick de esponja?
Cada Stick de esponja se puede utilizar solamente una vez y debe desecharse para evitar la propagación del virus.
Kuinka monta kertaa voin käyttää vaahtomuovikärkeä?
Yksi vaahtomuovikärki on kertakäyttöinen ja sitä tulee käyttää vain yhden kerran.
¿Cuántas veces puedo utilizar Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
Cryopharma by Wartner2ª Generación se puede utilizar hasta 3 veces por cada verruga. Debe dejar un intervalo de 2 semanas entre cada tratamiento.
Kuinka usein voin käyttää Wartner jäädytyshoitoa?
Voit hoitaa yhtä syylää korkeintaan 3 kertaa Wartner jäädytyshoidolla. Samaa syylää hoidettaessa, hoitojen välillä tulee pitää kahden viikon tauko.
¿Volverán a aparecer las verrugas comunes o plantares tratadas adecuadamente?
Si una verruga común o plantar se ha tratado adecuadamente significa que ha sido eliminada de forma permanente. Normalmente el sistema inmunitario del cuerpo depura las trazas restantes.
Voiko hoidetut käsi- tai jalkasyylät tulla takaisin?
Jos tavallisen käsi- tai jalkasyylän hoito on onnistunut, syylä katoaa yleensä pysyvästi. Elimistön puolustusmekanismi yleensä hävittää loput tavallisen käsi- tai jalkasyylävirukset.
¿En qué casos no debo utilizar Cryopharma by Wartner2ª Generación?
 • Si es diabético/a.
 • Si está embarazada.
 • Si la verruga común o plantar se localiza en una zona sensible con piel delicada (p.e. en cara, cuello, axilas, mentón, pecho) o se trata de verrugas en genitales.
 • Si la piel de alrededor o afectada está inflamada.
 • Si no está seguro/a de que se trate de una verruga común o plantar.
 • Cryopharma by Wartner2ª Generación no debe utilizarse en niños menores de cuatro años.
Milloin Wartner jäädytyshoitoa ei tulisi käyttää?
 • Jos olet diabeetikko.
 • Jos olet raskaana.
 • Jos tavallinen käsi- tai jalkasyylä on ohuella tai aralla iholla (esim. kasvot, kaula, kainalot, leuka, rinta) tai sukuelimillä.
 • Jos iho syylän ympärillä tai itse syylä on tulehtunut.
 • Jos olet epävarma onko ihomuutoksesi tavallinen syylä.
 • Wartner jäädytyshoitoa ei tule käyttää alle 4-vuotiaalle lapselle.
¿Existen efectos secundarios por utilizar Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
Existen algunos efectos secundarios posibles:
 • Como con todos los métodos de congelación, la piel se puede volver blanquecina temporalmente.
 • Puede aparecer una ampolla debajo la verruga, pero esto es parte del tratamiento y es inofensiva.
 • Utilizar Cryopharma by Wartner 2ª Generación puede producir alguna molestia.
 • Utilizar el Stick de esponja sobre la verruga durante demasiado tiempo puede dar lugar a la necrosis del tejido. Por lo tanto, debe seguir detenidamente las instrucciones y realizar el tratamiento durante el tiempo especificado según el tamaño de la verruga.
 • Utilizar siempre Cryopharma by Wartner 2ª Generación con cuidado y precisión. De no hacerlo así, pueden producirse cicatrices y daños en los nervios.
Onko Wartner jäädytyshoidolla sivuvaikutuksia?
Mahdollisia sivuvaikutuksia:
 • Koska syylä jäätyy, iho muuttuu väliaikaisesti valkoiseksi;
 • Syylän alle muodostuu rakkula, mutta tämä ei ole vaarallista, vaan kuuluu hoidon vaiheisiin;
 • Wartner jäädytyshoidon käyttäminen voi aiheuttaa kipua;
 • Jos vaahtomuovikärkeä painetaan liian kauan syylää vasten, se voi vahingoittaa ihon pintakerrosta ja siihen voi syntyä paikallinen hermovaurio. Siksi on tärkeää noudattaa käyttöohjetta ja hoitoaikoja tarkasti.
 • On tärkeää käyttää Wartner jäädytyshoitoa käyttöohjeiden mukaan, jotta välttää arpien ja hermovaurioiden syntymisen.
¿Qué gravedad tienen los distintos efectos secundarios?
Coloración blanquecina de la piel: tan pronto como presione el Stick de esponja sobre la zona afectada, la piel se vuelve blanquecina. Esta decoloración disminuye rápidamente en cuanto se levanta la esponja. Aparición de una ampolla: esta ampolla desaparecerá tan pronto como la verruga se desprenda de la piel. La nueva piel ya se habrá formado debajo de la ampolla. Molestias durante su uso: puede aparecer una sensación de escozor cuando la esponja se presione sobre la piel. Esta sensación de escozor desaparece rápidamente cuando se levante la esponja. Necrosis local del tejido: esto solamente ocurrirá en caso de congelación profunda de la piel. Por tanto, nunca sostenga la esponja sobre la verruga más de 20 segundos (40 segundos en caso de verrugas plantares). Cicatrices y daños en nervios: esto solamente tendrá lugar en caso de uso sin cuidado por no seguir las instrucciones del folleto informativo. No utilizar nunca el Stick de esponja sobre la verruga durante más de 20 segundos (40 segundos en caso de verrugas plantares) para asegurar que no se produzca congelación profunda y por tanto no haya daño.
Kuinka tavallisia nämä sivuvaikutukset ovat?
Valkoinen iho: heti kun painat vaahtomuovikärjen ihoa vasten, se muuttuu valkoiseksi. Väri palautuu hetken päästä, kun vaahtomuovikärki on otettu pois iholta. Rakkula: rakkula katoaa heti kun syylä on hävinnyt iholta. Uutta ihoa muodostuu rakkulan alle. Kipu käytön yhteydessä: Kun vaahtomuovikärkeä painetaan syylää vasten, voi esiintyä ohimenevää kipua. Pistävä tunne häviää yleensä heti kun vaahtomuovikärki on otettu iholta. Paikallinen kudosvaurio: tämä tapahtuu vain, jos iho on jäätynyt hyvin syvältä. Siksi on tärkeää, että vaahtomuovikärkeä pidetään iholla käsisyylää vasten maksimissaan 20 sekuntia ja jalkasyylää vasten maksimissaan 40 sekuntia. Arvenmuodostuminen ja hermovauriot: Näitä tapahtuu vain jos tuotetta on käytetty varomattomasti tai käyttöohjeita ei ole noudatettu. Vaahtomuovikärkeä ei tule koskaan pitää syylän päällä enempää kuin 20 sekuntia (enint. 40 sekuntia jalkasyylän päällä), jotta varmistutaan ettei iho jäädy liian syvältä ja vahingoitu.
¿Qué debo hacer si no desaparecen los efectos secundarios?
Consulte siempre con su médico si la sensación de escozor no desaparece o si se producen otras complicaciones al utilizar Cryopharma by Wartner2ª Generación.
Mitä minun pitää tehdä, jos sivuvaikutukset eivät häviä?
Ota aina yhteyttä lääkäriin, jos pistävä tunne ei häviä tai jos saat muita sivuvaikutuksia kun käytät Wartner jäädytyshoitoa.
¿Quién puede utilizar Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
Cryopharma by Wartner 2ª Generación puede usarlo la mayoría de los adultos. También puede utilizarse Cryopharma by Wartner2ª Generación para eliminar verrugas comunes o plantares en niños mayores de cuatro años, pero el tratamiento debe aplicarlo un adulto.
Kuka voi käyttää Wartner jäädytyshoitoa?
Wartner jäädytyshoitoa voivat käyttää useimmat aikuiset. Aikuinen voi poistaa sillä syyliä yli 4-vuotiaalta lapselta.
¿Puede utilizarse Cryopharma by Wartner 2ª Generación para tratar niños?
Sí, Cryopharma by Wartner 2ª Generación es adecuado para niños mayores de cuatro años.
Voiko Wartner jäädytyshoidolla poistaa syyliä lapsilta?
Kyllä, Wartner jäädytyshoito sopii lapsille, mutta lapsen täytyy olla vähintään 4-vuotias.
¿Pueden utilizar Cryopharma by Wartner 2ª Generación la mujeres embarazadas?
No. No utilice Cryopharma by Wartner 2ª Generación si está embarazada o en periodo de lactancia.
Voiko raskaana oleva käyttää Wartner jäädytyshoitoa?
Ei. Älä käytä Wartner jäädytyshoitoa, jos olet raskaana tai imetät.
¿Con qué rapidez desaparecerá la verruga común o plantar?
Se tarda entre 10-14 días en que la verruga desaparezca.
Miten nopeasti syylä häviää?
Syylä häviää noin 10 – 14 päivän kuluessa.
¿Qué debo hacer si la verruga no desaparece después de 14 días?
Si la verruga común o plantar no desaparece después de 14 días, puede aplicar el tratamiento de nuevo. Puede tratar cada verruga con Cryopharma by Wartner2ª Generación un máximo de tres veces, con un intervalo de 2 semanas entre cada tratamiento.
Mitä minun tulee tehdä, jos syylä ei ole hävinnyt 14 päivän kuluttua?
Jos syylä ei ole hävinnyt 14 päivän kuluttua, voit käsitellä syylän uudelleen. Yksittäistä syylää voi hoitaa Wartner jäädytyshoidolla korkeintaan 3 kertaa, käsittelyjen välillä on pidettävä kahden viikon tauko.
¿Cuál es la mejor forma de cuidar la zona tratada?
Asegúrese de que la zona permanece limpia. No se rasque dicha zona. Proteja las ampollas con una tirita adhesiva y no las pinche.
Miten hoidan käsiteltyä aluetta?
Pidä hoidettu alue puhtaana. Älä koskettele tai raavi aluetta. Suojaa rakkula laastarilla, älä puhkaise rakkulaa.
¿Se puede mojar la zona tratada?
Sí. Puede ducharse y bañarse tras el tratamiento con Cryopharma by Wartner2ª Generación.
Voiko hoidettua aluetta kastella?
Kyllä. Voit sekä kylpeä että käydä suihkussa Wartner jäädytyshoidon jälkeen.
¿Es Wartner 2ª Generación perjudicial para el medioambiente?
No. Wartner 2ª Generación by Cryopharma no daña el medioambiente.
Onko Wartner jäädytyshoito vahingollinen ympäristölle.
Ei. Wartner jäädytyshoito ei ole vahingollinen ympäristölle.
¿Quién fabrica Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
Cryopharma by Wartner 2ª Generación lo fabrica Omega Teknika, de Farnham Drive, Finglas, Dublín 11, Irlanda, y lo distribuye Omega Pharma a través de sus afiliados locales.
Kuka valmistaa Wartner jäädytyshoitoa?
Wartner jäädytyshoitoa valmistaa Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Irland, ja jakelee ACO HUD NORDIC AB.
¿Dónde puedo comprar Cryopharma by Wartner 2ª Generación?
Puede comprar Cryopharma by Wartner2ª Generación en su farmacia habitual.
Mistä voin ostaa Wartner jäädytyshoidon?
Voit ostaa Wartner jäädytyshoidon apteekista.
Wie funktioniert die Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie?
Die Vereisung mit Wartner® Kryotherapie basiert auf der bewährte Flüssigstickstoff-Methode, die auch vom Arzt eingesetzt wird. Der Schaumstoffapplikator saugt sich mit dem Flüssiggas-Gemisch bzw. kalter Flüssigkeit voll und wird dann für 20 bzw. 40 Sek. auf die Warze gedrückt. Dadurch wird die Warze mit nur einer Anwendung bis zur Wurzel vereist. Die Haut verfärbt sich dabei unter Umständen kurzzeitig weiß. Die Warze sollte dann innerhalb der folgenden 10-14 Tage abfallen. Unter der Warze hat sich während dieser Zeit bereits neue, gesunde Haut gebildet.
L’utilisation du Mains & Pieds est-elle douloureuse?
Le gel de la peau peut provoquer une légère douleur, une sensation de piqûre qui cause un certain inconfort. Cette sensation disparaît toutefois rapidement et il ne reste qu’une petite cloque sous la verrue.
L’utilisation du Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires est-elle douloureuse?
Le gel de la peau peut provoquer une légère douleur, une sensation de piqûre qui cause un certain inconfort. Cette sensation disparaît toutefois rapidement et il ne reste qu’une petite cloque sous la verrue.
Wie funktioniert die Vereisung mit Wartner<sup>®</sup>?
Die Vereisung mit Wartner® basiert auf der bewährte Flüssigstickstoff-Methode, die auch vom Arzt eingesetzt wird. Der Schaumstoffapplikator saugt sich mit dem Flüssiggas-Gemisch bzw. kalter Flüssigkeit voll und wird dann für 20 bzw. 40 Sek. auf die Warze gedrückt. Dadurch wird die Warze mit nur einer Anwendung bis zur Wurzel vereist. Die Haut verfärbt sich dabei unter Umständen kurzzeitig weiß. Die Warze sollte dann innerhalb der folgenden 10-14 Tage abfallen. Unter der Warze hat sich während dieser Zeit bereits neue, gesunde Haut gebildet.
Is het gebruik van de Wrattenverwijderaar pijnlijk?
Bevriezing van de huid kan een licht pijnlijk, prikkelend gevoel veroorzaken dat soms tot enig ongemak kan leiden. Dit gaat echter snel voorbij, waarna een kleine blaar ontstaat onder de wrat.
Hur fungerar Wartner Frysbehandling 2nd Generation?
Wartner Frysbehandling 2nd Generation fungerar på ett liknande sätt som den metod som används i vården. Frysvätskan appliceras på skumapplikatorn och vårtan fryses sedan bort genom att skumapplikatorn hålls mot vårtan i 20 eller 40 sekunder. Efter nedfrysningen faller vårtan av efter 10-14 dagar. Wartner Frysbehandling 2nd Generation är inte skadlig för miljön. STEG 1
Håll den blå änden av skumapplikatorn mellan tummen och pekfingret och kläm åt tills den lilla öppningen syns. Fäst skumapplikatorns öppning på applikatorhållarens skaft så att skaftet täcks helt.
STEG 2
Håll spraybehållaren upprätt och rikta den bort från kroppen och från öppen låga, hetta, direkt solljus, och från elektriska källor. Placera applikatorhållaren med skumapplikatorn i ventilen på spraybehållarens ovansida så att skumapplikatorn döljs. Håll spraybehållaren i botten med ena handen, och tryck ned applikatorhållaren med andra handeni minst 3 sekunder. Ett väsande ljud hörs medan applikatorhållaren hålls ned. Ta bort applikatorhållaren med skumapplikatorn från ventilen. Skumapplikatorn är nu full med kall vätska och kondens kommer att synas. Kondensen är ofarlig.
STEG 3
Efter att skumapplikatorn fyllts med kall vätska, vänta i 20 sekunder innan du applicerar den på huden. Detta görs för att ytterligare sänka temperaturen och förhöjer effekten hos Wartner®.
STEG 4
Efter att ha väntat i 20 sekunder, tryck skumapplikatorn lätt mot vårtan.
 • För Handvårtor: tryck skumapplikatorn mot vårtan i 20 sekunder
 • För Fotvårtor: tryck skumapplikatorn mot vårtan i 40 sekunder Kontrollera att skumapplikatorn verkligen ligger an med ett konstant tryck mot området som ska behandlas.
Skumapplikatorn ska hållas mot vårtan enligt angiven tid ovan. En viss stickande smärta uppkommer som ett resultat av frysningen. När du har behandlat vårtan väntar du i 2 minuter, och använder sedan en pappersnäsduk för att lossa skumapplikatorn från hållaren. Släng skumapplikatorn efter användning. Använd inte samma skumapplikator igen och rör inte heller vid skaftet på applikatorhållaren med fingrarna för att undvika att huden återinfekteras med vårtviruset.

2 YTTERLIGARE BEHANDLINGSSTEG För- och efterbehandling av fotvårtor

FÖRE BEHANDLING Bada först foten i varmt vatten i 5 minuter. Använd sedan fotfilen på det eventuellt förhårdnade hudområdet runt fotvårtan. Fila så att fotvårtan blir synlig. STEG 1-4
Se ovan. Samma steg som för borttagning av handvårtor
STEG 5
Efter att ha tryckt skumapplikatorn mot fotvårtan i 40 sekunder kan man uppleva lätt obehag när tryck eller friktion skapas på det behandlade området. Detta kan avhjälpas genom att använda ett avlastningsplåster på det behandlade området. Avlastningsplåster finns att köpa på apotek och ingår inte i förpackningen.
How to apply Wartner Cryotherapy?
STEP 1
Hold the blue end of the foam applicator between the thumb and index finger and squeeze until a small opening appears. Slide the opening of the foam applicator onto the stick of the applicator holder until the stick is no longer visible.
STEP 2
Hold the aerosol can in an upright position, away from your body and from incandescent flame, heat, direct sunlight and any electrical sources. Place the applicator holder with the foam applicator in the opening on the top of the aerosol can so that the foam applicator is no longer visible. Holding the aerosol can with one hand at the bottom, firmly press down the applicator holder with the other hand for 3 seconds (count from 21 to 23). You will hear a hissing sound whilst pressing. Remove the applicator holder with the foam applicator from the valve. The foam applicator is saturated with cold liquid and condensation will form.  This condensation is harmless.
STEP 3
After saturation of the foam applicator, wait for 20 sec before topical application in order to further reduce application temperature and thus ensuring a better efficacy of Wartner.
STEP 4
After the 20 seconds waiting time, push the applicator holder with the foam applicator lightly on the wart.
 • For Warts: use the applicator for 20 seconds
 • For Verrucas: use the applicator for 40 seconds
Ensure constant contact with the area to be treated. The foam applicator should be applied to the area for the required treatment time.  A slight aching, stinging sensation will occur as a result of freezing.  After treating the wart, wait 2 minutes before using a tissue to remove the foam applicator from the holder. Discard the foam applicator after single use. Do not reuse the foam applicator or touch the tip of the foam applicator with bare hands to ensure that you don’t re-infect the skin with the wart virus.
 

2 ADDITIONAL STEPS FOR VERRUCAS for optimal preparation and after treatment

PRIOR TO THE TREATMENT First, soak the foot in warm water for 5 minutes and afterwards rub the callous with the file to expose the verruca. STEP 1-4
See above. Same as for the removal of warts
STEP 5
After applying for 40 seconds, you could experience some discomfort when pressure or friction occurs on the treated area. You may find it helpful to protect the sensitive area with a comfort plaster which is widely available for purchase. Comfort pads not included.
Wie wendet man Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie?
SCHRITT 1
Nehmen Sie den Schaumstoffapplikator an der blauen Seite zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken Sie darauf, bis eine kleine Öffnung sichtbar wird. Schieben Sie nun die Öffnung des Schaumstoffapplikators über den Stift des Plastikhalters, bis dieser nicht mehr sichtbar ist.
SCHRITT 2
Halten Sie die Spraydose in einer aufrechten Position mit einigem Abstand zu Ihrem Körper. Achten Sie darauf, dass sich die Spraydose nicht in der Nähe von glühenden Flammen und elektrischen Quellen befindet. Vermeiden Sie außerdem Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Stecken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator in die Öffnung auf der Deckeloberseite, sodass der Schaumstoffapplikator nicht mehr sichtbar ist. Halten Sie die Dose mit einer Hand gut an der Unterseite fest, während Sie den Halter 3 Sekunden lang (zählen Sie von 21 bis 23) mit der anderen Hand fest in die Dose drücken. Sie hören währenddessen ein zischendes Geräusch. Ziehen Sie anschließend den Halter mit dem Schaumstoffapplikator aus dem Ventil. Der Schaumstoffapplikator hat sich jetzt mit kalter Flüssigkeit vollgesaugt und es entsteht ein Kondensat. Dieses Kondensat ist unschädlich.
SCHRITT 3
Um eine kältere und damit effektivere Vereisungstemperatur zu erreichen, warten Sie bitte 20 Sekunden, nachdem Sie den Halter mit dem Applikator aus der Dose genommen haben.
SCHRITT 4
Nachdem Sie die 20 Sekunden abgewartet haben, drücken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator für 20 Sekunden leicht auf die gewöhnliche Warze. Bei Fußwarzen verlängert sich die Vereisungszeit auf 40 Sekunden. Stellen Sie dabei einen anhaltenden Kontakt mit der zu behandelnden Stelle sicher. Sie sollten den Schaumstoffapplikator für die notwendige Zeit auf die Warze drücken. Aufgrund der Vereisung wird ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl entstehen. Warten Sie nach der Behandlung 2 Minuten, bevor Sie den Schaumstoffhalter mit einem Taschentuch vom Plastikhalter abziehen. Werfen Sie den Schaumstoffapplikator nach einmaliger Verwendung weg. Verwenden Sie den Schaumstoffapplikator nicht wieder und berühren Sie die Spitze auch nicht mit bloßen Händen, um eine Neuinfektion zu vermeiden.

2 ZUSÄTZLICHE SCHRITTE BEI DORNWARZEN Zur optimalen Vorbereitung und Nachbehandlung

VOR DER BEHANDLUNG
Tauchen Sie den Fuß mit der Warze für 5 Minuten in Wasser und entfernen Sie gegebenenfalls vorsichtig Hornhaut, um die Warze freizulegen. Bei Wartner® gegen Fußwarzen ist eine hochwertige Feile für diesen Zweck enthalten.
NACH DER BEHANDLUNG
Schützen Sie die vereiste Stelle nach der Behandlung mit einem Komfortpflaster. Spezielle Pflaster sind in der Wartner® gegen Fußwarzen Packung bereits enthalten. Bringen Sie das Pflaster mit der klebenden Seite so auf der Haut an, dass sich das Loch in der Mitte über der vereisten Stelle befindet.
How to apply Wartner Wart & Verruca Remover?
STEP 1
Hold the blue end of the foam applicator between the thumb and index finger and squeeze until a small opening appears. Slide the opening of the foam applicator onto the stick of the applicator holder until the stick is no longer visible.
STEP 2
Hold the aerosol can in an upright position, away from your body and from incandescent flames, heat, direct sunlight and any electrical sources. Place the applicator holder with the foam applicator in the opening on the top of the aerosol can so that the foam applicator is no longer visible. Holding the aerosol can with one hand at the bottom, firmly press down the applicator holder with the other hand for 3 seconds (count from 21 to 23). You will hear a hissing sound whilst pressing. Remove the applicator holder with the foam applicator from the valve. The foam applicator is saturated with cold liquid and condensation will form.  This condensation is harmless.
STEP 3
After saturation of the foam applicator, wait for 20 sec before topical application in order to further reduce application temperature and thus ensuring better efficacy.
STEP 4
After the 20 seconds waiting time, push the applicator holder with the foam applicator lightly on the wart (or verruca).
 • For Warts: Apply for 20 seconds
 • For Verrucas: Apply for 40 seconds
Ensure constant contact with the area to be treated. The foam applicator should be applied to the area for the required treatment time.  A slight aching, stinging sensation will occur as a result of freezing.  After treating the wart or verruca, wait 2 minutes before using a tissue to remove the foam applicator from the holder. Discard the foam applicator after single use. Do not reuse the foam applicator or touch the tip of the foam applicator with bare hands to ensure that you don’t re-infect the skin with the HPV virus.
 

2 ADDITIONAL STEPS FOR VERRUCAS for optimal preparation and after treatment

PRIOR TO THE TREATMENT First, soak the foot in warm water for 5 minutes and afterwards rub the callous with a file to expose the verruca. STEPS 1-4
See above. Same as for removal of warts
AFTER TREATMENT
After applying for 40 seconds, you could experience some discomfort when pressure or friction occurs on the treated area. You may find it it helpful to protect the sensitive area with a comfort plaster which is widely available for purchase. Comfort pads are not included with Wartner.
Hoe breng ik Wartner 2e generatie aan?
STAP 1
Houd het blauwe uiteinde van het schuimkussen tussen duim en wijsvinger en druk tot er een kleine opening ontstaat. Schuif de opening van het schuimkussen op het uiteinde van de applicator tot het uiteinde niet zichtbaar meer is.
STAP 2
Houd de spuitbus rechtop, weg van uw lichaam, ontstekingsbronnen, warmtebronnen, direct zonlicht en elektrische bronnen. Plaats de applicator met het schuimkussen in de opening van de spuitbus, zodat het schuimkussen niet meer zichtbaar is. Houd de spuitbus aan de onderkant vast en druk met de andere hand het ventiel drie seconden lang (tel 21, 22, 23) stevig naar beneden. U hoort een sissend geluid. Haal de applicator met het schuimkussen uit het ventiel. Het schuimkussen is doordrenkt met koude vloeistof en er ontstaat condensatie. Deze condensatie is onschadelijk.
STAP 3
Wacht twintig seconden zodat de temperatuur van het schuimkussen verder kan dalen en de werking van Wartner 2e generatie optimaal is.
STAP 4
Plaats na de wachttijd van twintig seconden het uiteinde van het schuimkussen met lichte druk op de wrat.
 • Voor gewone wratten: druk de applicator twintig seconden op de wrat
 • Voor voetwratten: druk de applicator veertig  seconden op de wrat
Houd het schuimkussen gedurende de aangegeven behandeltijd voortdurend op de wrat gedrukt. Er ontstaat een licht pijnlijk, prikkelend gevoel door bevriezing. Wacht na het behandelen van de wrat twee minuten voordat u het schuimkussen met een tissue van de applicator verwijdert. Gooi het schuimkussen na eenmalig gebruik weg. Hergebruik het schuimkussen niet en raak het uiteinde van het schuimkussen niet aan. Dit om te voorkomen dat u de huid opnieuw met het wratvirus infecteert.
 

TWEE EXTRA STAPPEN VOOR VOETWRATTEN VOOR EEN OPTIMALE VOOR- EN NABEHANDELING

VOOR DE BEHANDELING Dompel uw voet vijf minuten onder in warm water. Gebruik daarna het vijltje om het eelt op de wrat te verwijderen. STAP 1-4
Zie boven. Deze vier stappen zijn hetzelfde als voor de verwijdering van gewone wratten.
STAP 5
Na een behandeling van veertig seconden kunt u bij lichte druk of wrijving op het behandelde gebied wat pijn ervaren. Dan kunt u de gevoelige plek met een comfortpleister beschermen. Deze verpakking bevat geen comfortpleister.
L’utilisation de Wartner Mains & Pieds est-elle sûre?
Oui, l’utilisation de Wartner est sûre si vous suivez attentivement les instructions. Toutefois, nous conseillons de ne pas l’utiliser chez les enfants de moins de 4 ans. Wartner Mains & Pieds possède le marquage CE et est un dispositif médical de la classe II A, conformément aux directives européennes (Directive du Conseil 93/42/CEE), que divers experts scientifiques et médicaux ont évalué et déclaré sûr pour le traitement des verrues: «Wartner remplit toutes les conditions légales destinées à garantir la sécurité du consommateur.» M. J Sleumer – Directeur du laboratoire Eurofill – Zaandam, Pays-Bas Des dermatologues confirment la sécurité de Wartner: «L’efficacité de Wartner est comparable en tout point à celle de la technique classique (azote liquide = méthode des médecins). Son effet cryogénique est similaire à celui obtenu avec l’azote liquide, peut-être un peu plus lentement (20 secondes d’application au lieu de 3), ce qui selon moi, est plus sûr et moins douloureux.» Dr J M Gray – Dermatologue – Paris, France «Selon les experts, le liquide cryogénique Wartner peut être appliqué par les patients eux-mêmes et peut donc être vendu sans prescription au grand public.» Dr I H Boersma – Dermatologue – Hôpital Albert Schweizer – Zwijndrecht, Pays-Bas
L’utilisation de Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires est-elle sûre?
Oui, l’utilisation de Wartner est sûre si vous suivez attentivement les instructions. Toutefois, nous conseillons de ne pas l’utiliser chez les enfants de moins de 4 ans. Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires possède le marquage CE et est un dispositif médical de la classe II A, conformément aux directives européennes (Directive du Conseil 93/42/CEE), que divers experts scientifiques et médicaux ont évalué et déclaré sûr pour le traitement des verrues: «Wartner remplit toutes les conditions légales destinées à garantir la sécurité du consommateur.» M. J Sleumer – Directeur du laboratoire Eurofill – Zaandam, Pays-Bas Des dermatologues confirment la sécurité de Wartner: «L’efficacité de Wartner est comparable en tout point à celle de la technique classique (azote liquide = méthode des médecins). Son effet cryogénique est similaire à celui obtenu avec l’azote liquide, peut-être un peu plus lentement (20 secondes d’application au lieu de 3), ce qui selon moi, est plus sûr et moins douloureux.» Dr J M Gray – Dermatologue – Paris, France «Selon les experts, le liquide cryogénique Wartner peut être appliqué par les patients eux-mêmes et peut donc être vendu sans prescription au grand public.» Dr I H Boersma – Dermatologue – Hôpital Albert Schweizer – Zwijndrecht, Pays-Bas
Wie wendet man Wartner<sup>®</sup> zur Vereisung an?
SCHRITT 1
Nehmen Sie den Schaumstoffapplikator an der blauen Seite zwischen Daumen und Zeigefinger und drücken Sie darauf, bis eine kleine Öffnung sichtbar wird. Schieben Sie nun die Öffnung des Schaumstoffapplikators über den Stift des Plastikhalters, bis dieser nicht mehr sichtbar ist.
SCHRITT 2
Halten Sie die Spraydose in einer aufrechten Position mit einigem Abstand zu Ihrem Körper. Achten Sie darauf, dass sich die Spraydose nicht in der Nähe von glühenden Flammen und elektrischen Quellen befindet. Vermeiden Sie außerdem Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Stecken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator in die Öffnung auf der Deckeloberseite, sodass der Schaumstoffapplikator nicht mehr sichtbar ist. Halten Sie die Dose mit einer Hand gut an der Unterseite fest, während Sie den Halter 3 Sekunden lang (zählen Sie von 21 bis 23) mit der anderen Hand fest in die Dose drücken. Sie hören währenddessen ein zischendes Geräusch. Ziehen Sie anschließend den Halter mit dem Schaumstoffapplikator aus dem Ventil. Der Schaumstoffapplikator hat sich jetzt mit kalter Flüssigkeit vollgesaugt und es entsteht ein Kondensat. Dieses Kondensat ist unschädlich.
SCHRITT 3
Um eine kältere und damit effektivere Vereisungstemperatur zu erreichen, warten Sie bitte 20 Sekunden, nachdem Sie den Halter mit dem Applikator aus der Dose genommen haben.
SCHRITT 4
Nachdem Sie die 20 Sekunden abgewartet haben, drücken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator für 20 Sekunden leicht auf die gewöhnliche Warze. Bei Fußwarzen verlängert sich die Vereisungszeit auf 40 Sekunden. Stellen Sie dabei einen anhaltenden Kontakt mit der zu behandelnden Stelle sicher. Sie sollten den Schaumstoffapplikator für die notwendige Zeit auf die Warze drücken. Aufgrund der Vereisung wird ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl entstehen. Warten Sie nach der Behandlung 2 Minuten, bevor Sie den Schaumstoffhalter mit einem Taschentuch vom Plastikhalter abziehen. Werfen Sie den Schaumstoffapplikator nach einmaliger Verwendung weg. Verwenden Sie den Schaumstoffapplikator nicht wieder und berühren Sie die Spitze auch nicht mit bloßen Händen, um eine Neuinfektion zu vermeiden.

2 ZUSÄTZLICHE SCHRITTE BEI DORNWARZEN Zur optimalen Vorbereitung und Nachbehandlung

VOR DER BEHANDLUNG
Tauchen Sie den Fuß mit der Warze für 5 Minuten in Wasser und entfernen Sie gegebenenfalls vorsichtig Hornhaut, um die Warze freizulegen. Bei Wartner® gegen Fußwarzen ist eine hochwertige Feile für diesen Zweck enthalten.
NACH DER BEHANDLUNG
Schützen Sie die vereiste Stelle nach der Behandlung mit einem Komfortpflaster. Spezielle Pflaster sind in der Wartner® gegen Fußwarzen Packung bereits enthalten. Bringen Sie das Pflaster mit der klebenden Seite so auf der Haut an, dass sich das Loch in der Mitte über der vereisten Stelle befindet.
Is het gebruik van de Wrattenverwijderaar veilig?
Ja, Wartner is veilig in gebruik als u de instructies zorgvuldig opvolgt; wij raden echter niet aan het product te gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. De Wartner Wrattenverwijderaar draagt het CE-merk en is geclassificeerd als Klasse II A medisch hulpmiddel overeenkomstig met de Europese richtlijnen (Richtlijn 93/42/EEG van de Raad). Het product werd door diverse wetenschappelijke en medische experts beoordeeld als een veilige methode voor het verwijderen van wratten: “Wartner voldoet aan alle wettelijke vereisten die de veiligheid van de consument garanderen.” Mr J Sleumer – Laboratoriumbeheerder Eurofill – Zaandam, Nederland Dermatologen bevestigen de veiligheid van Wartner: “De doeltreffendheid van Wartner is in elk opzicht vergelijkbaar met die van de klassieke techniek (vloeibare stikstof = methode van de arts), en het bevriezende effect is te vergelijken met het effect dat wordt verkregen bij vloeibare stikstof, misschien iets langzamer (20” aanbrengen in plaats van 3”), wat volgens mij veiliger en minder pijnlijk is.” Dr. J.M. Gray – Dermatoloog – Parijs, Frankrijk “Volgens de mening van de expert kan de bevriezende vloeistof van Wartner aangebracht worden door de patiënt zelf, en kan zodoende vrij aan het publiek verkocht worden.” Dr. I.H. Boersma – Dermatoloog – Albert Schweizer Hospitaal – Zwijndrecht, Nederland
Quand le Mains & Pieds ne peut-il pas être utilisé?
 • si vous êtes diabétique
 • si vous êtes enceinte ou que vous allaitez
 • si la verrue vulgaire ou plantaire se trouve dans une zone sensible où la peau est fine (visage, cou, aisselle, menton, gorge ou sein par exemple) ou s’il s’agit d’une verrue génitale
 • si la peau touchée ou proche est enflammée
 • si vous n’êtes pas certain que l’affection cutanée est une verrue
 • chez les enfants de moins de 4 ans
Quand le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires ne peut-il pas être utilisé?
 • si vous êtes diabétique
 • si vous êtes enceinte ou que vous allaitez
 • si la verrue vulgaire ou plantaire se trouve dans une zone sensible où la peau est fine (visage, cou, aisselle, menton, gorge ou sein par exemple) ou s’il s’agit d’une verrue génitale
 • si la peau touchée ou proche est enflammée
 • si vous n’êtes pas certain que l’affection cutanée est une verrue
 • chez les enfants de moins de 4 ans
Wanneer mag de Wrattenverwijderaar niet gebruikt worden?
 • als u diabeticus bent;
 • als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
 • als de gewone wrat of voetwrat zich op een gevoelig gebied van de huid bevindt (bv. aangezicht, hals, oksels, kin, borst, bips) of als het gaat om genitale wratten;
 • als de omliggende of aangetaste huid ontstoken is;
 • als u niet zeker bent of de huidaandoening een wrat is;
 • bij kinderen jonger dan 4 jaar.
Quelle température est atteinte avec le Mains & Pieds?
Wartner applique sur la peau une température de -50 °C. Il s’agit de la température thérapeutique la plus basse jamais atteinte avec la thérapie de congélation (cryothérapie) à domicile.
Quelle température est atteinte avec le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires?
Wartner applique sur la peau une température de -57 °C. Il s’agit de la température thérapeutique la plus basse jamais atteinte avec la thérapie de congélation (cryothérapie) à domicile.
Welke temperatuur bereikt de Wrattenverwijderaar?
Wartner bereikt op de huid een temperatuur van -50 °C. Dit is de laagste therapeutische temperatuur die met bevriezingstherapie (cryotherapie) voor thuisgebruik te bereiken is.
Kako deluje Wartner zamrzovalec bradavic?
Wartner zamrzovalec bradavic deluje na podoben način kot metoda zamrznitve s tekočim dušikom, ki jo uporabljajo zdravniki. Penasti nastavek se napoji s snovjo za zamrznitev; napojeni nastavek za nekaj sekund pritisnete na bradavico in jo tako zamrznete. Bradavica bo odpadla 10–14 dni po zamrznitvi. Wartner proizvod ni škodljiv za okolje.
Des cicatrices peuvent-elles apparaître après l’utilisation du Mains & Pieds?
Si vous suivez correctement les indications de la notice, l’utilisation du Mains & Pieds ne laissera aucune cicatrice. Une décoloration de la peau peut parfois survenir, mais elle disparaît au fil du temps.
Des cicatrices peuvent-elles apparaître après l’utilisation du Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires?
Si vous suivez correctement les indications de la notice, l’utilisation du Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires ne laissera aucune cicatrice. Une décoloration de la peau peut parfois survenir, mais elle disparaît au fil du temps.
Kunnen er littekens ontstaan na gebruik van de Wrattenverwijderaar?
Als u de gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgt, dan laat het gebruik van de Wrattenverwijderaar geen littekens achter. Sporadisch kan er een verkleuring van de huid optreden. Deze verdwijnt na verloop van tijd.
Kako uporabljati Wartner zamrzovalec bradavic?
KORAK 1
Modri del penastega nastavka primemo s palcem in kazalcem ter stisnemo, da se pojavi majhna odprtina. Odprtino penastega nastavka namestimo na paličasti del plastičnega ključa tako, da paličasti del ne bo več viden.
KORAK 2
Pršilnik držimo v pokončnem položaju, stran od telesa, odprtega ognja, vročine, neposredne sončne svetlobe, elektrostatskih in električnih virov. Plastični ključ s penastim nastavkom namestimo v odprtino na vrhu pokrova plinskega pršilnika tako, da se nastavek ne bo več videl. Pločevinko z eno roko čvrsto držimo pri dnu in z drugo močno pritisnemo plastilni ključ za 3 sekunde (štejte od 21 do 23). Med pritiskanjem slišimo sikajoči zvok. Iz odprtine odstranimo plastični ključ s penastim nastavkom, ki je prepojen s hladno tekočino. Nastal bo kondenz, ki je neškodljiv.
KORAK 3
Takoj ko iz odprtine odstranimo plastični ključ, počakamo 20 sekund, da se penasti nastavek še dodatno ohladi. S tem se še poveča učinkovitost Wartnerja.
KORAK 4
Po 20 sekundah potisnite aplikator s penastim nastavkom nežno na bradavico.
 • Pri navadnih bradavicah držite 20 sekund.
 • Pri bradavicah na stopalu držite 40 sekund.
Zagotoviti moramo stalen stik z bradavico, ki jo moramo zamrzniti. Penasti nastavek držimo na povrišini bradavice toliko časa, kot je priporočeno. Občutili bomo kratkotrajno pikanje in bolečino, ki je posledica zamrzovanja. Po zamrznitvi bradavice, počakamo dve minuti, preden s papirnatim robčkom odstranimo penasti nastavek s plastičnega ključa. Po enkratni uporabi zavrzite penasti nastavek. Penastega nastavka ne uporabljajte ponovno in se ne dotikajte njegove konice z golimi prsti, da preprečite ponovno okužbo z virusom bradavic.
  DODATNA KORAKA V PRIMERU BRADAVICE NA STOPALU za optimalno pripravo in kot zaščito po uporabi PRED ODSTRANJEVANJEM BRADAVICE Stopala najprej namakajte 5 minut v topli vodi. Nato previdno s pilico odstranite poroženelo kožo, da izpostavite bradavico na stopalu. KORAKI OD 1 DO 4
Enako kot pri odstranjevanju navadnih bradavic.
KORAK 5
Ko držite aplikator na bradavici 40 sekund, lahko občutite nelagodje ob pritisku na tretirano območje. Lahko si pomagate tako, da občutljivo območje zaščitite s penastim obližem, ki ga kupite v trgovini. Penasti obliži niso priloženi.
Hoe werkt Wartner 2e generatie?
Wartner 2e generatie2 werkt door bevriezing met stikstof. Met de spuitbus brengt u de stikstof op het schuimkussen aan. U bevriest de wrat door het koude schuimkussen een aantal seconden licht op de wrat te drukken. Als gevolg van de bevriezing valt de wrat doorgaans na ongeveer tien dagen van de huid. Wartner 2e generatie is niet schadelijk voor het milieu.
Le Mains & Pieds est-il difficile à appliquer?
Non, le Mains & Pieds doit être appliqué avec précision, mais ce n’est pas difficile. La notice explique exactement ce que vous devez faire pour appliquer Wartner.
Le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires est-il difficile à appliquer?
Non, le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires doit être appliqué avec précision, mais ce n’est pas difficile. La notice explique exactement ce que vous devez faire pour appliquer Wartner.
Is de Wrattenverwijderaar moeilijk aan te brengen?
Nee. De Wrattenverwijderaar dient zorgvuldig aangebracht te worden, maar het is niet moeilijk. In de gebruiksaanwijzing leest u precies hoe u dit moet doen.
Ist die Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie sicher?
Ja, Wartner® ist sicher in der Anwendung, wenn Sie sich an die Hinweise in der Gebrauchsinformation halten. Wartner sollte ausschließlich von Erwachsenen angewendet werden und ist nicht zur Behandlung von Kindern unter 4 Jahren oder Diabetikern empfohlen. Wartner® ist klassifiziert als ein Medizinprodukt der Klasse IIa und gemäß der EU-Richtlinie (Council Directive 93/42/EEC, novelliert durch 2007/47/EC) als solches zertifiziert. Wartner® gegen Warzen bzw. Wartner® gegen Fußwarzen wurde von verschiedenen wissenschaftlichen und medizinischen Experten als eine sichere Methode zur Behandlung von Warzen bewertet: “Wartner erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen zur Sicherheit der Verbraucher”; Mr J Sleumer – Laboratory Manager Eurofill – Zaandam, The Netherlands. Dermatologen bestätigen die Sicherheit von Wartner® gegen Warzen bzw. Wartner® gegen Fußwarzen: “Die Wirksamkeit von Wartner® ist in jeder Beziehung vergleichbar mit der klassischen Methode (Flüssigstickstoff-Methode = bewährte Methode des Arztes), und der Vereisungseffekt von Wartner® ist mit dem von Flüssigstickstoff vergleichbar, wenn er auch eventuell ein wenig langsamer eintritt (20 Sekunden Applikation gegenüber 3 Sekunden Applikation), wobei Wartner® gegen Warzen bzw. Wartner® gegen Fußwarzen sicherer und weniger schmerzhaft ist”; Dr J M Gray – Dermatologe – Paris, France. “Nach Expertenmeinung kann Wartner selbstständig von Patienten angewendet werden und daher in der Apotheke frei verkäuflich sein”; Dr I H Boersma – Dermatologe – Albert Schweizer Hospital – Zwijndrecht, The Netherlands.
Ali uporaba izdelka Wartner zamrzovalec bradavic povzroča bolečine?
Zamrznitev kože lahko povzroči rahlo boleč, pekoč občutek, ki je lahko neugoden, vendar pa bo hitro minil; pod tretiranim območjem bo ostal manjši žulj.
Is het gebruik van Wartner 2e generatie pijnlijk?
Het bevriezen van de huid kan een licht pijnlijk, prikkend gevoel veroorzaken. Dit gaat snel over en laat een kleine blaar onder de behandelde wrat achter.
Combien de fois chaque embout en mousse peut-il être utilisé?
N’utilisez chaque embout en mousse qu’une seule fois afin d’éviter la propagation du virus.
Combien de fois chaque embout en mousse peut-il être utilisé?
N’utilisez chaque embout en mousse qu’une seule fois afin d’éviter la propagation du virus.
Ist die Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> sicher?
Ja, Wartner® ist sicher in der Anwendung, wenn Sie sich an die Hinweise in der Gebrauchsinformation halten. Wartner sollte ausschließlich von Erwachsenen angewendet werden und ist nicht zur Behandlung von Kindern unter 4 Jahren oder Diabetikern empfohlen. Wartner® ist klassifiziert als ein Medizinprodukt der Klasse IIa und gemäß der EU-Richtlinie (Council Directive 93/42/EEC, novelliert durch 2007/47/EC) als solches zertifiziert. Wartner® gegen Warzen bzw. Wartner® gegen Fußwarzen wurde von verschiedenen wissenschaftlichen und medizinischen Experten als eine sichere Methode zur Behandlung von Warzen bewertet: “Wartner erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen zur Sicherheit der Verbraucher”; Mr J Sleumer – Laboratory Manager Eurofill – Zaandam, The Netherlands. Dermatologen bestätigen die Sicherheit von Wartner® gegen Warzen bzw. Wartner® gegen Fußwarzen: “Die Wirksamkeit von Wartner® ist in jeder Beziehung vergleichbar mit der klassischen Methode (Flüssigstickstoff-Methode = bewährte Methode des Arztes), und der Vereisungseffekt von Wartner® ist mit dem von Flüssigstickstoff vergleichbar, wenn er auch eventuell ein wenig langsamer eintritt (20 Sekunden Applikation gegenüber 3 Sekunden Applikation), wobei Wartner® gegen Warzen bzw. Wartner® gegen Fußwarzen sicherer und weniger schmerzhaft ist”; Dr J M Gray – Dermatologe – Paris, France. “Nach Expertenmeinung kann Wartner selbstständig von Patienten angewendet werden und daher in der Apotheke frei verkäuflich sein”; Dr I H Boersma – Dermatologe – Albert Schweizer Hospital – Zwijndrecht, The Netherlands.
Hoe vaak mag elke schuimapplicator gebruikt worden?
Gebruik elke schuimapplicator maar één keer. Dit om verspreiding van het virus te voorkomen.
Wann sollte man nicht Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie anwenden?
Man sollte Wartner® nicht anwenden:
 • Bei Warzen auf empfindlicher oder dünner Haut (wie z. B. Gesicht, Hals, Achselhöhlen, Genitalien oder Gesäß);
 • Auf Hautstellen die gereizt, geschwollen, gerötet oder entzündet sind;
 • Auf dunklen Muttermalen, auf dunkel gefärbten, behaarten oder ungewöhnlich aussehenden Hautveränderungen, die ähnlich aussehen wie Warzen;
 • Bei Kindern unter 4 Jahren;
 • Bei Schwangeren;
 • Bei Diabetikern;
 • Wenn man nicht sicher ist, ob es sich um eine Warze handelt.
Ali je uporaba Wartner zamrzovalca bradavic varna?
Da, uporaba Wartner zamrzovalca bradavic je varna, če se natančno držite navodil za uporabo. Uporabe ne priporočamo pri otrocih, mlajših od 4 let. Wartner zamrzovalec bradavic ima oznako CE in sodi med medicinske pripomočke razreda IIa, ki ustrezajo evropskim smernicam (Direktiva Sveta 93/42/EGS). Kot varno metodo za odstranjevanje navadnih bradavic in bradavic na stopalih so jo ocenili številni znanstveni in medicinski strokovnjaki: »Wartner za odstranjevanje bradavic ustreza vsem zakonskim zahtevam, ki skrbijo za varnost potrošnikov.« Gospod J. Sleumer – vodja laboratorija Eurofill – Zaandam, Nizozemska. Varnost Wartner zamrzovalca bradavic potrjujejo tudi dermatologi: »Učinkovitost Wartner zamrzovalca bradavic je v vseh pogledih primerljiva z učinkovitostjo klasične terapije (tekoči dušik = zdravniška metoda); njen učinek pri zamrznitvi je podoben učinku tekočega dušika, le da postopek traja dalj časa (nanos traja 20 sekund namesto 3 sekunde), kar je po mojem mnenju bolj varno in manj boleče.« Dr. J. M. Gray – dermatolog – Pariz, Francija. »Po strokovnem mnenju lahko tekočino za zamrznitev v izdelku Wartner zamrzovalec bradavic uporabljajo pacienti sami in je torej lahko prosto dostopna javnosti.« Dr. I. H. Boersma – dermatolog – Bolnišnica Alberta Schweizerja – Zwijndrecht, Nizozemska.
Kan ik Wartner 2e generatie met een gerust gevoel gebruiken?
Ja, als u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig opvolgt, kunt Wartner 2e generatie met een gerust gevoel gebruiken. Wij raden echter aan het product niet te gebruiken bij kinderen jonger dan vier jaar.
Combien de fois le Mains & Pieds peut-il être utilisé?
Le Mains & Pieds peut être utilisé au maximum 3 fois par verrue. Mais entre les traitements, il faut respecter une période de deux semaines.
Combien de fois le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires peut-il être utilisé?
Le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires peut être utilisé au maximum 3 fois par verrue. Mais entre les traitements, il faut respecter une période de deux semaines.
Wann sollte man Wartner<sup>®</sup> nicht zur Vereisung anwenden?
Man sollte Wartner® nicht anwenden:
 • Bei Warzen auf empfindlicher oder dünner Haut (wie z. B. Gesicht, Hals, Achselhöhlen, Genitalien oder Gesäß);
 • Auf Hautstellen die gereizt, geschwollen, gerötet oder entzündet sind;
 • Auf dunklen Muttermalen, auf dunkel gefärbten, behaarten oder ungewöhnlich aussehenden Hautveränderungen, die ähnlich aussehen wie Warzen;
 • Bei Kindern unter 4 Jahren;
 • Bei Schwangeren;
 • Bei Diabetikern;
 • Wenn man nicht sicher ist, ob es sich um eine Warze handelt.
Hoe vaak mag de Wrattenverwijderaar gebruikt worden?
De Wrattenverwijderaar mag maximaal drie keer per wrat gebruikt worden, maar tussen de behandelingen dient een periode van twee weken gerespecteerd te worden.
Wer darf Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie benutzen?
Wartner® ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren, sollte aber nur von Erwachsenen angewendet werden. Falls Sie Diabetiker sind, sollten Sie Wartner® nicht anwenden, da das vereiste Gewebe sehr langsam oder nicht vollständig verheilen kann. Auch Schwangere sollten von einer Vereisung mit Wartner® absehen, da es keine Erkenntnisse darüber gibt, wie sich die Anwendung von Wartner® in dieser Zeit auswirken kann.
V katerih primerih se Wartner zamrzovalec bradavic ne sme uporabljati?
 • Wartner zamrzovalec bradavic se ne sme uporabljati:
 • za odstranjevanje bradavic na obrazu ali genitalijah;
 • na koži z znaki vnetja;
 • na temnih pegah, temno obarvanih, poraščenih ali drugih nenavadnih pojavih na koži, ki so podobni bradavicam;
 • za odstranjevanje bradavic pri otrocih, mlajših od 4 let.
Wanneer kan Wartner 2e generatie niet gebruikt worden?
Wartner 2e generatie mag niet gebruikt worden voor:
 • het verwijderen van wratten in het gezicht of op de genitaliën
 • huidaandoeningen met tekenen van ontsteking
 • donkere moedervlekken, donkergekleurde, behaarde of op een andere manier ongewoon ogende huidaandoeningen die op wratten lijken
 • wratten bij kinderen jonger dan vier jaar
 
Des verrues traitées avec succès peuvent-elles réapparaître?
Si une verrue vulgaire ou une verrue plantaire est traitée avec succès, elle sera éliminée définitivement. En principe, le système immunitaire du corps élimine toute trace restante.
Des verrues traitées avec succès peuvent-elles réapparaître?
Si une verrue vulgaire ou une verrue plantaire est traitée avec succès, elle sera éliminée définitivement. En principe, le système immunitaire du corps élimine toute trace restante.
Wer darf Wartner<sup>®</sup> zur Vereisung benutzen?
Wartner® ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren, sollte aber nur von Erwachsenen angewendet werden. Falls Sie Diabetiker sind, sollten Sie Wartner® nicht anwenden, da das vereiste Gewebe sehr langsam oder nicht vollständig verheilen kann. Auch Schwangere sollten von einer Vereisung mit Wartner® absehen, da es keine Erkenntnisse darüber gibt, wie sich die Anwendung von Wartner® in dieser Zeit auswirken kann.
Kunnen succesvol behandelde wratten terugkomen?
Als een normale wrat of voetwrat met succes behandeld is, dan is deze ook definitief verwijderd. Het immuunsysteem van het lichaam verwijdert normaliter alle overblijvende sporen.
Zijn er nevenwerkingen na gebruik van de Wrattenverwijderaar?
Er zijn een aantal mogelijke nevenwerkingen:
 • doordat u de wrat bevriest wordt de huid wit;
 • er ontwikkelt zich een blaar onder de wrat, maar dit maakt deel uit van de behandeling en is ongevaarlijk;
 • het gebruik van Wartner kan pijnlijk zijn;
 • het aanbrengen van de schuimapplicator gedurende een te lange tijd kan leiden tot lokale weefselsterfte; daarom dient u de instructies met betrekking tot de behandelingstijd op basis van de grootte van de wrat nauwkeurig op te volgen;
 • gebruik Wartner altijd zeer zorgvuldig en accuraat; als u niet voorzichtig te werk gaat, kan er littekenvorming en zenuwbeschadiging optreden.
Darf Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie bei Kindern angewendet werden?
Ja, Wartner® ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren.
Kolikšno temperaturo doseže Wartner zamrzovalec bradavic?
Wartner zamrzovalec bradavic na koži doseže temperaturo -50 °C, kar je najnižja terapevtska temperatura za krioterapijo, ki je trenutno dostopna na trgu. Primerljivost z drugimi izdelki za krioterapijo na trgu Klinične raziskave so pokazale, da je Wartner boljši od konkurence tako pri terapevtski temperaturi kot tudi pri prepojitvi penastega nastavka za nanos.
Welke temperatuur bereikt Wartner 2e generatie?
Wartner 2e generatie bereikt op de huid een temperatuur van -50°C. Dit is de koudste therapeutische temperatuur die met bevriezingstherapie (cryotherapie) voor thuisgebruik te bereiken is.
L’utilisation du Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires provoque-t-elle des effets secondaires?
Plusieurs effets secondaires sont possibles:
 • comme vous gelez la verrue, la peau blanchit:
 • une cloque se développe sous la verrue mais elle fait partie du traitement et est sans danger:
 • l’utilisation de Wartner peut être douloureuse:
 • si vous appliquez l’embout en mousse trop longtemps sur la verrue, vous risquez de provoquer la mort des tissus environnants: par conséquent, suivez attentivement les instructions concernant la durée du traitement en fonction de la taille de la verrue:
 • utilisez toujours Wartner avec beaucoup de prudence et de précision: si vous n’êtes pas prudent, vous risquez de provoquer la formation de cicatrices et de causer des lésions aux nerfs.
L’utilisation du Mains & Pieds provoque-t-elle des effets secondaires?
Plusieurs effets secondaires sont possibles:
 • comme vous gelez la verrue, la peau blanchit:
 • une cloque se développe sous la verrue mais elle fait partie du traitement et est sans danger:
 • l’utilisation de Wartner peut être douloureuse:
 • si vous appliquez l’embout en mousse trop longtemps sur la verrue, vous risquez de provoquer la mort des tissus environnants: par conséquent, suivez attentivement les instructions concernant la durée du traitement en fonction de la taille de la verrue:
 • utilisez toujours Wartner avec beaucoup de prudence et de précision: si vous n’êtes pas prudent, vous risquez de provoquer la formation de cicatrices et de causer des lésions aux nerfs.
Darf Wartner<sup>®</sup> zur Vereisung bei Kindern angewendet werden?
Ja, Wartner® ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren.
Hoe ernstig zijn de verschillende nevenwerkingen?
 • Witte verkleuring van de huid: vanaf het ogenblik dat u de schuimapplicator op de wrat drukt, wordt de huid wit. Deze verkleuring neemt snel af nadat de schuimapplicator is verwijderd.
 • Het verschijnen van een blaar: deze blaar verdwijnt zodra de wrat van de huid gevallen is. Er heeft zich reeds nieuwe huid gevormd onder de blaar.
 • Pijn tijdens gebruik: er kan een prikkelend gevoel optreden wanneer de schuimapplicator op de huid wordt gedrukt. Dit prikkelend gevoel verdwijnt snel nadat de applicator is verwijderd.
 • Lokale weefselsterfte: dit komt alleen voor bij diepe bevriezing van de huid. Daarom mag de schuimapplicator nooit langer dan 20 seconden tegen een gewone wrat (40 seconden voor een voetwrat) worden gedrukt.
 • Littekens en zenuwbeschadiging: dit komt alleen voor bij onzorgvuldig gebruik als de instructies op de gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd. Houd de schuimapplicator nooit langer dan 20 seconden op een gewone wrat (40 seconden voor voetwratten) zodat er geen diepe bevriezing en dus ook geen beschadiging kan optreden.
Darf Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie bei Schwangeren angewendet werden?
Nein. Wenden Sie Wartner® nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit an. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, wie sich die Anwendung von Wartner® in dieser Zeit auswirken kann.
Ali lahko po uporabi Wartner zamrzovalca bradavic nastanejo brazgotine?
Če se boste natančno držali vseh navodil v brošuri, po uporabi Wartner zamrzovalca bradavic ne bodo nastale brazgotine. Včasih lahko pride do razbarvanja kože, ki pa čez čas izgine.
Door wie wordt Wartner 2e generatie gemaakt?
Wartner 2e generatie wordt vervaardigd door Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Ierland. Het wordt in Nederland gedistribueerd door Omega Pharma Nederland B.V.
Les divers effets secondaires sont-ils graves?
 • Coloration blanche de la peau: dès que vous appliquez l’embout en mousse sur la verrue, la peau blanchit. Cette décoloration disparaît rapidement après que vous avez retiré l’embout en mousse.
 • Apparition d’une cloque: cette cloque disparaît dès que la verrue se détache de la peau. Une nouvelle peau s’est à ce moment déjà formée sous la cloque.
 • Douleur pendant l’utilisation: lorsque vous appliquez l’embout en mousse sur votre peau, vous pouvez ressentir une sensation de picotement. Cette sensation s’estompe rapidement après que vous avez retiré l’embout.
 • Mort du tissu environnant: cet effet ne survient qu’en cas de gel profond de la peau. Par conséquent, n’appliquez jamais l’embout en mousse plus de 20 secondes sur une verrue vulgaire (40 secondes sur une verrue plantaire).
 • Cicatrices et lésions nerveuses: ces effets ne surviennent qu’en cas de non-respect des instructions de la notice. Afin d’éviter tout gel profond, et par conséquent toute lésion, n’appliquez jamais l’embout en mousse plus de 20 secondes sur une verrue vulgaire (40 secondes pour des verrues plantaires).
Les divers effets secondaires sont-ils graves?
 • Coloration blanche de la peau: dès que vous appliquez l’embout en mousse sur la verrue, la peau blanchit. Cette décoloration disparaît rapidement après que vous avez retiré l’embout en mousse.
 • Apparition d’une cloque: cette cloque disparaît dès que la verrue se détache de la peau. Une nouvelle peau s’est à ce moment déjà formée sous la cloque.
 • Douleur pendant l’utilisation: lorsque vous appliquez l’embout en mousse sur votre peau, vous pouvez ressentir une sensation de picotement. Cette sensation s’estompe rapidement après que vous avez retiré l’embout.
 • Mort du tissu environnant: cet effet ne survient qu’en cas de gel profond de la peau. Par conséquent, n’appliquez jamais l’embout en mousse plus de 20 secondes sur une verrue vulgaire (40 secondes sur une verrue plantaire).
 • Cicatrices et lésions nerveuses: ces effets ne surviennent qu’en cas de non-respect des instructions de la notice. Afin d’éviter tout gel profond, et par conséquent toute lésion, n’appliquez jamais l’embout en mousse plus de 20 secondes sur une verrue vulgaire (40 secondes pour des verrues plantaires).
Darf Wartner<sup>®</sup> zur Vereisung bei Schwangeren angewendet werden?
Nein. Wenden Sie Wartner® nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit an. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, wie sich die Anwendung von Wartner® in dieser Zeit auswirken kann.
Wat moet u doen als de nevenwerkingen niet verdwijnen?
Raadpleeg steeds een arts als het prikkelend gevoel niet verdwijnt of als er zich andere complicaties voordoen als gevolg van het gebruik van Wartner.
Welche Temperatur wird bei der Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie erreicht?
Wartner® erreicht dank seiner verbesserten Technologie eine Temperatur auf der Haut von -50°C. Dies ist die niedrigste Temperatur, die von einem Produkt für die Selbstmedikation erreicht wird.
Ali je postopek uporabe Wartner zamrzovalca bradavic zapleten?
Ne. Wartner zamrzovalec bradavic je treba nanesti natančno, vendar postopek uporabe ni zapleten. V brošuri z navodili je podrobno opisan postopek uporabe Wartner zamrzovalca bradavic.
Kan ik een litteken overhouden aan het gebruik van Wartner 2e generatie?
Als u de gebruiksaanwijzing nauwkeurig opvolgt, dan laat het gebruik van Wartner 2e generatie geen littekens na. Sporadisch kan er een verkleuring van de huid optreden. Deze verdwijnt na verloop van tijd.
Que devez-vous faire si les effets secondaires ne disparaissent pas?
Si la sensation de picotements ne disparaît pas ou si d’autres complications surviennent lors de l’utilisation de Wartner, consultez toujours un médecin.
Que devez-vous faire si les effets secondaires ne disparaissent pas?
Si la sensation de picotements ne disparaît pas ou si d’autres complications surviennent lors de l’utilisation de Wartner, consultez toujours un médecin.
Welche Temperatur wird bei der Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> erreicht?
Wartner® erreicht dank seiner verbesserten Technologie eine Temperatur auf der Haut von -50°C. Dies ist die niedrigste Temperatur, die von einem Produkt für die Selbstmedikation erreicht wird.
Wie mag de Wrattenverwijderaar gebruiken?
Wartner kan worden gebruikt door de meeste volwassenen. U mag Wartner ook gebruiken om wratten te verwijderen bij kinderen ouder dan 4 jaar, maar de behandeling dient door een volwassene te worden uitgevoerd.
Wie unterscheidet sich Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie von anderen Vereisungsprodukten?
Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass Wartner® im Hinblick auf die erreichte Vereisungstemperatur sowie das Vollsaugverhalten des Applikators vergleichbaren Produkten überlegen ist.
Kako dolgo naj pritiskam plastični ključ v odprtino na vrhu pokrova plinskega pršilnika?
Plastični ključ močno pritisnite za tri sekunde.
Is Wartner 2e generatie moeilijk aan te brengen?
Nee. U dient Wartner 2e generatie zorgvuldig aan te brengen, maar het is niet moeilijk. In de  gebruiksaanwijzing leest u precies hoe u dit moet doen.
Qui peut utiliser le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires?
Wartner peut être utilisé par la plupart des adultes. Vous pouvez également utiliser Wartner pour éliminer les verrues chez les enfants de plus de 4 ans, mais le traitement doit être exécuté par un adulte.
Qui peut utiliser le Mains & Pieds?
Wartner peut être utilisé par la plupart des adultes. Vous pouvez également utiliser Wartner pour éliminer les verrues chez les enfants de plus de 4 ans, mais le traitement doit être exécuté par un adulte.
Wie unterscheidet sich Wartner<sup>®</sup> von anderen Vereisungsprodukten?
Klinische Untersuchungen haben gezeigt, dass Wartner® im Hinblick auf die erreichte Vereisungstemperatur sowie das Vollsaugverhalten des Applikators vergleichbaren Produkten überlegen ist.
Wat moet u doen als de wrat niet verdwenen is na 14 dagen?
Als de wrat na 14 dagen niet verdwenen is, mag u hem weer behandelen. U mag elke wrat maximaal 3 keer behandelen met Wartner, met een tussenperiode van 2 weken tussen elke behandeling.
Ist die Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> schwierig oder kompliziert?
Nein. Wartner® sollte vorsichtig und genau angewendet werden, aber es ist nicht schwierig. Die Gebrauchsanweisung erklärt Ihnen ganz ausführlich und gut verständlich, wie Sie Wartner® zur Vereisung anwenden müssen.
Kako dolgo lahko mrzel penasti nastavek pritiskam na navadno bradavico oz. bradavico na stopalu?
 • Navadne bradavice: (največ) 20 sekund.
 • Bradavice na stopalih: (največ) 40 sekund.
Hoe lang moet ik de spuitbus indrukken?
Druk het ventiel van de spuitbus drie seconden omlaag (tel 21, 22, 23).
Que devez-vous faire si la verrue n’a pas disparu après 14 jours?
Si la verrue n’a pas disparu après 14 jours, vous pouvez la traiter à nouveau. Vous pouvez traiter chaque verrue au maximum 3 fois avec Wartner, en respectant un intervalle de 2 semaines entre chaque traitement.
Que devez-vous faire si la verrue n’a pas disparu après 14 jours?
Si la verrue n’a pas disparu après 14 jours, vous pouvez la traiter à nouveau. Vous pouvez traiter chaque verrue au maximum 3 fois avec Wartner, en respectant un intervalle de 2 semaines entre chaque traitement.
Ist die Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> schwierig oder kompliziert?
Nein. Wartner® sollte vorsichtig und genau angewendet werden, aber es ist nicht schwierig. Die Gebrauchsanweisung erklärt Ihnen ganz ausführlich und gut verständlich, wie Sie Wartner® zur Vereisung anwenden müssen.
Wat is de beste manier om de behandelde zone te verzorgen?
Zorg ervoor dat het gebied zuiver blijft. Prik of krab niet in dit gebied. Bescherm blaren met een kleefverband en doorprik ze niet.
Mag de behandelde zone nat worden?
Ja, u mag douchen en zwemmen na een behandeling met de Wrattenverwijderaar.
Wie lange muss ich den Applikator in das Ventil der Dose drücken?
Drücken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator 3 Sekunden lang (zählen Sie dabei von 21 bis 23) fest in das Ventil der Dose.
Kolikokrat lahko uporabim penasti nastavek?
Vsak penasti nastavek lahko uporabite samo enkrat, potem pa ga zavrzite, da preprečite širjenje virusa.
Hoe lang moet ik het koude schuimkussen op de wrat houden?
Dit hangt af van het type, de grootte en de locatie van de wrat (zie de gebruiksaanwijzing). Houd het schuimkussen bij gewone wratten maximaal twintig seconden tegen de wrat. Bij voetwratten is dit maximaal veertig seconden.
Quelle est la meilleure manière de soigner la zone traitée?
Assurez-vous que la zone reste propre. Ne grattez pas la zone. Protégez les ampoules à l’aide d’un pansement adhésif et ne les percez pas.
Quelle est la meilleure manière de soigner la zone traitée?
Assurez-vous que la zone reste propre. Ne grattez pas la zone. Protégez les ampoules à l’aide d’un pansement adhésif et ne les percez pas.
Wie lange muss ich den Applikator in das Ventil der Dose drücken?
Drücken Sie den Plastikhalter mit dem Schaumstoffapplikator 3 Sekunden lang (zählen Sie dabei von 21 bis 23) fest in das Ventil der Dose.
Wie lange halte ich den Applikator auf die Warze?
 • Bei gewöhnlichen Warzen: (max.) 20 Sekunden
 • Bei Fußwarzen: (max.) 40 Sekunden
Is de Wrattenverwijderaar schadelijk voor het milieu?
Nee, de Wrattenverwijderaar is niet schadelijk voor het milieu.
Wie lange halte ich den Applikator auf die Warze?
 • Bei gewöhnlichen Warzen: (max.) 20 Sekunden
 • Bei Fußwarzen: (max.) 40 Sekunden
Kako pogosto lahko uporabljam izdelek Wartner zamrzovalec bradavic?
Wartner zamrzovalec bradavic lahko na posamezni navadni bradavici oz. bradavici na stopalu uporabite do trikrat. Pred vsakim ponovnim postopkom odstranjevanje počakajte dva tedna.
Hoe vaak mag ik het schuimkussen gebruiken?
Gebruik elk schuimkussen maar één keer. Gebruik voor elke wrat een nieuw schuimkussen. Dit om verspreiding van het virus te voorkomen.
La zone traitée peut-elle être mouillée?
Oui, vous pouvez prendre une douche ou nager après un traitement avec le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires.
La zone traitée peut-elle être mouillée?
Oui, vous pouvez prendre une douche ou nager après un traitement avec le Mains & Pieds.
Wie oft kann ich einen Applikator benutzen?
Jeder Schaumstoffapplikator darf nur einmal benutzt und muß anschließend entsorgt werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.
Door wie wordt de Wrattenverwijderaar geproduceerd?
De Wrattenverwijderaar wordt vervaardigd door Omega Teknika, The Crescent Building, Northwood Business Park, Dublin 9, Ierland, en wordt in België verdeeld door Omega Pharma Belgium NV, Venecoweg 26, 9810 Nazareth.
Wie oft kann ich einen Applikator benutzen?
Jeder Schaumstoffapplikator darf nur einmal benutzt und muß anschließend entsorgt werden, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.
Ali se bodo uspešno odstranjene navadne bradavice oz. bradavice na stopalih ponovno pojavile?
Če je bila navadna bradavica oz. bradavica na stopalu uspešno odstranjena, to običajno pomeni, da se ne bo ponovno pojavila. Vaš imunski sistem bo odstranil vse morebitne preostale sledi.
Hoe vaak mag ik Wartner 2e generatie gebruiken?
U mag Wartner 2e generatie drie keer per wrat gebruiken. Houd tussen de behandelingen een periode van twee weken.
Wie oft darf ich eine Warze mit Wartner<sup>®</sup> vereisen?
Wenn mehr als eine Anwendung nötig sein sollte, wiederholen Sie die Behandlung nach 2 Wochen. Insgesamt darf eine Warze nicht öfter als 3-mal mit Wartner® vereist werden.  
Waar kunt u de Wrattenverwijderaar kopen?
U kunt de Wrattenverwijderaar kopen in uw plaatselijke apotheek.
Wie oft darf ich eine Warze mit Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie vereisen?
Wenn mehr als eine Anwendung nötig sein sollte, wiederholen Sie die Behandlung nach 2 Wochen. Insgesamt darf eine Warze nicht öfter als 3-mal mit Wartner® vereist werden.  
Kdaj ne smem uporabljati Wartner zamrzovalca bradavic?
 • Če imate sladkorno bolezen.
 • Če ste noseči.
 • Če imate bradavico na občutljivem mestu s tanko kožo (npr. obraz, vrat, podpazduhe, brada, prsi) ali na genitalnih bradavicah.
 • Če je koža okoli bradavice ali na bradavici vneta.
 • Če niste prepričani, ali gre res za navadno bradavico oz. bradavico na stopalu.
 • Wartner zamrzovalec bradavic se ne sme uporabljati na otrocih, mlajših od 4 let.
Kunnen gewone wratten of voetwratten die succesvol behandeld zijn terugkomen?
Als een gewone wrat of voetwrat met succes behandeld is, dan is deze ook definitief verwijderd. Het immuunsysteem van het lichaam verwijdert normaliter alle overblijvende sporen.
Ist die Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> schmerzhaft?
Bei der Vereisung kann ein leicht schmerzhaftes, stechendes Gefühl entstehen. Dieses Gefühl wird aber schnell nachlassen und schließlich ganz verschwinden.
Ist die Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie schmerzhaft?
Bei der Vereisung kann ein leicht schmerzhaftes, stechendes Gefühl entstehen. Dieses Gefühl wird aber schnell nachlassen und schließlich ganz verschwinden.
Ali se pri uporabi Wartner zamrzovalca bradavic lahko pojavijo stranski učinki?
Možnih je več stranskih učinkov:
 • Kot pri vseh drugih metodah zamrzovanja se lahko koža začasno obarva belo.
 • Pod bradavico se naredi mehur, vendar je to del postopka odstranjevanja in ni nevarno.
 • Uporaba Wartner zamrzovalca bradavic lahko povzroči rahlo neprijeten občutek.
 • Predolgo pritiskanje penastega nastavka na bradavico lahko povzroči lokalno odmiranje tkiva. Zato morate natančno slediti navodilom in nastavek uporabljati samo določen čas glede na velikost in tip bradavice.
 • Wartner zamrzovalec bradavic vedno uporabljajte zelo pazljivo in natančno. Pri nepazljivi uporabi lahko pride do brazgotin in poškodb živcev.
Wanneer mag ik Wartner 2e generatie niet gebruiken?
 • Als u diabetes patiënt bent.
 • Als u zwanger bent.
 • Als de gewone wrat of voetwrat op een gevoelige plek met een dunne huid zit (bijvoorbeeld gezicht, hals, nek, oksels, kin, borst).
 • Als u genitale wratten heeft.
 • Als de omliggende of aangetaste huid ontstoken is.
 • Als u niet zeker bent of het om een gewone wrat of voetwrat gaat.
 • Als u een slechte bloedsomloop heeft.
 • Bij kinderen jonger dan vier jaar.
Le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires est-il nuisible pour l’environnement?
Non, le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires ne nuit pas à l’environnement.
Le Mains & Pieds est-il nuisible pour l’environnement?
Non, le Mains & Pieds ne nuit pas à l’environnement.
Bekomme ich eine Narbe, wenn ich mit Wartner<sup>®</sup> vereise?
Wenn Sie sich genau an die Hinweise in der Gebrauchsanweisung halten, sollte es zu keiner Narbenbildung kommen. Die Haut kann sich eventuell vorrübergehend leicht verfärben, dies lässt jedoch meist mit der Zeit nach.
Bekomme ich eine Narbe, wenn ich mit Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie vereise?
Wenn Sie sich genau an die Hinweise in der Gebrauchsanweisung halten, sollte es zu keiner Narbenbildung kommen. Die Haut kann sich eventuell vorrübergehend leicht verfärben, dies lässt jedoch meist mit der Zeit nach.
Kako resni so različni stranski učinki?
Bela obarvanost kože: čim pritisnete penasti nastavek na problematično mesto, se koža obarva belo. Razbarvanje kože izgine, takoj ko nastavek odstranite. Pojav žulja: takoj ko bo bradavica odpadla s kože, bo žulj izginil. Pod njim bo že zrasla nova koža. Neprijeten občutek med uporabo: ob stiku penastega nastavka s kožo lahko pride do pekočega občutka. Ko boste odstranili nastavek, bo neprijeten občutek hitro izginil. Lokalno odmiranje tkiva: do tega pride samo pri globoki zamrznitvi kože. Zato nikoli ne držite penastega nastavka na navadni bradavici več kot 20 sekund (oz. več kot 40 sekund pri bradavicah na stopalih). Brazgotine in poškodbe živcev: nastanejo samo v primeru nepazljive uporabe, ki ni v skladu z navodili v brošuri. Penastega nastavka nikoli ne držite na navadni bradavici več kot 20 sekund (oz. več kot 40 sekund pri bradavicah na stopalih); tako boste preprečili globoko zamrznitev in poškodbe.
Kent het gebruik van Wartner 2e generatie mogelijke bijwerkingen?
Er is een aantal bijwerkingen mogelijk: Door het bevriezen van de wrat kan de huid tijdelijk wit worden. Onder de wrat ontstaat een blaar. Dit is een normaal verschijnsel dat deel uitmaakt van de behandeling. Het gebruik van Wartner 2e generatie kan pijnlijk zijn. Wanneer het schuimkussen te lang tegen de wrat wordt gehouden, dan kan dit tot plaatselijke weefselsterfte leiden. Volg de gebruiksaanwijzing daarom nauwkeurig op. Behandel de wrat volgens de aangegeven tijd, gebaseerd op de grootte van de wrat en het type wrat.
Qui fabrique le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires?
Le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires est fabriqué par Omega Teknika, The Crescent Building, Northwood Business Park, Dublin 9, Irlande et est distribué en Suisse par Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez.
Qui fabrique le Mains & Pieds?
Le Mains & Pieds est fabriqué par Omega Teknika, The Crescent Building, Northwood Business Park, Dublin 9, Irlande et est distribué par Omega Pharma Belgium NV, Venecoweg 26, 9810 Nazareth.
Gibt es Nebenwirkungen bei der Vereisung mit Wartner<sup>®</sup>?
Folgende Nebenwirkungen können auftreten:
 • Wie bei jeder Vereisung kann sich die Haut vorübergehend weiß verfärben.
 • Durch die Vereisung bildet sich eine Blase unter der Warze, aber diese ist Teil der Behandlung und harmlos.
 • Die Behandlung mit Wartner kann ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl hervorrufen.
 • Wenn Sie die Warze zu lange vereisen, kann dies dazu führen, dass umliegendes Gewebe abstirbt, daher sollten Sie sich immer sorgfältig an die Gebrauchsanweisung halten und unbedingt die dort angegebene Vereisungszeit beachten.
 • Gehen Sie bei der Behandlung mit Wartner immer sorgfältig und vorsichtig vor, es könnte sonst zu Narbenbildung und Nervenschäden kommen.
Gibt es Nebenwirkungen bei der Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie?
Folgende Nebenwirkungen können auftreten:
 • Wie bei jeder Vereisung kann sich die Haut vorübergehend weiß verfärben.
 • Durch die Vereisung bildet sich eine Blase unter der Warze, aber diese ist Teil der Behandlung und harmlos.
 • Die Behandlung mit Wartner kann ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl hervorrufen.
 • Wenn Sie die Warze zu lange vereisen, kann dies dazu führen, dass umliegendes Gewebe abstirbt, daher sollten Sie sich immer sorgfältig an die Gebrauchsanweisung halten und unbedingt die dort angegebene Vereisungszeit beachten.
 • Gehen Sie bei der Behandlung mit Wartner immer sorgfältig und vorsichtig vor, es könnte sonst zu Narbenbildung und Nervenschäden kommen.
Kaj naj naredim, če stranski učinki ne izginejo?
Če pekoč občutek ne izgine oz. če se pri uporabi Wartner zamrzovalca bradavic pojavijo kakšne druge težave, se vedno posvetujte z zdravnikom.
Hoe ernstig kunnen de bijwerkingen zijn?
Witte verkleuring van de huid: zodra u het schuimkussen tegen de wrat drukt, wordt de huid wit. Deze verkleuring vermindert snel nadat u de applicator verwijderd hebt. Blaarvorming: de blaar verdwijnt nadat de wrat van de huid valt. Onder de blaar heeft zich al nieuwe huid gevormd. Pijn tijdens gebruik: u kunt een prikkelend gevoel ervaren wanneer u het schuimkussen op de wrat drukt. Dit gevoel verdwijnt snel als u de applicator weer weghaalt. Plaatselijke weefselsterfte: komt alleen voor bij diepe bevriezing van de huid. Houd het schuimkussen daarom nooit langer dan twintig  seconden op een gewone wrat (veertig seconden voor een voetwrat). Littekens en zenuwbeschadiging: komt alleen voor bij onzorgvuldig gebruik wegens het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing. Houd het schuimkussen nooit langer dan twintig seconden op een gewone wrat (veertig seconden voor voetwratten). Dan kan er geen diepe bevriezing en dus ook geen beschadiging optreden.
Où est-ce que vous pouvez acheter le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires ?
Vous pouvez acheter le Wartner Cryothérapie contre les verrues & les verrues plantaires dans votre pharmacie ou dans votre droguerie habituelle.
Où est-ce que vous pouvez acheter le Mains & Pieds?
Vous pouvez acheter le Mains & Pieds dans votre pharmacie habituelle.
Wie erheblich können die Nebenwirkungen sein?
Weiße Verfärbung der Haut: Sobald Sie den Schaumstoffapplikator auf die Warze drücken, verfärbt sich die Haut weiß. Diese Verfärbung geht zurück, sobald Sie den Applikator entfernen. Die Haut nimmt dann nach und nach wieder ihre natürliche Farbe an. Das Auftreten einer Blase: Die Blase verschwindet, sobald die Warze nach 10 bis 14 Tagen von der Haut abfällt. Bis dahin hat sich bereits neue gesunde Haut unter der Blase gebildet. Schmerzhaftes Gefühl während der Vereisung: Bei der Behandlung mit Wartner® kann ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl auftreten, welches jedoch direkt nach der Vereisung schnell anfängt nachzulassen und dann allmählich ganz verschwindet. Absterben des umliegenden Gewebes: Dies kann nur geschehen, wenn Sie die Warze zu lange (und dadurch zu tief) vereisen! Halten Sie sich daher immer an die maximalen Vereisungszeiten, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind. Narbenbildung und Nervenschädigungen: Auch diese Nebenwirkungen treten nur auf, wenn Sie sich nicht genau an die Angaben in der Gebrauchsanweisung halten. Vereisen Sie eine gewöhnliche Warze nie länger als 20 Sekunden und eine Fuß- bzw. Dornwarze nie länger als 40 Sekunden! Damit stellen Sie sicher, dass es nicht zu einer zu tiefen Vereisung und damit zu Narbenbildung oder Nervenschädigungen kommen kann.
Wie erheblich können die Nebenwirkungen sein?
Weiße Verfärbung der Haut: Sobald Sie den Schaumstoffapplikator auf die Warze drücken, verfärbt sich die Haut weiß. Diese Verfärbung geht zurück, sobald Sie den Applikator entfernen. Die Haut nimmt dann nach und nach wieder ihre natürliche Farbe an. Das Auftreten einer Blase: Die Blase verschwindet, sobald die Warze nach 10 bis 14 Tagen von der Haut abfällt. Bis dahin hat sich bereits neue gesunde Haut unter der Blase gebildet. Schmerzhaftes Gefühl während der Vereisung: Bei der Behandlung mit Wartner® kann ein leicht schmerzendes, stechendes Gefühl auftreten, welches jedoch direkt nach der Vereisung schnell anfängt nachzulassen und dann allmählich ganz verschwindet. Absterben des umliegenden Gewebes: Dies kann nur geschehen, wenn Sie die Warze zu lange (und dadurch zu tief) vereisen! Halten Sie sich daher immer an die maximalen Vereisungszeiten, die in der Gebrauchsanweisung angegeben sind. Narbenbildung und Nervenschädigungen: Auch diese Nebenwirkungen treten nur auf, wenn Sie sich nicht genau an die Angaben in der Gebrauchsanweisung halten. Vereisen Sie eine gewöhnliche Warze nie länger als 20 Sekunden und eine Fuß- bzw. Dornwarze nie länger als 40 Sekunden! Damit stellen Sie sicher, dass es nicht zu einer zu tiefen Vereisung und damit zu Narbenbildung oder Nervenschädigungen kommen kann.
Kdo lahko uporablja Wartner zamrzovalec bradavic?
Wartner zamrzovalec bradavic lahko uporablja večina odraslih. Uporabljate jo lahko tudi za odstranjevanje navadnih bradavic in bradavic na stopalih pri otrocih, starejših od 4 let, vendar mora postopek opraviti odrasla oseba.
Wat moet ik doen als de bijwerkingen niet verdwijnen?
Raadpleeg een arts als het prikkelende gevoel niet verdwijnt of als zich andere complicaties voordoen door het gebruik van Wartner 2e generatie.
Was sollte ich tun, wenn Nebenwirkungen nicht verschwinden?
Konsultieren Sie bitte immer einen Arzt, wenn Nebenwirkungen länger auftreten oder es zu sonstigen Komplikationen kommt.
Was sollte ich tun, wenn Nebenwirkungen nicht verschwinden?
Konsultieren Sie bitte immer einen Arzt, wenn Nebenwirkungen länger auftreten oder es zu sonstigen Komplikationen kommt.
Ali se Wartner zamrzovalec bradavic lahko uporablja za odstranjevanje bradavic pri otrocih?
Da, Wartner zamrzovalec bradavic je primeren za otroke, starejše od 4 let.
Wie mag Wartner 2e generatie gebruiken?
Wartner 2e generatie is geschikt voor volwassenen, met uitzondering van diabetes patiënten, zwangere vrouwen en mensen met een slechte bloedsomloop. Het product is ook geschikt om wratten bij kinderen ouder dan vier jaar te verwijderen. De behandeling dient wel door een volwassene te worden uitgevoerd.
Wie schnell verschwindet die Warze?
Es dauert meist ca. 10 bis 14 Tage, bis die Warze abfällt.
Wie schnell verschwindet die Warze?
Es dauert meist ca. 10 bis 14 Tage, bis die Warze abfällt.
Ali Wartner zamrzovalec bradavic lahko uporabljajo nosečnice?
Ne. Wartner zamrzovalec bradavic ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite.
Kan Wartner 2e generatie bij kinderen worden gebruikt?
Ja, Wartner 2e generatie is geschikt voor kinderen ouder dan vier jaar.
Was soll ich tun, wenn die Warze nach 10 bis 14 Tagen nicht verschwunden ist?
Wenn die Warze nach dieser Zeit noch nicht verschwunden ist, vereisen Sie sie noch einmal mit Wartner. Sie können jede Warze bis zu 3-mal behandeln, jeweils mit einem Abstand von 2 Wochen.
Was soll ich tun, wenn die Warze nach 10 bis 14 Tagen nicht verschwunden ist?
Wenn die Warze nach dieser Zeit noch nicht verschwunden ist, vereisen Sie sie noch einmal mit Wartner. Sie können jede Warze bis zu 3-mal behandeln, jeweils mit einem Abstand von 2 Wochen.
Kako hitro bo bradavica izginila?
Tako pri navadnih bradavicah kot pri bradavicah na stopalih traja približno 10–14 dni, da izginejo.
Mag Wartner 2e generatie bij zwangere vrouwen worden gebruikt?
Nee. Gebruik Wartner 2e generatie niet als uw zwanger bent of borstvoeding geeft.
Wenn ich mehr als eine gewöhnliche Warze oder Dornwarze habe, kann ich sie alle gleichzeitig vereisen?
Nein, wenn Sie mehrere Warzen gehäuft auf einem Hautareal haben, behandeln Sie eine Warze nach der anderen. Warten Sie nach jeder Behandlung einer Warze mindestens 14 Tage, bevor Sie die nächste Warze vereisen. Bitte behandeln Sie immer nur eine Warze an der Hand oder am Fuß gleichzeitig.
Wenn ich mehr als eine gewöhnliche Warze oder Dornwarze habe, kann ich sie alle gleichzeitig vereisen?
Nein, wenn Sie mehrere Warzen gehäuft auf einem Hautareal haben, behandeln Sie eine Warze nach der anderen. Warten Sie nach jeder Behandlung einer Warze mindestens 14 Tage, bevor Sie die nächste Warze vereisen. Bitte behandeln Sie immer nur eine Warze an der Hand oder am Fuß gleichzeitig.
Kaj naj naredim, če bradavica po 14 dneh ne izgine?
Če navadna bradavica oz. bradavica na stopalu po 14 dneh ne izgine, lahko na njej ponovite postopek odstranjevanja. Vsako bradavico lahko z Wartner zamrzovalcem bradavic odstranjujete največ trikrat, med posameznimi nanosi pa vedno počakajte dva tedna.
Hoe snel zal de wrat verdwijnen?
Doorgaans duurt het ongeveer tien dagen voor de wrat verdwijnt. Voor hardnekkige wratten kunnen meerdere behandelingen nodig zijn.
Wie muss ich die behandelte Hautstelle nach der Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> versorgen?
Halten Sie die behandelte Hautstelle sauber und kratzen oder knibbeln Sie nicht an behandelten Warzen. Falls nötig, schützen Sie Blasen mit einem Pflaster und stechen Sie diese keinesfalls auf.
Wie muss ich die behandelte Hautstelle nach der Vereisung mit Wartner<sup>®</sup> versorgen?
Halten Sie die behandelte Hautstelle sauber und kratzen oder knibbeln Sie nicht an behandelten Warzen. Falls nötig, schützen Sie Blasen mit einem Pflaster und stechen Sie diese keinesfalls auf.
Kako je najbolje oskrbeti mesto nanosa?
Mesto nanosa mora ostati čisto. Po njem se ne praskajte in se ga ne dotikajte. Žulje zaščitite z obližem in jih ne prebadajte.
Wat moet ik doen als de wrat na tien dagen niet verdwenen is?
Als de wrat na tien dagen niet verdwenen is, kunt u de wrat opnieuw behandelen. U kunt elke wrat maximaal drie keer met Wartner 2e generatie behandelen, met een periode van twee weken tussen elke behandeling.
Darf die vereiste Stelle nass werden?
Ja. Schwimmen und Duschen ist nach der Vereisung erlaubt.
Darf die vereiste Stelle nass werden?
Ja. Schwimmen und Duschen ist nach der Vereisung erlaubt.
Ali se mesto nanosa lahko zmoči?
Da. Po uporabi Wartner zamrzovalca bradavic se lahko prhate in kopate.
Hoe kan ik het behandelde gebied het beste verzorgen?
Houd het behandelde gebied schoon en beschadig de  huid niet (vermijd krabben). Bescherm blaren met een pleister, prik ze niet door.
Ist das Wartner<sup>®</sup> Vereisungsspray schädlich für die Umwelt?
Nein. Wartner® ist nicht umweltschädlich.
Ist das Wartner<sup>®</sup> Vereisungsspray schädlich für die Umwelt?
Nein. Wartner® ist nicht umweltschädlich.
Ali je Wartner zamrzovalec bradavic škodljiv za okolje?
Ne. Wartner zamrzovalec bradavic ne škoduje okolju.
Mag het behandelde gebied nat worden?
Ja. U kunt gewoon douchen en zwemmen na een behandeling met Wartner 2e generatie.
Wer stellt das Wartner<sup>®</sup> Kryotherapie her?
Das Wartner® Kryotherapie wird hergestellt von Omega Teknika, Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland, und wir vertrieben von den nationalen Tochterunternehmen der Omega Pharma.
Wer stellt das Wartner<sup>®</sup> Vereisungsspray her?
Das Wartner® Vereisungsspray wird hergestellt von Omega Teknika, Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Ireland, und wir vertrieben von den nationalen Tochterunternehmen der Omega Pharma.
Kdo proizvaja Wartner zamrzovalec bradavic?
Wartner zamrzovalec bradavic proizvaja Omega Teknika – Farnham Drive, Finglas, Dublin 11, Irska, distribuirajo pa ga Omega Pharma in lokalni zastopniki. Uvoznik: Adriatic BST d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
Is Wartner 2e generatie schadelijk voor het milieu?
Nee, Wartner 2e generatie is niet schadelijk voor het milieu.
Wo kann ich Wartner<sup>®</sup> kaufen?
Wartner® erhalten Sie exklusiv in aller Apotheken und Drogerien.
Wo kann ich Wartner<sup>®</sup> kaufen?
Wartner® erhalten Sie exklusiv in allen Apotheken.
Kje lahko kupim Wartner zamrzovalec bradavic?
Wartner zamrzovalec bradavic lahko kupite v najbližji lekarni ali specializirani prodajalni. Na voljo je tudi v spletnih lekarnah: www.lekarnar.com www.lekarna24ur.com www.moja-lekarna.com